Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Conferința de final a proiectului

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Conferința de final a proiectului"— Transcriere de prezentare:

1 Conferința de final a proiectului
„Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013” București, 21 noiembrie 2014, Hotel Athénée Palace Hilton, Sala Le Diplomate Sesiunea 1 Rezultate cheie ale proiectului și demersuri de valorificare Sistem de monitorizare: index de dezvoltare teritorială ANA BULAI Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013

2 Cuprins CE ESTE INDEXUL DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
MODALITATEA DE CONSTRUCȚIE A IDT UTILITATEA IDT IN PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

3 INDEXUL DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
INSTRUMENT STRATEGIC CARE: MĂSOARĂ NIVELUL RELATIV DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ ANALIZEAZĂ POTENȚIALUL DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ ȘI IDENTIFICĂ VULNERABILITĂȚLE DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ MONITORIZEAZĂ PROGRESUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI MĂSOARĂ ANALIZEAZĂ MONITORIZEAZĂ

4 CONSTRUCȚIA IDT CONSTRUCȚIE: MULTISTADIALĂ, MULTISTRATIFICATĂ
3 DIMENSIUNI 9 STRATURI 20 INDICATORI CONSTRUCȚIE: MULTISTADIALĂ, MULTISTRATIFICATĂ 9 STRATURI- TIPURI DE LOCALITĂȚI; 3 DIMENSIUNI- COEZIUNE, COMPETITIVITATE, DEZVOLTARE DURABILĂ 20 INDICATORI DE DEZVOLTARE METODOLOGIA: METODA RANGURILOR REALE

5 CONSTRUCȚIA IDT INDICATORI: Rata migrației temporare a populației;
Rata medie anuală de creștere a populației; Volumul populației; Dinamica construcției de locuințe; Calitatea locuirii; Rata de dependență a populației. Gradul de deservire al populației cu personal medical Ponderea cheltuielilor cu servicii sociale în bugetul local Accesibilitatea rutieră Accesibilitatea feroviară Rata antreprenorialului; Ponderea ocupării formale; Rata șomajului; Volumul mediu al veniturilor proprii încasate la bugetul local; Ponderea persoanelor cu studii superioare; Mărimea medie a exploatațiilor agricole; Ponderea locuințelor racordate la rețeaua de canalizare Consumul mediu de gaze naturale în scop casnic Ponderea suprafețelor împădurite

6 INDEXUL DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ

7 UTILITATEA PENTRU PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ
FORMULAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE PRIORITIZAREA TERITORIALĂ A OBIECTIVELOR MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI CORELAREA STRATEGICĂ FORMULAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE PRIORITIZAREA TERITORIALĂ A OBIECTIVELOR MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI CORELAREA STRATEGICĂ

8 INDEXUL DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
VĂ MULTUMESC!


Descărcați ppt "Conferința de final a proiectului"

Prezentări similare


Publicitate de la Google