Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ"— Transcriere de prezentare:

1 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE 2015-2019

2 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Iniţiativa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de elaborare a unei Strategii naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate – deși s-a întins pe o perioadă semnificativă de timp și a întâmpinat numeroase aspecte de dificultate – s-a materializat prin aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 389/2015, pentru perioada de implementare , și includerea aplicării acesteia printre măsurile cuprinse în Programul de guvernare, subsumate capitolului Justiție.

3 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Analiza comparativă a evidențiat, ca aspecte de progres instituțional, dezvoltarea şi consolidarea funcției de reintegrare socială, inclusiv din perspectiva abordării comunitare, prin mobilizarea partenerilor din societatea civilă – organizații guvernamentale și nonguvernamentale – ca vectori esențiali în procesul de incluziune socială. Remarcăm, în acest context, ca un corolar al demersurilor din anii anteriori, consolidarea colaborării interinstituționale și cointeresarea reprezentanților instituţiilor partenere, reflectat de procentul de 77% a gradului de îndeplinire a activităților prevăzute de Strategie, în anul 2018.

4 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Coordonarea și monitorizarea implementării prevederilor Strategiei se realizează în cadrul Comisiei interministeriale, în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 389/2015. Comisia interministerială este formată din câte un reprezentant, având funcție de conducere, cel puțin la nivel de director, din cadrul următoarelor instituții publice: a) Ministerul Justiției (MJ), care este și președintele Comisiei; b) Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS); c) Ministerul Educației Naționale (MEN); d) Ministerul Afacerilor Interne (MAI); e) Ministerul Sănătății (MS); f) Direcția Națională de Probațiune (DNP); g) Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de către Administrația Națională a Penitenciarelor, care sprijină derularea lucrărilor, prin pregătirea materialelor suport necesare, centralizarea informațiilor transmise de membrii Comisiei, precum și prin menținerea comunicării între membrii Comisiei interministeriale și monitorizarea progreselor înregistrate în implementarea Planului Național al HG nr. 389/2015.

5 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Din punctul de vedere al implicării instituțiilor partenere, activitățile prevăzute în documentul strategic au fost accelerate începând cu a doua jumătate a anului 2017. De aceea, în anul 2018, s-a urmărit atât mobilizarea tuturor instituțiilor publice partenere, pentru asumarea responsabilităților stabilite conform cadrului normativ, precum și menținerea ritmului accelerat de implementare a activităților - sens în care a fost continuată organizarea întâlnirilor membrilor Comisiei interministeriale, cu frecvență medie lunară. Astfel, în anul 2018, s-au desfășurat 10 reuniuni ale Comisiei, în datele de: 23 ianuarie, 27 februarie, 27 martie, 26 aprilie, 24 mai, 17 iulie, 11 septembrie, 11 octombrie, 22 noiembrie și 20 decembrie. În cele 10 reuniuni ale Comisiei, au fost adoptate 8 Hotărâri.

6 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Indicatori de rezultat Conform termenelor agreate, cinci indicatori de rezultat au fost aprobați prin hotărâri ale Comisiei, aceștia contribuind semnificativ la creșterea procentului de îndeplinire a activităților din Planul național de implementare al HG nr. 389/2015 și obiectivarea modelelor de colaborare interinstituțională, pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor sancționate penal.

7 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Perspectiva calitativă Pentru implementarea cu succes a activităților și diseminarea, în plan intra-instituțional a informațiilor privind obiectivele Strategiei, se remarcă: creșterea interesului reprezentanților structurilor partenere consolidarea colaborării interinstituționale

8 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Direcția prioritară de acțiune Mobilizarea autorităților publice locale, în procesul de reintegrare socială a persoanelor care au fost sancționate penal. Dezvoltarea unor servicii de suport social, disponibile în plan local, aflate la îndemâna beneficiarilor direcți – persoane revenite în comunitate – este în măsură să contribuie la finalitatea demersurilor integrative care vizează creșterea gradului de siguranță al comunității și prevenirea recidivei.

9 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Direcția prioritară de acțiune Sensibilizarea structurilor publice, cu atribuții conexe reintegrării sociale a persoanelor sancționate penal, cu privire la importanța exercitării rolului în raport cu această categorie de beneficiari constituie una dintre principalele pârghii de activare și funcționare a mecanismului interinstituțional integrat, urmărit prin promovarea și aplicarea Strategiei.

10 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ 2015-2019
Propuneri Continuarea procesului de implementare a Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate și după anul 2019, sens în care în ședința de Guvern din data de 24 aprilie 2019 s-a aprobat Memorandumul prin care Ministerul Justiției a propus continuarea implementării Strategiei, într-o variantă îmbunătățită, în ciclul strategic


Descărcați ppt "STRATEGIA NAȚIONALĂ DE REINTEGRARE SOCIALĂ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google