Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Mecanismul de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Mecanismul de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului."— Transcriere de prezentare:

1 Mecanismul de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului

2 a Parlamentului european și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr /2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne („regulamentul IMI”) Directiva 2013/55/UE al Parlamentului european și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Legea nr. 200 din 25 mai 2004

3 pentru profesioniștii din domeniul medical în temeiul Directivei 2005/36/CE, medicii veterinari, precum și profesioniștii care exercită activități legate de educația minorilor prin alertă în cadrul IMI, cel târziu în termen de trei zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activități profesionale de către profesio­nistul în cauză 01 03 05 02 04 statele membre sunt informate dacă un profesionist nu mai are dreptul, din cauza unei acțiuni disciplinare sau a unei condamnări penale, să exercite, chiar și temporar, activitățile profesionale într-un stat membru Directiva contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și a consumatorilor profesioniștii cu privire la care se trimit alerte altor state membre sunt informați în scris cu privire la deciziile în ceea ce privește alertele, în același timp cu alerta în sine

4 01 07 02 08 03 09 04 10 05 11 06 12 medic și medic generalist
asistent medical generalist 02 08 medic specialist moașă 03 09 farmacist Certificate pct 2 din anexa VII 04 10 Certificate art , 29, 33, 33a, 37, 43 și 43a medic dentist 05 11 9 certificate de conformitate pentru experiența profesională, profesii reglementate sectorial 10 – primele 8... dentist specialist siguranța pacienților 06 12 medic veterinar Educația minorilor

5 Asistent medical (studii medii)
11 siguranța pacienților Asistent social Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali Asistent medical (studii medii) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 06 01 Biolog, Biochimist, Chimist Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România 05 02 Tehnician dentar Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania Asistent medical (studii superioare) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Profesii care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă eliberată de o universitate sau de un colegiu universitar) și pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani (asistent medical) Psiholog Colegiul Psihologilor din România 04 03

6 12 Educația minorilor Restrângerea sau interzicerea dreptului de a profesa intervine în următoarele situații: Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, sancțiune prevăzută la art. 280 alin 2 litera f din Legea nr. 1/2011 Restrângerea dreptului de a profesa se produce și ca urmare a suspendării constractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, pentru situațiile prevăzute la art. 52 alin. (1) literele b) și c^1) din Codul Muncii, respectiv: b) în cazul în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești c^1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a Controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de muncă, precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă Interzicerea dreptului de a profesa sau de a ocupa funcții în învățământ intervine numai în urma unei sentințe judecătorești definitive și irevocabile, pentru perioadele de timp prevăzute în acestea.

7 Diplome falsificate – diplome de nivel preuniversitar
01 Identificarea diplomei falsificate Cerere de informații primită prin Sistemul IMI sau prin alte mijloace Informarea autorităților competente să cerceteze reclamarea diplomei falsificate Unitatea de învățământ preuniversitar informează organele abilitate cu privire la existența unei diplome falsificate 02 03 Cercetarea penală Dispusă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul sau Judecătoria Competentă 04 Informarea Inspectoratului Școlar privind decizia Curții Unitatea de învățământ preuniversitar informează Inspectoratul Școlar în termen de 1 zi de la data pronunțării deciziei definitive și irevocabile 05 Transmiterea alertei Inspectoratul Școlar transmite alerta, prin Sistemul IMI, celorlalte SM, în termen de maxim 2 zile de la data primirii informării privind decizia definitivă și irevocabilă

8 Diplome falsificate – diplome de nivel universitar
01 Identificarea diplomei falsificate Cerere de informații primită prin Sistemul IMI sau prin alte mijloace Informarea autorităților competente să cerceteze reclamarea diplomei falsificate Instituția de învățământ superior informează organele abilitate cu privire la existența unei diplome falsificate 02 03 Cercetarea penală Dispusă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul sau Judecătoria Competentă 04 Transmiterea alertei Instituția de învățământ superior transmite alerta, prin Sistemul IMI, celorlalte SM, în termen de maxim 3 zile de la data emiterii deciziei definitive și irevocabile

9 Întrebări? Cristian Alexandru Mihăilescu Alexandru Ionuț Chiuță
Tel: Tel: Fax: Fax:


Descărcați ppt "Mecanismul de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului."

Prezentări similare


Publicitate de la Google