Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Raport de bilanţ al activităţii profesionale desfăşurate în anul 2015

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Raport de bilanţ al activităţii profesionale desfăşurate în anul 2015"— Transcriere de prezentare:

1 Raport de bilanţ al activităţii profesionale desfăşurate în anul 2015
Judecătoria Paşcani Raport de bilanţ al activităţii profesionale desfăşurate în anul 2015

2 Prezentare generală ARONDARE
instanţă fără personalitate juridică aflată în circumscripţia Tribunalului Iaşi şi a Curţii de Apel Iaşi; circumscripţie teritorială: municipiul Paşcani, oraşul Târgu Frumos şi 29 de comune. SEDIUL dat în folosinţă în 1976 ca sediu comun pentru Judecătoria Paşcani şi Parchet; în 2009 – 2011 a beneficiat de lucrări de reparaţii capitale; 2 săli de şedinţă funcţionale; SCHEMA DE PERSONAL / EFECTIV ÎN ACTIVITATE Judecători: la schema=12 / efectiv=11 -, în perioada – schema=10/ efectiv= 8,5 -, din care 2 aferente funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte; Grefieri: la schema=23 / efectiv =20 (3 delegaţi / desemnaţi) -, în perioada – schema=23/ efectiv=17 (3 pensionaţi) -. Grefier arhivar : schema=1, efectiv=0 (grefier arhivar delegat la Tribunalul Iaşi); 1 post specialist IT (schemă şi efectiv) 4 posturi de personal auxiliar conex şi personal contractual (schemă şi efectiv)

3 Activitatea instanţei
În anul 2015 s-au înregistrat 5611 cauze, din care: în materie civilă: 674 de minori şi familie; 170 de fond funciar; 13 de litigii cu profesionişti. - 546 in materie penală: 26 cu inculpaţi sau victime minore; 16 propuneri de arestare preventivă.

4 Evoluţia dosarelor aflate pe rol în perioada 2012 – 2015
An 2012 2013 2014 2015 Număr dosare 7845 7909 8753 7602

5 Volumul total de activitate pe instanţă
Anul Stoc iniţial Intrate Total cauze pe rol Soluţionate 2014 2281 6472 8753 6762 2015 1991 5611 7602 5515

6 Numărul cauzelor nou-înregistrate
Anul Numărul cauzelor nou-înregistrate Civil Penal Total 2014 5818 654 6472 2015 5065 546 5611 Tendinţa -12,94% -16,51% -13,30%

7 Numărul cauzelor nou-înregistrate

8 Stocul de dosare 1854 137 1991 1865 222 2087 ANUL CIVIL PENAL TOTAL
2014 1854 137 1991 2015 1865 222 2087

9 Dosare suspendate în 2015 pe temei de suspendare
Temei suspendare Număr cauze suspendate % din total 411 NCPC/ 242 CPC (lipsă părţi) 101 33,67% 412 NCPC/ 243 CPC (deces) 3 1,00% 413 NCPC/ 244 CPC (dependenţă de altă cauză) 60 20,00% 242 NCPC/ CPC (culpa reclamantului) 124 41,33% Alte cauze 12 4,00% Total dosare suspendate 300

10 Dosare suspendate în 2015 pe temeiuri de suspendare

11 Numărul total al cauzelor pe rol
Anul Total cauze pe rol Civil Penal Total 2014 7896 857 8753 2015 6919 683 7602 Tendinţa -12,37% -20,30% -13,14%

12 Numărul total al cauzelor pe rol

13 Numărul cauzelor soluţionate
Număr cauze soluţionate Operativitate în raport cu nr. cauze nou intrate Operativitate în raport cu total cauze Civil Penal Total 2014 6042 720 6762 103,85 110,09 104,48 79,21 84,11 79,70 2015 5054 461 5515 99,78 84,43 98,29 76,36 67,50 75,53 Tendinţa -16,35% -35,97% -18,44% -4,07% -25,66% -6,19% -2,85% -16,61% -4,17%

