Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Viitoarea PAC și Directiva Nitrați Cluj-Napoca, iunie 2019.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Viitoarea PAC și Directiva Nitrați Cluj-Napoca, iunie 2019."— Transcriere de prezentare:

1 Viitoarea PAC și Directiva Nitrați Cluj-Napoca, iunie 2019

2 Context Proiect de Regulament publicat de Comisia Europeană la 1 iunie 2018 Urmează: discuții Parlament – Consiliu – Comisie Aprobare: Parlamentul European și Consiliul European

3 Directiva Nitrați prezentă în:
Situația actuală: Directiva Nitrați prezentă în: Pilonul 1 (plățile directe) – eco-condiționalitatea Pilonul 2 – investiții + eco-condiționalitatea (4.1, 6.1, 6.3, plăți pentru zone cu constrângeri naturale, agricultura ecologică și agromediu)

4 30% din fonduri trebuie să se adreseze mediului - fără a lua în calcul plățile pentru zonele cu constrângeri naturale (art. 86)

5 Un Plan Strategic: Pilonul 1 + Pilonul 2 (art. 91)

6 Autoritățile de mediu vor fi obligatoriu implicate în elaborarea Planului Strategic (art. 94)

7 GAEC 5 – o aplicație IT (Anexa III)

8 Cum vor fi condiționate plățile pentru fermieri de respectarea Directivei Nitrați? Pilonul 1
Secțiunea 2, art. 11: Statele Membre vor impune beneficiarilor plaților sancțiuni legate de protecția mediului – conform Anexei III Anexa III – SMR 2 - Directiva Nitrați, – GAEC 5 - Utilizarea unui instrument de asigurare a sustenabilității pentru nutrienți (Use of Farm Sustainability Tool for Nutrients)

9 GAEC 5 – Aplicația IT pentru nutrienți
a) Elementele minime Informații despre fermă din IACS (inclusiv LPIS); Informații despre studii agrochimice (studii de sol), cu repere spațiale și temporale; Informații depre practicile agricole relevante, culturile utilizate (inclusiv în anii anteriori) și țintele de producție; Indicații despre limitele și cerințele minime relevante pentru managementul nutrienților; O balanța completă a nutrienților.

10 GAEC 5 – Aplicația IT pentru nutrienți
b) Functionalități O integrare automată a datelor din diferite surse (IACS, LPIS, date generate de fermieri, analize de sol etc.); Utilizare activă atât de către fermieri, cât și de către agenția de plăți; Posibilitatea de a se conecta la alte sisteme IT;

11 Pilonul 2 Agromediu + zone cu constrângeri naturale (art. 65 – 66) – Anexa III Investiții - art. 68, punctul 2 – trimitere la Art. 6, litera (e): încurajarea dezvoltării durabile și a managementului eficient al resurselor naturale de apă, sol și aer. + trimitere la Anexa XI – include Directiva Nitrați (art. 96) Practic: autorizațiile de funcționare la ultima cerere de plată!

12 Elaborare Plan Strategic
Trebuie să fie ambițios în legătură cu obiectivele de mediu (art. 91) Conținut cadru: Evaluarea nevoilor - legătura cu Art. 6, litera e (obiectivele de mediu - apa) și cu Anexa XI (Directiva Nitrați) (art. 96) Legătura Planului Strategic cu Art. 6, litera e (art. 97) Un SWOT care să facă legătura cu planurile naționale elaborate în baza Anexei XI (Planul de acțiune pentru nutrienți) (art. 103)

13 Indicatori relevanți de rezultat
Anexa I R21: % de teren agricol sub angajamente legate de îmbunătățirea managementului nutrienților

14 Indicatori relevanți de impact
Anexa I I.15 Îmbunătățirea calității apei: Balanța brută a nutrienților pe terenurile agricole I.16 Reducerea pierderilor de nutrienți: Nitrații în apele subterane - procentul de stații de monitorizare a apei cu concentrații de nitrați de peste 50mg/l

15 Consultare propunere Regulament

16 Mulțumesc pentru atenție, Mihai CONSTANTINESCU
Specialist Agricultură și Împăduriri UMP CIPN


Descărcați ppt "Viitoarea PAC și Directiva Nitrați Cluj-Napoca, iunie 2019."

Prezentări similare


Publicitate de la Google