Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor"— Transcriere de prezentare:

1 Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor
Secția Farmacovigilență și studii clinice

2 1. Procedura de notificare: Depunerea dosarului
Dosarul de notificare a materialului publicitar se depune la ghișeul unic și conține documentele obligatorii: !!! De indicat versiunea și data materialului publicitar!!!! Documente necesare: - copia materialului publicitar; - copia RCP sau a prospectului: informații pentru pacient, aprobată de Agenţie în conformitate de tipul materialului publicitar: Public larg/persoane calificate - actul ce confirmă împuternicirile persoanei care reprezintă interesele în relaţia cu Agenţia privind publicitatea ; - Dovada achitării - menționați destinația plății în bon Se achită pentru unitate de material publicitar - Pentru materialul publicitar sub formă de spot TV/RADIO se prezintă versiunea electronică a acestuia. - Pentru materialul informativ publicitar destinat persoanelor calificate să prescrie şi/sau să să elibereze medicamente care conține trimiteri la studii clinice şi/sau la articole științifice să se prezinte informația la care s-a făcut referire pe suport electronic sau hîrtie.

3 2. Procedura de notificare: Validarea dosarului
Prezența documentelor necesare Prezența în Nomenclatorul de stat al medicamentelor al produsului medicamentos propus pentru publicitate Evaluarea statutului produsului medicamentos propus pentru publicitate: Rx, OTC, Compensat Întroducerea informației despre materialul publicitar în Baza de date electronică privind Notificarea materialului publicitar. Verificarea intrării banilor pe conturile AMDM În caz de dosar incomplet sau cu obiecții la dosar se elaborează nota informativă transmisă electronic persoanei responsabile pentru notificarea materialului publicitar.

4 Termenii de realizare  pct. 93.  Notificarea se depune cu cel puțin 30 de zile lucrătoare pînă la difuzarea sau expunerea publică a materialelor publicitare indicate în punctul 91.  pct. 94. Agenția va evalua materialul publicitar în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării; în cazul depistării neconformităților cu normele prezentului Regulament, va transmite responsabilului pentru notificare o solicitare de modificare a materialului publicitar și de înlăturare a neconformităților, indicînd motivele necorespunderii.   În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, responsabilul pentru notificare va depune la Agenție materialul publicitar modificat conform solicitării. ATENȚIE: din momentul trimiterii notificării (validare/evaluare) STOP-CLOCK

5 3. Procedura de notificare: Evaluarea dosarului
Evaluarea dosarului de notificare a materialului publicitar valid de către comisia de examinare a materialului publicitar: În conformitate cu criteriile din HG; Ședințele se vor organiza 1 dată pe spt;

6 4. Procedura de notificare Eliberarea materialului publicitar aprobat
Material publicitar aprobat ștampilat de AMDM GU după expirarea termenului de 10 zile lucrătoare de la notificare.

7 Tipurile de material publicitar ce se notifică la AMDM
PENTRU PUBLICUL LARG: Material tipărit pentru publicul larg; Publicitatea difuzată TV/RADIO pentru publicul larg; PENTRU PERSOANELE CALIFICATE: Material tipărit pentru persoanele calificate

8 Important Nu se va elibera vre-un act permisiv;
Termenul notificării – Nelimitat Depunere Primară de material publicitar

9 Publicitatea p-u publicul larg: TV/RADIO
 1) denumirea comercială a medicamentului;  2) indicaţia terapeutică;   3) mesajul sonor adresat consumatorului: „Acesta este un medicament. Citiţi cu atenţie prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.” - Mesajul trebuie să apară scris pe ecran şi să răsune la sfîrșitul spotului publicitar timp de cel puţin 5 secunde sau pe tot parcursul spotului  publicitar.  - Mesajul trebuie să ocupe minimum 10% din suprafaţa materialului publicitar şi să fie scris pe un fundal care permite vizualizarea clară a acestuia. - Reminder - include mesajul adresat consumatorului doar în formă scrisă cu următoarele condiții :       a) este o parte, continuare și/sau completare a aceleiași campanii publicitare pentru un anumit medicament, difuzată în aceeași perioadă și în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual în care este prezentat materialul publicitar integral;     b) reaminteşte publicului elemente din mesajul difuzat în spotul publicitar integral;          c) are o durată ce nu depăşeşte 10 secunde.

10 Publicitatea p-u publicul larg: Tipărit
  1) denumirea comercială a medicamentului şi DCI-ul, în cazul în care medicamentul conține o singură substanță activă;     2) informaţiile necesare pentru utilizarea corectă a medicamentului (indicaţii, mod de administrare, dozaj, contraindicaţii, atenţionări, precauţii şi efecte secundare);     3) mesajul adresat consumatorului: „Acesta este un medicament. Citiţi cu atenţie prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.”

11 Publicitatea tipărită pentru persoanele calificate
1) denumirea comercială a medicamentului şi DCI-ul, în cazul în care medicamentul conține o singură substanță activă; 2) indicații terapeutice, forma farmaceutică şi concentraţia; 3) doze și mod de administrare pentru fiecare indicaţie terapeutică, în funcţie de vîrstă; 4) data şi numărul certificatului de înregistrare;  5) reacţii adverse şi contraindicaţii; 6) atenționări și precauții speciale; 7) clasificarea medicamentului din punctul de vedere al modului de eliberare; 8) data la care informația a fost redactată sau revizuită; 9) extrasul din baza de date a reacţiilor adverse, după caz; 10) menţiunea: „Acest material publicitar este destinat persoanelor calificate să prescrie, să distribuie şi/sau să elibereze medicamente”. 

12 Completarea Cererii De indicat versiunea materialului publicitar și data versiunea; Spotul TV de indicat durata fiecărui spot , de specificat varianta de 25 sec, 15 sec sau 10 sec., limba română/rusă Menționarea clară publicul țintă: larg/P. calificate -ul valid a persoanei responsabile; CD depuse: 2 exemplare


Descărcați ppt "Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor"

Prezentări similare


Publicitate de la Google