Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" Timişoara-România

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" Timişoara-România"— Transcriere de prezentare:

1 Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" Timişoara-România
TIMIŞOARA ~ ŞCOALA GIMNAZIALA 7 SFÂNTA MARIA V Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" Timişoara-România

2

3 OBIECTIVE: Punerea în comun a celor mai bune practici pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor dintre elevi, deja experimentate în unele instituţii partenere. Crearea unui instrument comun pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor dintre elevi respectând în acelaşi timp diversitatea culturală a instituţiilor proiectului european.

4 Educarea înţelegerii reciproce şi promovarea multilingvismul într-o Europă multilingvă.
Implicarea unei diversităţi de elevi şi a mai multor categorii de adulţi (părinţi, profesori, personal administrativ, personal medical sau de birou), în prevenirea şi soluţionarea conflictelor dintre elevi pentru o mai bună incluziune socială.

5 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală în cadrul comunităţii şcolare pentru un climat şcolar mai bun. Dobândirea unor competenţe-cheie pe care elevii vor putea să le folosească în societate şi în mediul lor profesional.

6 Educarea unor comportamente responsabile, în contextul vieţii şcolare
Dezvoltarea inteligenţei emoționale a elevilor şi adulţilor prin descoperirea unor reguli de gestionare a emoţiilor. Lupta împotriva tuturor formelor de hărţuire prin responsabilizarea elevilor în gestionarea conflictelor şi pentru a evita transformarea conflictelor mici în conflicte majore.

7 Produsele finale si rezultatele aşteptate
Alcătuirea unei liste europene de cuvinte (cetățenie activă și relaţii interpersonale) Dobândirea unor competenţe europene. Crearea unor instrumente de comunicare (afișe, prezentări power point cu diferite moduri de prevenire și soluționare a conflictelor) în fiecare instituție. Elaborarea unor definiții ale cuvintelor care vizează relațiile interpersonale și cetățenia activă a fiecărui partener.

8 Produsele finale si rezultatele aşteptate
Elaborarea unui lexic comun de valori democratice europene în limbile țărilor partenere. Elaborarea unui ansamblu de acțiuni comparative ale medierii efectuate în diferite instituții. Scrierea unor scenarii alternative pentru prevenirea și soluționarea conflictelor în fiecare instituție. Compilație de diferite metode și instrumente de mediere de conflicte, produse în timpul experimentelor din fiecare instituție.

9 Produsele finale si rezultatele aşteptate
Elaborarea unei piese de teatru european, filmată, despre prevenirea și soluționarea conflictelor, efectuată de către elevii diferitelor instituții partenere. Elaborarea unui ghid pentru cadrele didactice în prevenirea și soluționarea conflictelor dintre elevi . Elaborarea unui caiet pentru elevi în prevenirea și soluționarea conflictelor dintre elevi.

10 Metode inovatoare de reglementare a conflictelor
CARACTERUL INOVATOR: Acest proiect are o viziune trans / formatoare în sensul că va modifica, în cele din urmă, relaţiile sociale prin formarea profesională a tuturor părţilor interesate, şi relaţiile de lucru prin crearea unor competenţe transversale. Metode inovatoare de reglementare a conflictelor

11 Îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
IMPACTUL AŞTEPTAT: LA NIVELUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Scăderea numărului de comportamente antisociale și a numărului de conflicte între elevi, crearea unui climat şcolar sigur. Îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Eficientizarea proiectului datorită deschiderii europeane şi a colaborării cu diverşi parteneri.

12 Dobândirea de competenţe cheie:
IMPACTUL AŞTEPTAT: LA NIVELUL ELEVILOR: Dobândirea de competenţe cheie: Incluziunea socială mai bună a elevilor implicaţi în prevenirea şi soluţionarea conflictelor dintre elevi. Crearea unui stări de bine a elevului prin stimă de sine, care îi va permite să aibă o viaţă împlinită. Un transfer de abilităţi dobândite de elevi şi tineri în viaţa familială, socială şi profesională.

13 IMPACTUL AŞTEPTAT: LA NIVELUL ADULŢILOR: Schimbarea poziţiei și atitudinii părţilor interesate implicate în activitatea şcolii, în gestionarea conflictelor dintre elevi şi chiar dintre elevi şi adulţi. Construirea unei culturi comune privind relaţiile în cadrul comunităţii educaţionale.

14 Implicarea socială a părinţilor în fenomene de agresiune.
IMPACTUL AŞTEPTAT: LA NIVELUL ADULŢILOR: Punerea în aplicare a unor situaţii în care sunt implicate diferite categorii de persoane pentru o mai bună gestionare a situaţiilor dificile. Achiziţionarea de noi metode de predare pentru crearea unei atmostere plăcute în sala de clasă Implicarea socială a părinţilor în fenomene de agresiune.

15 BENEFICIARI DIRECŢI: Elevi şi profesori ai unor şcoli din Franţa, Italia, Ungaria şi România Părinţi, comunitate BENEFICIARI INDIRECŢI:


Descărcați ppt "Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" Timişoara-România"

Prezentări similare


Publicitate de la Google