Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

OFERTA PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC / ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL DIN JUDEȚUL ILFOV- AN ŞCOLAR 2019-2020.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "OFERTA PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC / ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL DIN JUDEȚUL ILFOV- AN ŞCOLAR 2019-2020."— Transcriere de prezentare:

1 OFERTA PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC / ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL DIN JUDEȚUL ILFOV AN ŞCOLAR

2 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL OFERĂ
pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ profesional; pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământ profesional.

3 CE ESTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE TIP DUAL?
Învăţământul profesional de tip dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat doar în parteneriat cu operatori economici autorizaţi. Operatorii economici, parteneri de practică, trebuie să asigure resursele materiale și umane necesare pregătirii practice a elevilor în cadrul activităților de instruire practică și a stagiilor de pregătire practică derulate pentru dobândirea calificării profesionale. Învăţământul profesional de tip dual se adresează elevilor care au absolvit clasa a VIII- a, cu vârsta de până la 23 de ani.

4 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE TIP DUAL
Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv prin învăţământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor încheie un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale

5 BENEFICII PENTRU ELEVII ÎNSCRIȘI ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE TIP DUAL Din partea statului Elevii care urmează acest traseu de pregătire profesională beneficiază de o ”bursă profesională” lunară, în cuantum de 200 RON.   Din partea operatorilor economici Agentul economic oferă o bursă, cel puțin egală cu cea oferită de stat la care se pot adăuga: cheltuieli cu examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru și de protecție, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă și limita posibilităților poate acorda și asigurarea cheltuielilor de transport, masă și cazare.      

6 Posibilități pentru elevi după absolvire?
Absolvenţii învăţământului profesional de tip dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Certificatul de calificare permite obținerea unui loc de muncă. Absolvenţii învăţământului profesional de tip dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii și ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale.

7 Perioada de înscriere: 24 – 26 iunie Fișa de înscriere se eliberează de unitatea de învățământ gimnazială unde a absolvit clasa a VIII-a. Fișa de opțiuni pentru învățământul dual se completeză la unitatea de învățămănt care organizează clase de învățământ profesional- dual.

8 OFERTA EDUCAȚIONALĂ Elevii de clasa a VIII– a care doresc să urmeze un parcurs profesional în învățământul profesional sau dual pot opta pentru un loc în următoarele unităţi de învăţământ din județul Ilfov care au ofertă educațională pentru învăţământul profesional și dual cu următoarele calificări profesionale:

9


Descărcați ppt "OFERTA PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC / ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL DIN JUDEȚUL ILFOV- AN ŞCOLAR 2019-2020."

Prezentări similare


Publicitate de la Google