Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Subiectele 1. Administrarea publică centrală şi locală în R.Moldova

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Subiectele 1. Administrarea publică centrală şi locală în R.Moldova"— Transcriere de prezentare:

1 Tema 3. Administraţia publică centrală şi locală în Republica Moldova şi statele Uniunii Europene

2 Subiectele 1. Administrarea publică centrală şi locală în R.Moldova
2. Administrarea publică centrală şi locală în unele state din UE Company Name

3 1. Administrarea publică centrală şi locală în R.Moldova
Cunoașterea managementului public necesită o cunoaștere a autorităților publice. Există trei tipuri de autoritate: Autoritate legislativă Autoritate executivă Autoritate juridică. Company Name

4 Autoritatea legislativă
Autoritatea legislativă aparține Parlamentului Republicii Moldova, care este organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului. Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Inițiativa legislativă aparține deputaților în Parlament, Președintelui R.M. Și Guvernului. Company Name

5 Autoritatea executivă
Autoritatea executivă conform Constituției R.M. Aparține Președintelui R.M., Guvernului, ministerelor și altor instituții de specialitate care își exercită autoritatea la nivel național. Constituția R.M. prevede, de asemenea o colaborare între Președintele Republicii și Guvern. De asemenea, Președintele poate participa la ședințele Guvernului. În acest caz el prezidează ședințele Guvernului la care participă. Company Name

6 Autoritatea executivă
Ministerele sunt organe de specialitate ale statului, funcționează în subordinea Guvernului și transpun politiva Guvernului, hotărîrile și dispozițiile lui. Company Name

7 Organele centrale de specialitate ale administrației publice sunt:
Ministerul Economiei Ministerul Finanțelor Ministerul Justiției Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Apărării Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor Ministerul Agriculturii Și Industriei Alimentare Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Ministerul Mediului Ministerul Educației Ministerul Culturii Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Ministerul Sănătății Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor Ministerul Tineretului și Sportului Company Name

8 Alte autorități administrative centrale
Parlamentul R.M. La propunerea Prim-ministrului formează pe lîngă Guvern alte autorități administrative centrale. Aceste autorități administrative centrale se constituie în domeniul organizării economice și alte domenii care nu intră în atribuțiile ministerelor. Autoritățile administrative centrale sunt conduse de directori generali sau directori, numiți și eliberați din funcție de Guvern. Company Name

9 Aceste autorități administrative centrale sunt:
Biroul Național de Statistică Agenția Relații Funciare și Cadastru Biroul Relații Interetnice Serviciul Grăniceri Agenția ”Moldsilva” Agenția Rezerve Materiale Agenția Turismului CNA (Centrul National Anticoruptie) Company Name

10 Autoritatea juridică Autoritatea juridică este exercitată de Curtea Constituțională, care este unica autoritate de juristicție constituțională în R.M. care este formată din șase judecători numiți pe un termen de șase ani. - Doi judecători sunt numiți de Parlament, - Doi judecători de Președintele R.M. -Doi judecători de Consiliul Superior al Magistraturii. Company Name

11 Autoritatățile și instituțiile administrației publice locale
Autoritatea publică locală constituie totralitatea organelor cu competență generală sau specială formate pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unități administrativ-teritoriale. Divizarea teritoriului în unități administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentralizarea serviciilor publice, asigurării cetățenilor la organele puterii și consultării lor. Company Name

12 Consiliile Sătești, Comunale
Autoritatățile administrației publice locale cu putere deliberativă Autoritățile care contribuie la realizarea administrației publice locale sunt reprezentate de : Autoritățile locale cu putere deliberativă care sunt: 1 Consiliile Sătești, Comunale 2 Consiliile Orășănești 3 Consiliile Municipale Company Name

13 Autoritățile locale cu putere executivă care sunt:
Autoritatățile administrației publice locale cu putere executivă Autoritățile locale cu putere executivă care sunt: 2 Primăriile Orășănești 3 Primăriile Municipale 4 Primarii și Primarul General al Capitalei 1 Primăriile Sătești și Comunale Company Name

14 Principiul de funcționare al Consiliului local
Consiliile locale sunt autoritățile administrației publice locale prin intermediul cărora se realizează autonomia locală. Scopul urmărit de consiliile locale este de a soluționa problemele publice din unitățile respective. Consiliile locale sunt constituite din consilieri aleși în condițiile Codului electoral, numărul cărora se stabilește în funcție de numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale de la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile. Company Name

15 Componența numerică al consiliilor locale
Numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale Numărul de consilieri Până la 1500 9 Între 1501 și 2500 11 Între 2501 și 5000 13 Între 5001 și 7000 15 Între 7001 și 10000 17 Între și 20000 23 Între și 50000 27 Între și 33 Între și 35 Peste 43 Company Name

16 Organigrama Primăriei Municipiului Chișinău
Primarul General al Municipiului Chișinău Sectretarul Consilului Viceprimar Viceprimar Viceprimar Viceprimar Direcția administrare publică locală Direcția social-umanitară și relații interetnice Direcția asigurării inginerești Direcția controlului regimului urban Cabinetul Primarului general Direcția administrativ gospodărească Direcția judiciară Direcția tehnologii și sisteme informaționale Direcția management financiar și audit Arhiva municipiului de stat Chișinău Oficiul de Stare Civilă

17 Studiu de caz Primarul municipiului Chişinău intenţionează să mărească salariul unui funcţionar public din Direcţia Administrativ Gospodărească, care face parte componentă a organigramei Primăriei Municipiului Chişinău. 1. Poate Primarul să stabilească mărimea salariului acestui funcţionar? Company Name

18 Studiu de caz b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;     c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională; Company Name

19 Probleme în funcţionarea sistemului administrativ
Cele trei probleme majore care cauzează fracturi în funcţionarea sistemului administrativ 1 Legislaţia fragmentată, neclară şi care deseori creează contradicţii 2 Lipsa de pregătire a unui procent semnificativ dintre aleşii locali, dar şi a funcţionarilor publici 3 Instabilitatea politică

20 2. Administrarea publică centrală şi locală în unele state din UE
Conform Constituției, România este un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este republică semiprezidenţială. Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor: Autoritate legislativă Autoritate executivă Autoritate juridică. Company Name

21 Autoritatea legislativă
Preşedintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. În urma amendamentelor din 2003, mandatul de președinte a fost prelungit de la 4 la 5 ani. Președintele numește primul-ministru, care la rândul său numește Guvernul. Parlamentul României este bicameral, fiind alcătuit din Senat, cu 137 de membri, și Camera Deputaţilor, cu 314 de membri. Parlamentul are rol legislativ, discutând și votând legile ordinare și organice, atât în comisiile de specialitate cât și în plen. Membrii parlamentului sunt aleși prin vot uninominal mixt, universal, direct și secret. Sistemul electoral este unul proporțional (membrii parlamentului se aleg din toate partidele care au depășit pragul electoral de 5 % din totalul sufragiilor exprimate, în baza unui algoritm). Alegerile se țin o dată la 4 ani. Company Name

22 Autoritatea executivă
Guvernul României este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Numirea Guvernului se face de Președintele României, pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament Company Name

23 Autoritatea judecătorească
În România, justiția se înfăptuiește numai de către Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, respectiv curțile de apel, tribunalele, tribunalele specializate și judecătoriile Company Name

24 Mulțumesc de atenție!


Descărcați ppt "Subiectele 1. Administrarea publică centrală şi locală în R.Moldova"

Prezentări similare


Publicitate de la Google