Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul școlar

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul școlar"— Transcriere de prezentare:

1

2 Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul școlar
1. Structura anului şcolar ; 2. Planuri-cadru; 3. Programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pentru cursuri opţionale; 4. Oferta naţională pentru manuale școlare;

3 1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2014 -2015
● Structura anului şcolar a fost aprobată prin OMEN nr. 3637/ ; ● Anul şcolar are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. ● Excepții: - pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015; - pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015; - pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învățământ, în vigoare; - pentru învățământul postliceal (școala postliceală și şcoala de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învățământ, în vigoare.

4 Semestrul I: Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 01.09.2014,
și se încheie pe data de ; Semestrul I: ● Cursuri - luni, 15 septembrie vineri, 19 decembrie 2014; ● În perioada noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă; ● Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 20 decembrie duminică, 4 ianuarie 2015; ● Cursuri - luni 5 ianuarie vineri 30 ianuarie 2015; ● Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 31 ianuarie duminică, 8 februarie 2015.

5 Semestrul al II-lea ● Cursuri - luni, 9 februarie vineri, 10 aprilie 2015; ● Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 11 aprilie duminică, 19 aprilie 2015; ● Cursuri - luni, 20 aprilie vineri, 19 iunie 2015; ● Vacanţa de vară - sâmbătă, 20 iunie duminică, 13 septembrie 2015; ● Săptămâna aprilie 2015 este dedicată programului numit “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”

6 ● În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
● Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar: ♦ Ziua de 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației ♦ Ziua de 5 iunie – Ziua Învățătorului

7 Conform prevederilor OMEN nr. 3637/ 19. 06
Conform prevederilor OMEN nr.3637/ , care aprobă structura anului şcolar : ● Art.4 (1) Săptămâna 6 – 10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „ Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”, având un orar specific; (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

8 Art.5: (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014; (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.

9 Planurile –cadru valabile în anul şcolar 2014-2015
♦ Planurile-cadru pentru clasele V-VIII, aprobate prin OM Nr. 3638/ ; ♦ Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 3410/ ; ♦ Planurile-cadru pentru învățământul liceal seral, filiera teoretică, aprobate prin OM Nr. 4051/ ; ♦ Planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a / a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral, aprobate prin OM Nr. 3412/

10 ♦ Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/ ; ♦ Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3081/ ; ♦ Planurile cadru de învățământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic aprobate prin OM Nr. 5347/ ; ♦ Planurile cadru de învățământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, specializarea ghid turism religios aprobate prin OM Nr. 3641/ ; ♦ Planurile-cadru de învățământ aprobate prin OM Nr. 3168/ privind organizarea și funcționarea învațământului profesional cu durata de doi ani, valabile în anul şcolar numai pentru anul al II-lea al şcolii profesionale.

11 -Învățământul profesional- TOATE PLANURILE–CADRU VALABILE pot fi
♦ Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, prevederile OM nr. 4051/2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile pentru clasele a XI-a şi a XII-a, a XIII-a, liceu tehnologic, Noutate! -Învățământul profesional- ♦ OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învățământul profesional de 3 ani, valabile în anul şcolar începând cu clasa a IX-a; ♦ OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special. TOATE PLANURILE–CADRU VALABILE pot fi accesate la adresa:

12 2.2. Planuri – cadru de învăţământ valabile
începând cu anul şcolar Ciclul gimnazial: ● ORDIN nr. 3638/ cu privire la aplicarea Planu-lui-cadru de învăţământ pentru clasele I-a VIII-a, în anul şcolar Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, aprobat în Anexa 1 la OMEC nr. 3638/ Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa 2 la OMEC nr. 3638/

13 3. Planuri – cadru de învăţământ valabile începând cu anul şcolar 2014-2015
Ciclul primar ● ORDIN nr din 12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar; EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale; Publicat în: Monitorul Oficial, nr. 192 din 5 aprilie 2013

14 3. Programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pt
3. Programe şcolare de trunchi comun şi programe şcolare pt. cursuri opţionale oferta naţională: 3.1. Programe şcolare valabile în anul şcolar : ● Gimnaziu: - pentru clasele V-VIII: Anexa nr. 3 la Ordinul MEN, nr. 5097 / ;

15 3.1. Programe şcolare valabile în anul şcolar 2014 - 2015:
● Liceu: - Clasa a IX-A : Programa a fost aprobatăprin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr / ; - Clasa a X-a: Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr / ; - Clasa a XI-a: Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr / ; - Clasa a XII-a si Clasa a XIII-a : Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr / Se aplică şi la clasa a XII-a – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii + anul de completare.

16 TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE LA ADRESA:
La clasa a IX-a a învățământului profesional de stat de 3 ani, geografia se predă 2 ore/săptămână. În semestrul I se predă geografia după programa de geografie pentru cl. a IX-a aprobată prin O.M. Nr. 3458/ iar în semestrul al II-lea după programa pentru clasa a X-a aprobată prin O.M. Nr. 4598/ TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE LA ADRESA:

17 4. Oferta naţională pentru manuale școlare:
● În anul şcolar rămân în vigoare manualele şcolare utilizate în anul şcolar , aprobate prin ordinul ministrului educaţiei pentru a fi folosite în sistemul naţional de învăţământ (vezi Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul preuniversitar ); ● Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul preuniversitar va putea fi accesat la adresa:

18


Descărcați ppt "Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul școlar"

Prezentări similare


Publicitate de la Google