Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Modificare nomenclator obligații Declarația 100

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Modificare nomenclator obligații Declarația 100"— Transcriere de prezentare:

1 Modificare nomenclator obligații Declarația 100
Buletin Informativ nr.20/26.02 DRIMPAP Compartimentul Metodologie și Sinteză Modificare nomenclator obligații Declarația 100 Act normativ: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 426/ privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă Publicat în: Monitorul Oficial al României nr. 140/ Pe scurt: Au fost eliminate din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat următoarele poziții: a) 52 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice; b) 53 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă; c) 54 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import; d) 55 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă; e) 56 – Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import. Au fost introduse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat următoarele poziții: a) 77 – Taxa lunară calculată în totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; b) 78 – Taxa pe activele financiare. Modificările au fost generate de prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Intrarea în vigoare: 21 februarie 2019. LI/LI Informațiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementărilor publicate şi pentru a vă conforma prevederilor legale, vă rugăm să consultaţi actele normative menţionate.


Descărcați ppt "Modificare nomenclator obligații Declarația 100"

Prezentări similare


Publicitate de la Google