Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Managementul Calității în Sănătate

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Managementul Calității în Sănătate"— Transcriere de prezentare:

1 Managementul Calității în Sănătate
Ediția a IIa Ghid practic de pregătire a spitalului în vedrea evaluării din ciclul II 28 iunie 2017 , București Eumă ocup în special de raportarea EAAAM dar cred că este necesară precizarea existenței unei legături între monitorizarea post-acreditare și vizita de evaluare în vederea reacreditării unităților sanitare. Horia Suciu

2 În OMS 446 apare pentru prima dată monitorizarea , reevaluarea și reacreditarea.
Horia Suciu

3 Monitorizare post-acreditare în ciclul I
a) Periodică - Raportări anuale și semestriale b) Continuă - Raportări ale EAAAM Implicații în evaluarea unei unități sanitare în vederea reacreditării Horia Suciu

4 Date ”declarative”, raportate pe răspunderea reprezentantului unității sanitare <=> datele furnizate în cadrul monitorizării Date culese de evaluatori pe durata (re)evaluării pentru acreditare => confirmă sau infirmă datele din raportările periodice Considerați că raportările incomplete sau care conțin date infirmate de elemente din raportul de evaluare pot influența punctajul care stă la baza acreditării ? Dar lipsa raportărilor periodice transmise în termenul precizat ? Horia Suciu

5 Monitorizare anuală - exemple de corespondență a datelor solicitate cu elementele standardelor
Registrul riscurilor Toate nivelurile de management au implementat o modaliatate de management al riscurilor specifice activităţilor proprii. Spitalul are un registru al riscurilor şi monitorizează eficacitatea măsurilor de prevenţie. La nivelul fiecărui sector de activitate medicală sunt documentate, identificate şi evaluate periodic riscurile clinice, parte integrantă a registrului riscurilor. Pentru exemplificare, din monitorizarea periodică am ales elementele solicitate în cadrul monitorizării anuale Horia Suciu

6 Monitorizare anuală - exemple de corespondență a datelor solicitate cu elementele standardelor
Lista de proceduri Lista de protocoale Structura de management al calității coordonează procesul de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului în colaborare cu șefii tuturor sectoarelor de activitate => implică, pentru conformitate, ca la nivelul SMC să existe evidența / registrul procedurilor și protocoalelor și să fie implementat un sistem unic de codificare. Structura de management al calității serviciilor coordonează procesul de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului în colaborare cu șefii tuturor sectoarelor de activitate Horia Suciu

7 Monitorizare anuală - exemple de corespondență a datelor solicitate cu elementele standardelor
Lista de proceduri Lista de protocoale Organizarea activităţii farmaceutice se face pe baza unor proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice. Compartimentul de microbiologie al laboratorului clinic are proceduri de control intern de calitate a invetigațiilor pentru detectarea antibioticorezistenţei. Principiile de radioprotecție privind procedurile de radiodiagnostic urmăresc calitatea imaginii, minimum de expunere și delimitarea precisă a zonei. Spitalul îndeplineşte procedurile necesare externării și asigurării continuității îngrijirilor. Horia Suciu

8 Monitorizare anuală - exemple de corespondență a datelor solicitate cu elementele standardelor
Structura de management a calității Forma de organizare Structura de personal Plan anual de acțiuni SMC are dedicat standardul 7 din referința 1 ! Sistemul de management al calității serviciilor este operațional și asigură desfășurarea tuturor proceselor legate de monitorizarea și îmbunătățirea calității. Horia Suciu

9 Monitorizare continuă – raportarea EAAAM - corespondență cu criterii / cerințe din standarde
01.07 – ”Sistemul de management al calității serviciilor este operațional și asigură desfășurarea tuturor proceselor legate de monitorizarea și îmbunătățirea calității.” Implică și: Sistemul de raportare și analiză a evenimentelor care afectează siguranța pacienților (evenimente santinelă, evenimente adverse și a celor cu potențial de afectare a pacientului - ”near miss”) este reglementat. Evenimentele adverse produse în spital sunt raportate A.N.M.C.S. în termenul stabilit prin reglementări legislative. Horia Suciu

10 Monitorizare continuă – raportarea EAAAM - corespondență cu criterii / cerințe din standarde
– ” Spitalul se preocupă de implementarea și dezvoltarea culturii calității în spital.” Implică și: învățare din erori, raportarea evenimentelor adverse, difuzare măsuri de prevenire a apariției evenimentelor adverse raportate de catre spital / ANMCS (difuzare bune practici). Horia Suciu

