Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Modificarea şi completarea unor acte normative - OUG nr.114/2018

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Modificarea şi completarea unor acte normative - OUG nr.114/2018"— Transcriere de prezentare:

1 Modificarea şi completarea unor acte normative - OUG nr.114/2018
Buletin Informativ nr.30/1.04 DRIMPAP Compartimentul Metodologie și Sinteză Modificarea şi completarea unor acte normative - OUG nr.114/2018 Act normativ: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/ pentru modificarea și completarea unor acte normative Publicat în: Monitorul Oficial al României nr. 245/ Pe scurt: Prevederile ordonanței modifică și completează următoarele acte normative: O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.288/2010, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. LI/LI Informațiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementărilor publicate şi pentru a vă conforma prevederilor legale, vă rugăm să consultaţi actele normative menţionate.

2 Buletin Informativ nr.30/1.04
DRIMPAP Compartimentul Metodologie și Sinteză Modificările aduse OUG nr. 114/2018 se referă la: Taxa pe activele financiare ale instituțiilor de credit se datorează semestrial (și nu trimestrial, după cum era prevăzut), primul termen de plată fiind 25 august 2019; Cota de impozitare, care putea fi de până la 2%/an, nu va putea fi, conform noilor prevederi, mai mare de 0,4%/an, respectiv 0,2% pe an, în funcție de cota de piață a instituției de credit respective; Cota de impozitare se poate reduce semnificativ în mai multe cazuri, cum ar fi creșterea volumului creditării, scăderea marjei de dobândă, nivelul marjei de dobândă raportat la marja de referință (4% pentru 2019) putând ajunge chiar la 0 în anumite situații;  Taxa pe activele financiare nu se datorează de către instituțiile de credit care înregistrează pierderi, iar, pentru celelalte, cuantumul acesteia este limitată la nivelul profitului contabil obținut; Pentru anumite categorii de active financiare nu se datorează taxa, cum ar fi numerarul, credite acordate și titluri emise de către administrațiile publice, precum și cele care constau în finanțarea celorlalte instituții de credit. Alte modificări prevăd: Modalitatea în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, începând cu data de 2 mai Astfel, se introduce un nou indice care se aplică creditelor acordate consumatorilor după această dată, precum și refinanțării creditelor acordate consumatorilor aflate în derulare la această dată (înainte se aplica marja băncii și indicele ROBOR); Pentru creditele acordate în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă EURIBOR sau LIBOR la o anumită perioadă, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. LI/LI Informațiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementărilor publicate şi pentru a vă conforma prevederilor legale, vă rugăm să consultaţi actele normative menţionate.


Descărcați ppt "Modificarea şi completarea unor acte normative - OUG nr.114/2018"

Prezentări similare


Publicitate de la Google