14 Numărul cauzelor soluţionate

15 Dinamica activităţii instanţei. Situaţie comparativă 2014-2015
ANUL STOC ANTERIOR INTRATRE ÎN CURSUL ANULUI TOTAL CAUZE PE ROL DOSARE SOLUŢIO- NATE STOC LA SFÂRŞITUL ANULUI SUSPEN- DATE OPERATIVITATE (5/3)% (5/(4-7))% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 Statis ECRIS 2281 6472 8753 6762 1991 269 104,48% 79,70% 2015 5611 7602 5515 2087 300 98,29% 75,53% tendinţă -12,71% -13,30% -13,15% -18,44% +4,82% +11,52% -6,19% -4,17%

16 Dinamica activităţii instanţei. Situaţie comparativă 2014-2015

17 Încărcătura pe judecător
Încărcătura pe judecător – schema VS efectiv - în 2014 Anul Încărcătura pe judecător (efectiv) Încărcătura pe judecător (schemă) 2014 802 736 Încărcătura pe judecător - schema VS efectiv – 2015 Încărcătura pe judecător (efectiv) Încărcătura pe judecător (schemă) Perioada Volum 4934 4613 Număr judecători 11 8,5 12 10 Încărcătură 448,55 542,71 411,17 461,3

18 Încărcătura pe judecător

19 Încărcătura pe judecător

20 Încărcătura pe judecător
ANUL NR. DOSARE REPARTIZATE SPRE SOLUŢIONARE NR. ŞEDINTE NR. DOSARE RULATE NR. DOSARE SOLUŢIONATE JUDECĂTORI 2014 833,62 100,76 1521,43 644 10,5 2015 760,2 161,3 1625,9 551,5 10 TENDINŢA INREGISTRATĂ FAŢĂ DE 2014 (în raport cu încărcătura efectivă/judecător) scădere cu 8,81 % creştere cu 60,08 % 6,87 % scădere cu 14,36%

21 Încărcătura pe judecător

22 Operativitate pe judecător

23 Operativitate comparativă
ANUL MATERIE NUMĂR CAUZE NOU INTRATE NUMĂR TOTAL CAUZE ( nou intrate + stoc) NR. DOSARE SUSPENDATE NUMĂR DOSARE SOLUŢIONATE ( sentinţei + alte tipuri de încheieri) OPERATIVITATE ÎN RAPORT DE CAUZE NOU INREGISTRATE ÎN RAPORT CU TOTAL CAUZE PE ROL 1 2 3 4 5 6 7 8 2014 CIVIL 5818 7896 268 6042 104% 79% PENAL 654 857 720 110% 84% TOTAL 6472 8753 269 6762 80% 2015 5065 6919 300 5054 100% 76% 546 683 461 67% 5611 7602 5515 98% TENDINŢA -4% -3% -26% -17% -6%

24 Calitatea actului de justitie
CIVIL PENAL TOTAL hot. pronunţate 5055 461 5516 hot. atacate 862 78 940

25 Indicele de casare, desfiinţare, respectiv menţinere a hotărârilor
CIVIL PENAL TOTAL hotărâri menţinute 669 48 717 hotărâri desfiinţate 233 28 261 dosare restituite din calea de atac 902 76 978

26 Raportul închiderii documentelor de soluţionare create în 2015

27 Cereri de informaţii publice şi petiţii
Nr. crt. Domeniu Număr cereri 1 Informaţii cuprinse în documentele produse sau gestionate de instanţa 233 2 Alte informaţii

28 Petiţii formulate în baza O. G. nr. 27/2002 aprobată din legea nr
Solicitări de consultanţă juridică (1) 0,48% Nemulţumiri legate de modul de soluţionare a dosarelor (19) 9,18% Primirea în audienţă (1) Altele (174) 84,06% Memorii înaintate către alte instituţii (12) 5,80%

29 Colectivul Judecătoriei Paşcani
Vă mulțumim! ianuarie 2016


Descărcați ppt "Raport de bilanţ al activităţii profesionale desfăşurate în anul 2015"

Prezentări similare


Publicitate de la Google