11 Monitorizare continuă – raportarea EAAAM - corespondență cu cerințe din standarde -
Spitalul dezvoltă și implementează un sistem de gestionare a evenimentelor santinelă. Spitalul a elaborat și aplică o procedură de gestionare a evenimentelor adverse și a celor cu potențial de afectare a pacientului (''near miss''). Horia Suciu

12 EAAAM – frecvent consecință a unui risc identificat sau nu
Gestionarea riscurilor are ca scop : asigurarea siguranței pacienților asigurarea furnizării serviciilor de îngrijire diminuarea riscului de apariție a EAAAM diminuarea gravității consecințelor nedorite asupra pacientului în cazul apariției unui EAAAM Horia Suciu

13 inclus în ed.II a standardelor
Criteriu inclus în ed.II a standardelor Risc poate determina apariția unor evenimente adverse Managementul clinic al structurilor medicale previne și limitează riscul infecțios. Spitalul are o politică proactivă de prevenire a riscurilor clinice. Spitalul urmărește identificarea și prevenirea riscurilor și a erorilor legate de medicație. Horia Suciu

14 Raportarea EAAAM Nu are caracter acuzator ! Are ca scop principal :
Implementarea și fixarea prin aplicare continuă a proceselor de identificare, analiză și elaborare de măsuri corespunzătoare evenimentelor (presupus) adverse în cadrul fiecărei unități sanitare Implementarea practicilor internaționale dovedite utile pentru beneficiarii de servicii de sănătate Horia Suciu

15 Raportarea EAAAM Nu are caracter acuzator ! Are ca scop principal :
Crearea unei baze de date pentru: Cartografierea riscului de apariție ( de ex. cartografierea IAAM funcție de agentul patogen) Analiza și diseminarea informațiilor sub formă anonimizată Studii de caz => învățare din erori Diseminarea anonimizată a bunelor practici / măsurile de diminuare a riscului de apariție a EAAAM similare care au dovedit impact major Horia Suciu

16 Monitorizarea EAAAM de către ANMCS
Implică toate unitățile sanitare acreditate Se face pe o structură unică (Raportul de analiză) Determină o abordare similară în toate unitățile monitorizate Promovează o cultură comună a abordării EAAAM și implicit a riscurilor, sursă de performanță și consecutiv diminuare a riscului de apariție a EAAAM ori diminuare a efectelor Horia Suciu

17 La nivelul ANMCS se analizează EAAAM raportate și în funcție de frecvența și gravitatea fiecărui EAAAM, se va prioritiza elaborarea materialelor pentru diseminarea măsurilor care au avut cele mai bune rezultate în practică și respectiv a materialelor suport pentru învățare din erori. Horia Suciu

18 incinta unității sanitare poate fi considerat
Evenimentul advers asociat asistenței medicale NU este strict legat de actul medical/terapeutic ! Unitatea sanitară - furnizor de servicii de sănătate servicii terapeutice/medicale servicii conexe/asociate actului medical sau de suport (indispensabile desfășurării activității medicale) orice eveniment advers, începând cu accesul în incinta unității sanitare poate fi considerat eveniment asociat asistenței medicale. Horia Suciu

19 Câteva exemple de EAAAM fără legătură directă cu actul medical:
Căderi Lipsa medicației în stoc Defecțiuni ale aparaturii medicale Lipsa posibilității internării unui pacient programat ... Horia Suciu

20 Vă rog să-mi transmiteți sugestiile și comentariile dumneavoastră precum și întrebările dumneavoastră (pentru reînprospătarea memoriei), pe adresa de Sunt convins că vom colabora cu succes. Vă mulțumesc ! Horia Suciu

21 Monitorizare EAAAM – flux informațional
Horia Suciu

22 Monitorizare EAAAM Horia Suciu

23 Horia Suciu

24 Horia Suciu

25 Vă rog să-mi transmiteți sugestiile și comentariile dumneavoastră precum și întrebările dumneavoastră (pentru reînprospătarea memoriei), pe adresa de Sunt convins că vom colabora cu succes. Vă mulțumesc ! Horia Suciu


Descărcați ppt "Managementul Calității în Sănătate"

Prezentări similare


Publicitate de la Google