Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Reorganizarea judiciară, între mit și realitate

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Reorganizarea judiciară, între mit și realitate"— Transcriere de prezentare:

1 Reorganizarea judiciară, între mit și realitate
Data: 19 februarie 2015 Autor: Dorin Petcu, Partener al TZA Insolvență S.P.R.L Notă: Prezentul material este confidenţial, iar drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia aparţin TZA Insolvenţă SPRL. Folosirea sa, în tot sau în parte, de către orice persoană este permisă numai cu acordul scris al TZA Insolvenţă SPRL. Acest material are scop pur informativ şi nu conţine consultaţii în materia insolvenţei sau de altă natură cu privire la aspectele pe care le semnalează, care se vor solicita conform fiecărei probleme în parte.

2 Cuprins Scurtă prezentare a conceptului de reorganizare
Ciclul de viață al planului de reorganizare Întocmire Aprobare Confirmare Executare și Închidere Concluzii

3 Scurtă Prezentare a conceptului de reorganizare

4 Scurtă prezentare a conceptului de reorganizare (1)
Ce este restructurarea? Un proces de remediere Acțiunea de a schimba structura unui lucru organizat, de a organiza pe baze noi Un proces de sine stătător, o etapă firească în viața unui agent economic Tipuri de restructurare Operațională – modificarea structurală internă a agentului economic Financiară – schimbarea structurii de finanțare a activității Corporativă – schimbarea structurii acționariatului și de capital

5 Scurtă prezentare a conceptului de reorganizare (2)
Când este necesară reorganizarea judiciară? Restructurarea financiară este imperativă Acordul amiabil al creditorilor nu este posibil Reorganizarea judiciară: Procedura ce se aplică debitorului în insolvență în vederea achitării datoriilor acestuia conform programului de plată al creanțelor Planul de reorganizare: Restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului Restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social Restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din averea debitorului

6 Ciclul de viață al planului de reorganizare

7 Ciclul de viață al planului de reorganizare (1)
Întocmirea planului de reorganizare: Debitorul care contestă starea de insolvență își păstrează dreptul de a depune un plan de reorganizare Contingentarea perioadei de observație la 12 luni Termenul limită de depunere este de 30 de zile de la data publicării tabloului definitiv de creanțe în Buletinul Procedurilor de Insolvență Obligația debitorului/administratorului judiciar de a furniza informațiile și documentele necesare redactării unui plan de reorganizare creditorului/creditorilor care dețin cel puțin 20% din creanțe Conținutul planului: prevederile noii legi rămân generale și orientative, atât ca structură, cât și din perspectiva măsurilor propuse prin plan

8 Ciclul de viață al planului de reorganizare (2)
Ce nu prevede Legea 85/2014 în ceea ce privește elemente obligatorii care sa fie prezentate prin planul de reorganizare (art. 133) Analiza financiară pe tipuri și/sau grupe de activități economice Segmentarea și analizarea costurilor ca directe și indirecte, respectiv fixe și variabile Determinarea și analiza senzitivității pragului de rentabilitate și a fluxurilor de numerar (inclusiv clarificarea ipotezelor de calcul) Analiza impactului fiscal al remiterii de datorie, pentru creanțele care vor fi plătite parțial prin programul de plăți sau nu vor fi plătite deloc Aspectul fezabilității planului de reorganizare rămâne un element de oportunitate, lăsat la latitudinea creditorilor prin vot

9 Ciclul de viață al planului de reorganizare (3)
Aprobarea planului de reorganizare: Planul de reorganizare se comunică electronic debitorului și comitetului creditorilor și se depune, împreună cu anexe, la grefa tribunalului și la registrul unde este înregistrat debitorul Categoria creditorilor indispensabili: Nuanțarea definiției în sensul ca aceștia nu pot fi înlocuiți în aceleași condiții financiare Confirmarea listei depuse de debitor (art.67 alin.1) se face de administratorul judiciar prin raport (art.97) Votul este cu majoritatea din voturile exprimate pe categorii de creditori Introducerea pragului minim al creanțelor care acceptă planul de reorganizare, respectiv 30% din totalul creanțelor

10 Ciclul de viață al planului de reorganizare (4)
Confirmarea planului de reorganizare: Judecătorul sindic certifică legalitatea deciziei adunării creditorilor de aprobare a planului de reorganizare, dar și viabilitatea acestuia în conformitate cu art. 133 din lege Opțiunea consultării unui specialist cu privire la posibilitatea realizării planului Modificarea planului: Se poate modifica inclusiv durata, fără a depăși 4 ani Votarea modificării se face pe baza creanțelor în sold la data votului, în aceleași condiții ca și votarea planului de reorganizare Modificarea este supusă confirmării judecătorului sindic Nu se specifică ce poate fi modificat în afară de durată sau, cel puțin, ce nu poate fi modificat în nicio circumstanță

11 Ciclul de viață al planului de reorganizare (5)
Executarea planului de reorganizare: Tratamentul creanțelor curente Nu este clarificat tratamentul impactului fiscal al aprobării planului Restaurarea creanțelor din tabloul definitiv în situația trecerii la faliment Închiderea procedurii de reorganizare: Plata integrală a creanțelor prevăzute în programul de plăți și a creanțelor curente Intrarea în faliment

12 Concluzii

13 Concluzii Restructurarea este o etapă firească în viața unei companii
Restructurarea amiabilă reprezintă acordul părților Reorganizarea judiciară sub protecția legii insolvenței este un instrument de protecție al debitorului și de satisfacere a creanțelor creditorilor împotriva acestuia într-o procedură concursuală Transparența procedurii prin obligația publicării actelor de procedură și reglementarea mai clară a comunicărilor între participanții la procedură Un plus de echilibru între drepturile și obligațiile participanților la procedură Rămân aspecte care vor fi clarificate doar prin practica viitoare a instanțelor de judecată

14 Vă mulţumim!


Descărcați ppt "Reorganizarea judiciară, între mit și realitate"

Prezentări similare


Publicitate de la Google