Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Buletin Informativ nr.12/21.01

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Buletin Informativ nr.12/21.01"— Transcriere de prezentare:

1 Buletin Informativ nr.12/21.01
DRIMPAP Compartimentul Metodologie și Sinteză Noua declarație unică Act normativ: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.49/ pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” Publicat în: Monitorul Oficial al României nr. 43/ Pe scurt: Art.1 din ordin aprobă modelul și conținutul formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, prevăzut în anexa nr.1. Acest formular se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr.2 din ordin, iar caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a acestuia sunt prevăzute în anexa nr.3 din ordin. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se depune până la data de 15 martie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația: a) declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018; b) declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019; c) declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018. Declarația se depune, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: a) prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV); b) pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. LI/LI Informațiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementărilor publicate şi pentru a vă conforma prevederilor legale, vă rugăm să consultaţi actele normative menţionate.


Descărcați ppt "Buletin Informativ nr.12/21.01"

Prezentări similare


Publicitate de la Google