Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Curtea Supremă a Republicii Croația

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Curtea Supremă a Republicii Croația"— Transcriere de prezentare:

1 Curtea Supremă a Republicii Croația
Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale „Etica și deontologia judiciară” „Conflicte etice” Duro Sessa Judecător Curtea Supremă a Republicii Croația Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

2 Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară
Introducere Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară „URMĂTOARELE PRINCIPII sunt menite a stabili standarde pentru comportamentul etic al judecătorilor. Ele sunt concepute în vederea oferirii unor îndrumări judecătorilor și pentru a pune la dispoziția puterii judecătorești a unui cadru de reglementare a conduitei judiciare. De asemenea, ele sunt menite să vină în sprijinul membrilor puterii executive și legislative, al apărătorilor și publicului larg, în vederea unei mai bune înțelegeri și sprijinirii puterii judecătorești. Aceste principii pornesc de la prezumția potrivit căreia judecătorii sunt responsabili pentru conduita lor în fața instituțiilor corespunzător înființate în scopul menținerii standardelor judiciare, instituții care, la rândul lor, sunt independente și imparțiale, iar ele au menirea de a completa și nu a de a deroga de la reglementările legale în vigoare privind conduita, care au caracter obligatoriu pentru judecători. Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

3 Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene
Introducere Toate se referă la imparțialitate și independență Întrebarea esențială este ce înseamnă suficienta imparțialitate și independență - Trei dimensiuni luate în discuție Procedurală Etică Politică Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

4 Dimensiunea procedurală
Introducere Dimensiunea procedurală Trei mecanisme principale de păstrare a imparțialității - clauza privind dreptul la un proces echitabil / dreptul la un judecător independent, dreptul la un judecător imparțial/ - regulile de recuzare / bazate pe prezumția de imparțialitate până la momentul în care se dovedește că imparțialitatea unui judecător este amenințată, în conformitate cu dispozițiile legale sau în cazul prezentat / - regulile de procedură / regulile care trebuie urmate ca o pre-condiție pentru legitimitatea și legalitatea hotărârilor judecătorești / Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

5 Introducere 2.Dimensiunea etică
- Codurile de etică judiciară / Codul de conduită judiciară/ Ghid pentru judecători cu privire la obligațiile etice care le revin. Poate o încălcare a principiilor eticii judiciare să atragă responsabilitatea disciplinară? Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

6 Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene
Introducere Dimensiunea politică - Mecanisme de sancționare disciplinară/ abateri disciplinare – Crucială este întrebarea legată de cine are dreptul de inițiere a procedurii disciplinare, cine decide asupra responsabilității judecătorilor/ - Mecanisme de selectare a magistraților / care este autoritatea de numire în funcție a judecătorilor, criteriile de numire/ - Mecanisme pentru crearea de condiții pentru judecători / salarii, jurisdicție, bugete, administrație/ Scopul urmărit este promovarea încrederii publice în sistemul judiciar/ dacă intențiile declarate sunt unele oneste/ Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

7 Exemple practice-1. Care sunt calitățile esențiale ale judecătorului
-onest, -independent -profesionist/expert în domeniul său de activitate -diligent/sârguinicios/ -imparțial ……. Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene orway

8 Judecătorul în instanță
Exemple practice-2. Judecătorul în instanță Președintele de complet- modul de abordare a unui judecător Coleg aflat sub influența băuturilor alcoolice Calendarul anual Control din partea instanței superioare Media-sfera de acțiune a informațiilor solicitate - Acțiuni speciale de investigație Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

9 Judecătorul în afara instanței -1.
Exemple practice-3. Judecătorul în afara instanței -1. Judecătorul – la măcelărie Utilizarea/abuzarea de o legitimație de judecător Cadouri Înștiințare de plată- costuri cu utilitățile /27Euro/- termen de prescripție Contravenție în trafic- plângere- termen de prescripție Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene

10 Judecătorul în afara instanței -2.
Exemple practice-4. Judecătorul în afara instanței -2. Seminar pentru judecători și alți practicieni în drept- sponsorizare Judecătorul la o petrecere între prieteni – comentarii făcute pe marginea unor sentințe specifice La spital- sugestia de a-și demonstra recunoștința Petrecerea cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere Implicarea în afara mediului judiciar- arbitraj, activitate didactică Proiect sprijinit prin intermediul unei finanțări norvegiene


Descărcați ppt "Curtea Supremă a Republicii Croația"

Prezentări similare


Publicitate de la Google