Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

RAPORT DE ACTIVITATE BIROU

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "RAPORT DE ACTIVITATE BIROU"— Transcriere de prezentare:

1 RAPORT DE ACTIVITATE BIROU
ENERGETIC

2 Finanţarea pentru execuţia lucrărilor de reabilitare termică:
Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. Programul local multianual reprezintă documentul fundamentat şi elaborat de autorităţile administraţiei publice locale, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocaţiilor de la bugetul local şi de la bugetul de stat. Finanţarea pentru execuţia lucrărilor de reabilitare termică: 50% din alocaţii de la bugetul de stat 30% din alocaţii de la bugetul local 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari.

3 REALIZĂRI PROGRAM 2009 În anul 2009 prin Ordin nr.362/2009 s-a alocat suma de lei în vederea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe. Au fost realizate 6 studii de fezabilitate şi 6 proiecte tehnice. Au fost executate lucrări la 5 blocuri de locuinţe. Costul lucrărilor de reabilitare termică a fost de ,73 lei

4 Lucrările au fost realizate de:
S.C. UNIVERSAL CONSTRUCT S.A. pentru blocurile de la adresele: Aleea Milcov nr.7 bl.T6/A B-dul Muncii nr.51 bl.H51 S.C. DOMINIUM S.R.L. pentru blocurile de la adresele: Strada Dorna nr.16 bl.CD B-dul Vasile Lucaciu nr.46 P-ţa 14 Mai 1970 bl.1

5 Bulevardul Vasile Lucaciu nr.46
- 16 apartamente; anul constuirii -1960 Costuri: Expertiză tehnică, Audit şi Proiect Tehnic: ,17 lei Execuţie: ,79 lei din care: - MDRL (50%): ,89 lei -Consiliul Local (50%): ,90 lei -Asoc.de Prop. (0%) : ,00 lei Înainte de reabilitare În timpul reabilitării După reabilitare Lucrări executate: izolare soclu; termoizolare pereţi exteriori cu polistiren de grosime 15 cm; turnare trotuar protecţie; schimbare jgheaburi şi burlane ptr. colectarea apei pluviale; termoizolare şi hidroizolare terasă; înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie termoizolantă; aplicare tencuieli exterioare.

6 Aleea Milcov nr.7 bloc T6/A
Costuri: Expertiză tehnică, Audit şi Proiect Tehnic: ,00 lei Execuţie: ,86 lei din care: - MDRL (50%): ,93 lei -Consiliul Local (46,70%): ,04 lei -Asoc.de Prop.(3,3%): ,89 lei - 40 apartamente; anul constuirii -1976 Înainte de reabilitare După reabilitare Lucrări executate: termoizolare pereţi exteriori cu polistiren de grosime 15 cm; termoizolare şi hidroizolare terasă; înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie termoizolantă; izolare termică planşeu peste subsol; izolare soclu; În timpul reabilitării turnare trotuar protecţie; aplicare tencuieli exterioare.

7 Bulevardul Muncii bloc H51
Costuri: Expertiză tehnică, Audit şi Proiect Tehnic: ,37 lei Execuţie: ,90 lei din care: - MDRL (50%): ,95 lei -Consiliul Local (30%): ,97 lei -Asoc.de Prop. (20%) : ,98 lei - 11 apartamente; anul constuirii -1980 Înainte de reabilitare După reabilitare În timpul reabilitării Lucrări executate: termoizolare pereţi exteriori cu polistiren de grosime 15 cm; termoizolare şi hidroizolare terasă; înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie termoizolantă; izolare termică planşeu peste subsol; izolare soclu; turnare trotuar protecţie; aplicare tencuieli exterioare.

8 Strada Dorna nr.16 bloc CD Costuri: Lucrări executate:
Expertiză tehnică, Audit şi Proiect Tehnic: ,77 lei Execuţie: ,55 lei din care: - MDRL (50%): ,28 lei -Consiliul Local (43,40%): ,79 lei -Asoc.de Prop.(6,6%) : ,48 lei - 14 apartamente; anul constuirii -1987 Înainte de reabilitare Lucrări executate: turnare trotuar protecţie; izolare soclu; După reabilitare termoizolare şi hidroizolare terasă; înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie termoizolantă; izolare termică planşeu peste subsol; termoizolare pereţi exteriori cu polistiren de grosime 15 cm; schimbare jgheaburi şi burlane ptr. colectarea apei pluviale; În timpul reabilitării aplicare tencuieli exterioare.

