Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Conferința „Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice” Conferinţa de final a proiectului.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Conferința „Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice” Conferinţa de final a proiectului."— Transcriere de prezentare:

1 Conferința „Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice” Conferinţa de final a proiectului „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada ” București, 16 decembrie 2015, RADISSON BLU HOTEL – Sala Atlas I Calea Victoriei nr Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2007 – 2013

2 Sesiunea 1 Coordonarea și prioritizarea investițiilor publice, element esențial al unui sistem administrativ modern și eficient Prezentare Rezultate aşteptate ale proiectului „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada ”

3 Agenda Coordonare în contextul proiectului
Principale activităţi şi rezultate Acţiuni viitoare

4 Coordonare în contextul proiectului
Titlul proiectului: „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada ” „Coordonare pentru investiţii eficiente în infrastructură”

5 Scop şi obiectiv specific
Scopul proiectului ANALIZA modului în care investiţiile finanțate prin fonduri de la bugetul de stat de către Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot fi complementare și mai bine corelate cu investiţiile finanțate din fonduri europene şi cu investiţiile finanțate de la bugetul de stat de către alte ministere şi agenţii naţionale, pentru a încuraja sinergii, un impact mai mare al tuturor investiţiilor şi o dezvoltare durabilă a României. Obiectiv specific ASISTENȚA ȘI INSTRUMENTELE adecvate necesare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în procesul de coordonare și implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din programe europene și programe guvernamentale de a contribui la pregătirea actualei perioade de programare

6 Finanțare Valoarea totală eligibilă a proiectului 15.090.051,75 lei:
Fondul European de Dezvoltare Regională Programul Operaţional Asistență Tehnică Valoarea totală eligibilă a proiectului ,75 lei: ,99 lei - Fondul European de Dezvoltare Regională; ,76 lei – cofinanţare MDRAP.

7 Activităţi Rezultate Corelarea strategiilor naţionale de investiţii → sprijinirea procesului de corelare între strategiile naţionale de investiţii în infrastructură publică în vederea fundamentării prioritizării investiţiilor din surse de finanțare existente și furnizarea de asistenţă în procesul de identificare şi prioritizare a viitoarelor investiţii finanţate prin MDRAP. Criterii de prioritizare a proiectelor → fundamentarea formulării unor criterii pentru prioritizarea proiectelor cu scopul de a încuraja investiţii complementare pliate pe investiţii din fonduri UE şi de la bugetul de stat. Tehnologii inovatoare pentru investiții → propunerea de tehnologii inovatoare care pot amplifica durata de viaţă şi calitatea unui produs şi care pot scădea costurile totale pe întreaga durată de viaţă a proiectului. Politica de locuire şi infrastructură socială → sprijinirea procesului de elaborare şi revizuire a strategiilor, planurilor şi investiţiilor în domeniul locuirii care stau la baza accesării instrumentelor structurale. Banca Mondială 18 rapoarte de consultanţă 8 rapoarte finale 20 de evenimente dedicate schimbului de cunoştinţe Activităţi suport → management de proiect, achiziţii publice (comunicare, aplicaţie informatică, servere , calculatoare).

8 8 rapoarte finale de consultanţă în sprijinul fundamentării politicilor
RF privind analiza strategiilor de investiții în domeniul infrastructurii, inclusiv modalităților prin care se pot îmbunătăți coordonarea și corelarea lor. RF privind strategia de prioritizare a investițiilor finanțate din bugetul de stat, conform criteriilor de selecție armonizate cu cele aplicabile în cadrul proiectelor finanțate din fonduri UE; RF privind criterii de prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale, în conformitate cu planurile de dezvoltare regională și în scopul asigurării unei dezvoltări sustenabile a României; RF privind listele de proiecte cu domentații tehnico-economice, analizate și prioritizate pe baza unor criterii clare și identificarea proiectelor care ar putea fi finanțate din fonduri structurale. RF privind noi tehnologii și standarde care să contribuie la dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de o calitate mai bună și cu o durată de viață mai lungă. RF privind fundamentarea strategiei naționale de locuire; RF privind analiza a modului în care dezvoltarea de locuințe și infrastructură socială cu fonduri de la bugetul de stat ar putea fi complementare investiților făcute cu fonduri UE; RF privind modele de selecție propuse și mecanisme de prioritizare pentru proiecte de infrastructură de locuințe și socială finanțate de MDRAP.

9 Activităţi suport Sistemul informatic pentru managementul PNDL (SIM PNDL) armonizarea și îmbunătățirea coordonării investițiilor PNDL cu cele realizate prin alte surse de finanțare (ex. europene) realizarea funcțiilor pe care MDRAP le exercită în derularea PNDL, în calitate de ordonator principal de credite: funcţii de analiză, sinteză, fundamenare, decizie, programare, coordonare, monitorizare valorificarea rapoartelor realizate de către Banca Mondială eficientizarea activității MDRAP

10

11 Acţiuni viitoare Valorificarea rapoartelor de consultanţă;
Transpunerea investiţiei în cunoştinte realizate prin proiect în politici publice viabile având în vedere coordonarea necesară dintre: Instituţii Programe Proiecte Fonduri Oameni

12 Contact Delia Elena POPA, manager public (asistent proiect),
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Direcția Politici și Strategii


Descărcați ppt "Conferința „Fundamentarea politicilor publice de investiţii în contextul modernizării administraţiei publice” Conferinţa de final a proiectului."

Prezentări similare


Publicitate de la Google