Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

completări şi modificări aferente drepturilor acţionarilor:

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "completări şi modificări aferente drepturilor acţionarilor:"— Transcriere de prezentare:

1 Analiza recentelor modificări și completări operate în Legea „Privind societăţile pe acţiuni”.

2 completări şi modificări aferente drepturilor acţionarilor:
- art.25 alin.(41) - acţiunea cu drept de vot limitat participă la stabilirea cvorumului AGA. - art.15 alin.(6) – dreptul la vot la AGA a acţiunii preferenţiale cu dividend fixat. (statut) alin.(15) – dreptul acţionarilor minoritari de a cere răscumpărarea de la acţionarii ce deţin împreună peste 90% din acţiunile societăţii. - art.26 alin.(2) lit.c) – adresarea în instanţă de judecată din numele societăţii fără împuterniciri speciale. - art.27 – dreptul de preempţiune acordat la emisia suplimentară şi la înstrăinarea acţiunilor în modul prevăzut la art.II alin.(3) din Legea 163-XVI don (statut) - art.28 alin.(2)–de a cere controlul tranzacţiilor de proporţii şi a celor cu conflict de interese de la organele de conducere. - art.39 alin.(7) – dreptul de a cere răscumpărarea dacă nu s-a adoptat nici una din hotărîrile prevăzute în alin.(6). (statut) art.80 alin.(9) - dreptul de a cere răscumpărarea în cazul votării contra convertirii acţiunilor. (statut) -art.52 alin.(2) lit.a) – dreptul de a înainta 2 chestiuni pentru ordinea de zi a AGA anuale pînă la data de 20 ianuarie. (statut) litb) – dreptul de a înainta candidaţi în funcţiile de membri ai consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori cu 20 zile înainte ţinerii AGA anuale. (statut) completări şi modificări aferente atribuţiilor organelor de conducere ale societăţii: aferente atribuţiilor adunării generale a acţionarilor: - art.50 alin.(3) lit.a1) – aprobă codul guvernării corporative. (statut) lit.b1) – accesul acţionarilor la documente. (statut) lit.e) – organizaţia de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar. (statut) lit.f) – încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese ce depăşeşte 10% din acţiunile cu drept de vot. (statut) lit.j1) – înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur. (statut)

3 modificări aferente accesului acţionarilor la informaţia societăţii
aferente atribuţiilor consiliului societăţii: - art.52 alin.(7) – extinderea termenului de înaintare a cererii pentru includerea chestiunilor în ordinea de a AGA anuală pînă la 20 ianuarie, şi răspuns acţionarului pînă la 10 februarie. (statut) - art.65 alin.(2) lit.a) – întocmirea listei candidaţilor în organele de conducere a societăţii, în cazul în care nu sunt înaintaţi candidaţi (statut) lit.c) – încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii. (statut) - art.83 alin.(1) – aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiei de VM peste 25% din totalul acţiunilor. (statut) aferente atribuţiilor organului executiv: - art.52 alin.(1) – întocmeşte ordinea de zi a AGA anuală şi lista candidaţilor în organul de conducere în cazul în care consiliul nu a aprobat decizia privind ţinerea AGA anuale sau nu a asigurat ţinerea ei în termen. (statut) aferente comisiei de cenzori: - art.71 alin.(21) –cel puţin 3 membri în comisia de cenzori a S.A. ce corespund unuia din criteriile prevăzute la art. 2 alin.(2). (statut) alin.(51)– la alegerea comisiei de cenzori la adunarea extraordinară se va respecta procedura adunării anuale. (statut) modificări aferente accesului acţionarilor la informaţia societăţii - art.56 alin.(1) – eliberarea copiilor în termen de 1 zi a materialelor pentru ordinea de zi a AGA. (statut) - art.92 alin.(3) – eliberarea contra plată, în termen de 5 zile, a copiilor documentelor menţionate în alin.(1) al prezentului articol. (statut)

4 alte modificări şi completări operate în Legea S.A.
modificări aferente tranzacţiilor societăţii cu acţiunile sale plasate: achiziţionarea – art.78 alin.(4) – în cazul lipsei valorii de piaţă a acţiunilor preţul de achiziţie se determină de către o companie de estimare. (statut) răscumpărarea – art. 79 alin.2 lit.b1) – dreptul de a cere răscumpărarea în cazul convertirii acţiunilor. (statut) alin.(5) – în cazul lipsei valorii de piaţă, preţul de răscumpărare va fi echivalent cu preţul mediu ponderat determinat cu utilizarea a cel puţin 2 criterii stabilite în art.21 alin.(41) din Legea PVM. Răscumpărarea acţiunilor are loc numai în cazul în care evenimentul care a condiţionat cererea de răscumpărare a avut loc. (statut) alin.(6)–termenul de achitare a acţiunilor – 3 luni de la data producerii evenimentului. (statut) alte modificări şi completări operate în Legea S.A. art.3 alin.(10) – societăţile ale cărei valori mobiliare sunt înscrise la cota bursei urmează să dezvăluiri public informaţia şi pe pagina-WEB. art.13 alin.(9) – înstrăinarea acţiunilor de tezaur în cadrul emisiei suplimentare de VM. alin.(10) – utilizarea acţiunilor de tezaur ca mijloc de plată a dividendelor. (statut) art.261 – modul şi termenele de răscumpărare de către acţionarul deţinător peste 90% din acţiunile cu drept de vot la cererea acţionarilor minoritari. art.28 alin.(3) – societatea este obligată să examineze plîngerile acţionarilor în modul şi termenul prevăzut de legislaţie. art.62 alin.(2) lit.c1) – buletinul de vot să conţină componenţa nominală şi numerică a comisiei de numărare a voturilor. lit.c2) – sa se includă numele şi prenumele preşedintelui şi secretarul AGA.


Descărcați ppt "completări şi modificări aferente drepturilor acţionarilor:"

Prezentări similare


Publicitate de la Google