Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Asistenţă Educaţională

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Asistenţă Educaţională"— Transcriere de prezentare:

1 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ PROGRAME DE CONSILIERE PROFESIONALĂ ŞI STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU ELEVII DIN REGIUNILE BUCUREŞTI-ILFOV ŞI SUD-MUNTENIA ID 63004 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară nr.2: “Corelaţia învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Cererea de propuneri de proiecte nr.90 “Învaţă o meserie” Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/63004 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

3 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ SOLICITANT: Centrul Muncipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) PARTENERI Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB); Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi (ISJ Călăraşi); Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călăraşi (CJRAE Călăraşi); Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI). Proiect stategic multiregional 36 de luni Data începerii: 2 august 2010 Data inchiderii: 31 iulie 2013 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

4 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din anii terminali de liceu, aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite acestora şi prin eficientizarea stagiilor de practică, creându-se premisele unei mai bune inserţii a absolvenţilor de învăţământul preuniversitar pe piaţa muncii. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

5 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Populaţia ţintă: 3000 de elevi din clasele terminale de liceu din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia vor participa la programe de orientare şi consiliere a carierei; 600 de elevi din şcolile tehnologice ale celor două regiuni de dezvoltare îşi vor îmbunătăţi participarea la stagiile de pregătire practică profesională (profilele: prelucrarea lemnului, textile/pielărie, chimie industrială, protecţia mediului). Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

6 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • A.1. Dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevii din anii terminali de liceu, din regiunile Sud - Muntenia şi Bucureşti – Ilfov. A Elaborarea şi distribuirea de materiale suport care să vină în sprijinul activităţii de consiliere şi orientare profesională a elevilor din anii terminali de liceu - A fost stabilită echipa de elaborare a materialelor suport; - A fost conceput ghidul “Managementul carierei” - Au fost finalizate şi editate materialele suport (ghid, pliante de informare); - Au fost distribuite gratuit ghiduri elevilor din anii terminali de liceu din grupul ţintă (câte 25 de buc. pentru fiecare unitate şcolară) din grupul ţintă. • A.1.2 Consiliere şi orientare profesională a elevilor din anii terminali de liceu, din regiunile Sud - Muntenia şi Bucureşti - Ilfov, activitate realizată în cadrul orelor din planul obligatoriu de învăţământ, de către alte persoane decât cele încadrate de sistemul de învăţământ în acest scop A Selecţia furnizorilor de consiliere şi orientare profesională - A fost selectată firma CEPECOM care a desfăşurat activităţi de orientare şi consiliere profesională în unităţile de învăţământ cuprinse în grupul ţintă. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

7 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •A Realizarea programelor de consiliere şi orientare profesională pentru elevii din anii terminali de liceu 18 de licee din cele două regiuni de dezvoltare au fost curpinse în acest an în grupul ţintă al proiectului. Au fost încheiate protocoale de colaborare cu toate liceele cuprinse în grupul ţintă. A fost realizat un model de raport de monitorizare a activităţii de consiliere şi orientare profesională. S-au întocmit un număr de 32 rapoarte de monitorizare a activităţii de către responsabilii de activităţi de consiliere şi orientare din cele două regiuni. Fiecare unitate de învăţământ a fost monitorizată cel puţin o dată. 563 de elevi au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare profesională în cele două regiuni de dezvoltare. Au fost elaborate 563 de fişe de orientare şi consiliere profesională. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

8 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •A. 1.3 Consiliere şi orientare profesională a elevilor din anii terminali de liceu, din regiunile SUd Muntenia şi Bucureşti Ilfov, activitate realizată în afara orelor din planul obligatoriu de învăţământ, care permit o decizie informată a elevilor privind continuarea studiilor Elevilor le-au fost aplicate 563 de chestionare de temperament Eysenck, 563 de chestionare de interese atât pentru activităţi cât şi pentru profesii, 563 de chestionare de identificare a stilului decizional, 563 de chestionare de cunoaştere a capacităţii de comunicare şi relaţionare. A.2 Organizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică pentru elevii din şcolile tehnologice, prevazute în curriculum obligatoriu. A Campanii de conştientizare cu privire la oportunităţile oferite elevilor din şcolile tehnologice pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică - Colegiul Tehnic P. Rareș, - Colegiul Agricol V. Harnaj, - Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu, - Grupul Școlar C. Brâncuși, - Centrul Școlar Nr. 3, - Grupul Școlar D. Mateescu, - Grupul Școlar Al. Odobescu, - Colegiul Tehnic Șt. Bănulescu, - Grupul Școlar Agricol Fundulea. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

9 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ • A 2.2. Participarea elevilor la stagii de pregătire practică A Parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor Agenți economici parteneri: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă – Fundulea Spot Wear AlexConf Agenția de Protecție a Mediului Călărași A Stabilirea grupelor de elevi Regiunea București-Ilfov (Total =115 elevi) - Colegiul Tehnic P. Rareș - 26 elevi - Colegiul Agricol V. Harnaj – 18 elevi (1 elev exmatriculat) - Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu – 27 elevi - Grupul Școlar C. Brâncuși – 28 elevi - Centrul Școlar Nr. 3 – 16 elevi Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

