Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Ministerul Apelor și Pădurilor

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Ministerul Apelor și Pădurilor"— Transcriere de prezentare:

1 Ministerul Apelor și Pădurilor
Gestionarea gunoiului de grajd la nivel comunal vs la nivel individual Ministerul Apelor și Pădurilor Cluj-Napoca, iunie 2019

2 Context: polarizarea sectorului

3 Context: Sprijinul existent acoperă sub 1% din ferme

4 ...50 m de locuințe și sursele de apă
Context: probleme de alegerea locației platformelor individuale ...50 m de locuințe și sursele de apă

5 Rezultatul: Poluare istorică acumulată Lipsa managementului gunoiului de grajd în majoritatea fermelor individuale / gospodării Lipsa infrastructurii pentru colectarea și depozitarea gunoiului de grajd.

6 Investițiile comunale
Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

7 Bazin pentru colectarea fracției lichide
Plantarea de copaci în jurul platformei Cabina personalului Drum de acces

8 Platforme comunale și individuale în uz

9 Echipamentele livrate

10 Împrăștierea gunoiului

11 Operarea unei platforme comunale
Fermierul – încheie contract cu Operatorul Operatorul – Preia gunoiul de grajd de la fermier sau la poarta platformei Fermierul – își păstrează sau nu dreptul la compost / plătește sau nu taxă de depozitare Fermierul – preia de la platformă gunoiul de grajd compostat / plătește servicii de împrăștiere Operatorul – vinde compostul la poarta platformei sau oferă servicii de împrățtiere

12 ..................vs platforme individuale
Bazin fracție lichidă

13 Operarea la nivel de primarie cu + + + si - - -
Rezolvă problema poluării difuze Nivelul de conștientizare a problemelor de mediu și sănătate rămâne scăzut, problema poluării rămâne insuficient adresată Costurile de operare pot fi acoperite Costurile de operare nu sunt acoperite dacă rata de colectare a gunoiului de grajd este scăzută Costuri minime din partea micilor fermieri Managementul local este în mare parte deficitar în: Procedurare si reflexul de a respecta regulile stabilite Alocare de resurse umane Lipsa generală de inițiativă Fără sancțiuni din partea APIA pentru fermieri Risc de artificializare a respectării cerințelor de eco-condiționalitate în cazul în care nu se urmărește implementare contractelor dintre fermieri și primarie

14 Cum adresăm problemele?
Revizuirea Codului de Bune Practici Agricole și a Programului de Acțiune Campania de conștientizare Rețeaua de transfer de cunoștințe Întărirea capacității administrative a primăriilor

15 Întărirea capacității administrative a primăriilor (1)
Consultanță din partea Deloitte + Ramboll  Ghid operațional care include: - clasificare pe criterii ce țin de asigurarea operabilității și sustenabilității investițiilor

16 Întărirea capacității administrative a primăriilor (2)
Ghid operațional: - plan de afaceri cu modelarea veniturilor și cheltuielilor, inclusiv prognoză financiară pe 3 ani și identificarea surselor de finanțare - plan de conștientizare – cu pliante și brosuri, model de contract cu fermierii, registru intrari – ieșiri, regulament de funcționare etc.

17 Întărirea capacității administrative a primăriilor (3)
Ce urmează? Revizuirea Contractelor existente Monitorizare ex-post cu accent pe consiliere, dar și măsuri coercitive

18 Vă mulțumim!


Descărcați ppt "Ministerul Apelor și Pădurilor"

Prezentări similare


Publicitate de la Google