9 P-ţa 14 Mai 1970 bloc nr.1 Costuri: Lucrări executate:
Expertiză tehnică, Audit şi Proiect Tehnic: ,89 lei Execuţie: ,63 lei din care: - MDRL (50%): ,32 lei -Consiliul Local (30%): ,99 lei -Asoc.de Prop. (20%) : ,32 lei 8 apartamente; anul constuirii -1972 Înainte de reabilitare În timpul reabilitării Lucrări executate: termoizolare pereţi exteriori cu polistiren de grosime 15 cm; termoizolare şi hidroizolare terasă; înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie termoizolantă; turnare trotuar protecţie; aplicare tencuieli exterioare. După reabilitare

10 PREGĂTIRE PROGRAM FINANŢARE 2010
DOCUMENTE ÎNAINTATE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN PROGRAM 32 înştiinţări; 32 solicitări de înscriere; 32 liste de proprietari; 32 model Hotărâre Adunare Generală; 64 Proiecte de Contract de Mandat. DOCUMENTE PRELUATE ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN PROGRAM 18 solicitări de înscriere; 18 liste de proprietari; 18 Hotărâri ale Adunării Generale; 18 Contracte de Mandat (2 ex.).

11 În urma şedinţei Comisiei pentru Eficienţă Energetică au primit votul comisiei în vederea includerii în program 11 imobile. Consiliul Local prin Hotărârea nr.218/ a aprobat programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Satu Mare. În anul 2009 au fost încheiate contracte, cu firmele S.C. TAFFO S.R.L. Baia Mare şi S.C. ARHI DINAMIC S.R.L. Satu Mare, pentru servicii de proiectare la cele 11 blocuri. Valoarea contractelor: Etapa I (documentaţie tehnică) ,84 lei cu TVA Etapa II (proiect tehnic) ,35 lei cu TVA Lucrările de execuţie vor fi realizate în anul 2010 după obţinerea finanţării de la MDRL.

12 Bulevardul Vasile Lucaciu nr.46
- 28 apartamente; anul constuirii -1960 Înainte de reabilitare

13 Strada Octavian Goga nr.T2 bloc T2
- 40 apartamente; anul constuirii -1978 Înainte de reabilitare

14 Bulevardul Ion I.C.Brătianu nr.7
- 24 apartamente; anul constuirii -1960 Înainte de reabilitare

15 Strada Mioriţei nr.2 Înainte de reabilitare
- 22 apartamente; anul constuirii -1985 Înainte de reabilitare

16 Aleea Milcov nr.7 bloc T6 sc.B
- 40 apartamente; anul constuirii -1976 Înainte de reabilitare

17 Mal Stâng Someş bloc T1 Înainte de reabilitare
- 44 apartamente; anul constuirii -1975 Înainte de reabilitare

18 Mal Stâng Someş bloc T3 Înainte de reabilitare
- 44 apartamente; anul constuirii -1975 Înainte de reabilitare

19 Bulevardul Muncii nr.9 bloc H9
- 20 apartamente; anul constuirii -1978 Înainte de reabilitare

20 Bulevardul Transilvania bloc 4
- 33 apartamente; anul constuirii -1983 Înainte de reabilitare

21 Aleea Jiului nr.2 bloc 37 Înainte de reabilitare
- 88 apartamente; anul constuirii -1970 Înainte de reabilitare

22 Aleea Postăvaru nr.10 bloc 13
- 80 apartamente; anul constuirii -1972 Înainte de reabilitare

23 727 facturi de energie electrică
Înregistrarea consumurilor de energie electrică şi termică la unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare. 727 facturi de energie electrică consum total anual - 1,860 GWh 537 facturi de energie termică 21,056 GWh ,28 m3 consum total anual -

24 48 facturi de energie electrică
Înregistrarea consumurilor de energie electrică şi termică la clădirile aflate în administrarea Primăriei Satu Mare. 48 facturi de energie electrică consum total anual - 1,1 GWh 51 facturi de energie termică 5,31 MWh ,96 m3 consum total anual -


Descărcați ppt "RAPORT DE ACTIVITATE BIROU"

Prezentări similare


Publicitate de la Google