10 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •Regiunea Sud-Muntenia (Total = 86 elevi ) - Grupul Școlar D. Mateescu - 17 elevi (2 elevi exmatriculați) - Colegiul Tehnic Șt. Bănulescu - 19 elevi - Grupul Școlar Al. Odobescu - 19 elevi Grupul Școlar Agricol Fundulea – 31 elevi (1 elev exmatriculat) A Stabilirea pe grupe a coordonatorilor şi a locaţiilor de practică Regiunea București-Ilfov: - Colegiul Tehnic P. Rareș (prof. Iuliana Marinescu) - Colegiul Agricol V. Harnaj (prof. Mihaela Busuioc, prof. Argeș Alina) - Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu (prof. Cerasela Mitroi) - Grupul Școlar C. Brâncuși (prof. Silvia Ionescu, prof. Rodica Diaconu) Centrul Școlar Nr. 3 (prof. Dinu Alexandru) Regiunea Sud-Muntenia: - Grupul Școlar D. Mateescu (prof. Amalia Marin) - Colegiul Tehnic Șt. Bănulescu (prof. Blebea Cristina, prof. Bordea Victoria) - Grupul Școlar Al. Odobescu (prof. Simion Viorica) - Grupul Școlar Agricol Fundulea (prof. Grigorescu Daniela) Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

11 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •A Organizarea şi implementarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi, prevăzute în curricum-ul obligatoriu: Planificări semestriale ale stagiilor de practică. Rapoarte semestriale de activitate privind derularea stagiilor de practică. Liste semestriale de prezență a elevilor la stagiile de practică. Rapoarte de vizită ale membrilor echipei de implementare. A Crearea şi distribuirea gratuită de fişe de observaţie, caiete de practică şi filme didactice, ca materiale suport pentru stagiile de pregătire practică a elevilor Elaborarea caietelor de practică (inclusiv a fișelor de observație). Editarea caietelor de practică – februarie 2011. Distribuirea gratuită a unui număr de 223 caiete de practică și fișe de observație, în calitate de materiale suport pentru stagiile de pregătire practică (inclusiv pentru bibliotecile unităţilor şcolare). Evaluarea utilității caietelor de practică și a fișelor de observație (fișe de evaluare pentru profesori și fișe de observație pentru elevi). A Achiziţionarea de materiale suport pentru învăţarea la locul de muncă (cărţi, reviste de specialitate, broşuri, etc), în limita a maximum 430 lei/elev/stagiu de pregătire practică: Achiziționarea și distribuirea gratuită de cărți în valoare de 8, lei, din care: - pentru elevii liceelor tehnologice din regiunea București-Ilfov: 6, lei. - pentru elevii liceelor tehnologice din regiunea Sud-Muntenia: 2, lei. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

12 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •A Achiziţionarea de echipamente de protecţie necesare efectuării stagiilor de pregătire practică în condiţii adecvate de securitate: - Achiziționarea și distribuirea gratuită de halate în valoare de 15, lei, din care: pentru elevii liceelor tehnologice din regiunea București-Ilfov: 9, lei. pentru elevii liceelor tehnologice din regiunea Sud-Muntenia: 6, lei. A Schimburi de experienţă interregionale şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică ale elevilor din şcolile tehnologice - în funcţie de profilurile elevilor din grupul ţintă: prelucrarea lemnului, textile şi pielărie, chimie industrială şi protecţia mediului. Organizarea schimbului de experiență inter-regional din perioada februarie 2011, la București. Organizarea schimbului de experiență inter-regional din perioada martie 2011, la Călărași. ( 20 de elevi participanți, profesori de practică, reprezentanți ai agenților economici parteneri și 40 de lucrări prezentate ) Diseminarea rezultatelor activității la nivelul elevilor din grupul țintă. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

13 Asistenţă Educaţională
Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională OIPOSDRU spatiu despatire Instrumente Structurale Fondul Social European POSDRU GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ •A Evaluarea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul stagiilor de pregătire practică şi acordarea de premii elevilor pentru performanţe deosebite demonstrate pe parcursul stagiilor de pregătire practică Regulament pentru acordarea premiilor (Notă de fundamentare). Decizii ale Comisiei de validare a propunerilor de premiere. Fișe colective de evaluare a rezultatelor obținute de către toți elevii care au derulat stagii de pregătire practică. Fișe individuale de evaluare a rezultatelor obținute de către toți elevii care au derulat stagii de pregătire practică. Festivitatea de premiere a 20 de elevi (1,850 lei/elev practicant). - Testimoniale (aspecte privind optimizarea stagiilor de practică). Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


Descărcați ppt "Asistenţă Educaţională"

Prezentări similare


Publicitate de la Google