Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Atelier tematic Liceul teoretic "Mihai Eminescu“ Cluj,

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Atelier tematic Liceul teoretic "Mihai Eminescu“ Cluj,"— Transcriere de prezentare:

1 Oferta de servicii educaționale “Pentru cariera ta” Repere de sustenabilitate
Atelier tematic Liceul teoretic "Mihai Eminescu“ Cluj, Adriana Dumitru – expert educational

2 Profesori mai buni pentru rezultate performante la nivelul elevilor;
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Oferta de servicii educaționale “Pentru cariera ta”” Atelier tematic Profesori mai buni pentru rezultate performante la nivelul elevilor; Oportunitate de promovare a imaginii scolii; Recunoasterea valorilor scolii; Facilitarea dezvoltării competențelor de antreprenoriat ale cadrelor didactice din unitatea scolară; Dezvoltarea de proiecte in concordanță cu nevoile actorilor educaționali; Identificarea de noi surse de finanțare/autofinanțare.

3 Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Tipuri de servicii educaționale servicii de formare continuă; servicii de consiliere psihopedagogică și dezvoltarea carierei; servicii de dezvoltare de proiecte & programe; marketing educațional – promovare, organizare de evenimente, ofertă educațională; servicii comunitare integrate/locul și rolul școlii în comunitate; servicii de educație nonformală/informală adresate actorilor educaționali: elevi, părinți, personal didactic și nedidactic, membri ai comunității; servicii de consultanță pentru instituții de învățământ, furnizori de servicii educaționale, dezvoltare personală.

4 Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Reglementare: LEN 1/2011 la Art , Art. 273 (2), Art. 352 CDCE pot obține personalitate juridică pentru gestiononarea de fonduri destinate formării continue în parteneriat public-privat; Spațiu & echipamente: o sală de clasă cu mobilier modular, 25 posturi de lucru, acces la bibliotecă de management, proiector, ecran, calculatoare, conexiune internet, acces la telefon, fax, copiator; Resurse materiale specializate: Ghidul de activități si servicii educaționale Fise model de proiectare a activităților de formare pentru alte teme decat cele din programele de formare continuă acreditate Instrumente de asigurare a calității serviciilor furnizate Resurse umane: min 3 persoane (2 ore/zi), voluntariat, plata cu ora, responsabilități în comisia metodică.

5 Oferta de servicii educaționale
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Oferta de servicii educaționale Rezultat al muncii în echipă; Adecvată, realistă, rațională; Întemeiată pe nevoile comunității; Se bazează pe resursele existente si potențiale; Este o măsură a acceptării schimbării ca pe o nevoie sistematică; Este corelată cu Planul de dezvoltare instituțională a scolii.

6 Elaborarea ofertei de servicii Etape (I)
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Elaborarea ofertei de servicii Etape (I) Diagnoza mediului educațional intern si extern elaborare de instrumente de colectare date de context analiza nevoilor de dezvoltare profesională corelarea nevoilor identificate local cu nevoile generate de reforma educațională la nivel național Corelarea nevoilor asumate cu țintele de dezvoltare profesională Realizarea raportului de diagnoză

7 Elaborarea ofertei de servicii
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Elaborarea ofertei de servicii Etape (II) 2. Stabilierea strategiei de lucru si raționalizarea resurselor Formarea echipei CDCE Stabilierea viziunii si a misiunii Centrului de dezvoltare a carierei Identificarea si alocarea resurselor pentru funcționarea CDCE (umane, materiale, informaționale, financiare sau similare) Consultarea scolilor partenere/ invecinate/interesate in vederea ofertei de activități si servicii educaționale

8 Elaborarea ofertei de servicii
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Elaborarea ofertei de servicii Etape (III) 3. Elaborarea ofertei de activități si servicii educaționale Identificarea grupului țintă căruia îi este destinată Identificarea de parteneri pentru implementarea ofertei Elaborarea ofertei de servicii, personalizat pentru fiecare client/beneficiar Consultarea cu partenerii in privinta adecvării/optimizării ofertei

9 Promovarea ofertei de activități si servicii educaționale
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Promovarea ofertei de activități si servicii educaționale Activități organizate cu agenți din scoală Link pe site-ul scolii Editarea unui buletin informativ Conferinte de presă Communicate de presă Articole in presa online si scrisă …..

10 Evaluarea calității ofertei educaționale
Inovație si performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban “Centre de dezvoltare a carierei în educație” Atelier tematic Evaluarea calității ofertei educaționale Crearea unui sistem de monitorizare a efectelor determinate de activitățile si serviciile educaționale propuse/furnizate Pilotarea serviciilor si activităților în comunitatea restrânsă/unitatea scolară Investigarea gradului de satisfacție a beneficiarilor de servicii Evaluarea gradului de adecvare a ofertei si completarea ei in funcție de cererea de pe piața liberă a formării/dezvoltării profesionale


Descărcați ppt "Atelier tematic Liceul teoretic "Mihai Eminescu“ Cluj,"

Prezentări similare


Publicitate de la Google