Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Campanie de informare a Reprezentanţei Comisiei Europene în România

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Campanie de informare a Reprezentanţei Comisiei Europene în România"— Transcriere de prezentare:

1 Campanie de informare a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Europa, casa noastră Europa,casa noastră Campanie de informare a Reprezentanţei Comisiei Europene în România Bogdan MUNTEANU Chelgate Ltd

2

3 Programul Lider European Detalii la http://www.europacasanoastra.ro/

4 Concurs de proiecte realizate de elevii de clasele a XI din 16 licee din Bucureşti, Iaşi, Botoşani, Cluj, Făgăraş, Constanţa, Timişoara, Arad. Temele de concurs sunt: proiecte de voluntariat sau cetăţenie europeană. Concursul constă din prezentarea acestor proiecte în faţa unor jurii. 3 premii de 500 Euro, 5 premii de 100 Euro şi diplome şi materiale educaţionale pentru toate echipele participante.

5 Ce propune? Să formeze abilităţile elevilor de leadership şi să le pună în valoare în contextul unor activităţi legate de valorile şi subiectele europene. Să includă o componentă practică - concursul de proiecte. Proiectele vor fi analizate în baza unui regulament şi a unor criterii care includ: stimulează iniţiativa? promovează leadershipul? mobilizează echipe / grupuri de oameni care acţionează împreună? Este durabil?

6 Care sunt domeniile din concurs?
dezbaterea cetăţenească pe marginea unor subiecte legate de temele europene din actualitate . acţiuni concrete de voluntariat, care să includă mobilizarea unor echipe de elevi, părinţi, profesori sau alţi voluntari, care să lucreze împreună pentru sustinerea unor proiecte.

7 Exemple de proiecte dezbateri pe subiecte europene de actualitate care ne afectează viaţa. Programe de ajutor pentru persoane cu nevoi speciale, copiii orfani, persoane cu dizabilităţi, bătrâni sau copii care provin din familii cu situaţii speciale. Participarea la campanii de strângeri de fonduri pentru scopuri comunitare. Iniţierea unor programe educative pentru protejarea naturii şi a mediului înconjurător, ecologizarea unor spaţii de joacă, mini-parcuri, etc. Organizarea unor competiţii sportive sau a altor activităţi extra-şcolare care să poată fi accesibile şi altor persoane din comunitate, în cadrul unor programe de stimulare a sportului şi pentru menţinerea unei vieţi sănătoase.

8 Exemple de teme de dezbatere
Europa ar trebui să renunţe la energie nucleară şi să se concentreze pe dezvoltarea energiilor regenerabile. Comisia Europeană ar trebui să dezvolte politici de promovare a utilizării mai sigure a internetului şi telefoanelor mobile de către copii, şcoli şi părinţi. Construirea unităţii europene de-a lungul timpului s-a bazat pe nevoi de apărare. Continuarea extinderii europene ar consolida poziţia UE la nivel mondial. Introducerea monedei unice europene în toate cele 27 de ţări membre poate contribui decisiv la armonizarea economiilor statelor membre.

9 Etapa I În prima parte a programului Lider European vor fi organizate serii de prezentări teoretice. Prezentarea va fi urmată de discuţii ale profesorilor şi elevilor pentru a găsi idei ce se pot transforma în proiecte. Faza se va finaliza cu identificarea temelor de proiect, realizarea proiectelor şi pregătirea prezentărilor pentru concursul de proiecte. Fiecare echipă de proiect va conţine maximum 4 membrii, principali şi un număr optim de voluntari care să poată contribui la realizarea proiectului propus. Această fază a programului se va desfăşura în perioada 26 septembrie – 18 noiembrie 2011*. * 18 octombrie se termină prezentările în licee; echipele au 1 lună pentru pregătirea proiectelor.

10 Etapa II În faza locală a competiţiei, proiectele vor fi prezentate şi argumentate în faţa unui juriu din care vor face parte personalităţi locale şi regionale. Aceasta va evalua proiectele în funcţie de criteriile prezentate în finalul regulamentului în fişa de proiect. Echipa proiectului câştigător la faza locală din fiecare dintre cele 8 oraşe participante va fi invitată la Bucureşti pentru susţinerea proiectului în competiţia naţională. Premii constând în diplome de participare şi materiale educaţionale vor fi oferite echipelor participante la faza locală. Această fază a programului se va desfăşura în perioada 18 noiembrie – 7 decembrie 2011.

11 Etapa III În fază naţională a competiţiei, primele 3 proiecte câştigătoare la faza naţională vor primi 500 Euro finanţare pentru a fi continuate sau extinse. Vor fi oferite şi 5 menţiuni în valoare de maximum 100 Euro (în cărţi şi alte materiale educaţionale) pentru celelalte proiecte calificate la faza naţională. Această fază a programului se va desfăşura în perioada 7 decembrie – 21 decembrie 2011.

12 Structura unui proiect
DESCRIEREA PROIECTULUI 1. Numele proiectului propus: 2. Prezentarea pe scurt a proiectului (1 pagină) conţine: Scopul proiectului: de ce aţi pus în practică acest proiect. Mijloacele proiectului: cum s-a realizat punerea în practică a proiectului. De ce este proiectul nostru util pentru comunitate? Cum atrage atenţia asupra unor chestiuni importante pentru viaţa cetăţenilor; În ce mod proiectul sugerează soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii în comunitate sau pentru dezbaterea unor idei utile pentru comunitate; În ce mod stimulează oamenii să se implice;

13 Echipa proiectului şi rolul voluntarilor implicaţi
Cine sunt cei 4 membrii ai echipei care propune şi realizează proiectul? Ce responsabilităţi precise au membrii echipei? Cine sunt voluntarii atraşi şi ce rol au aceştia: profesori, directorul şcolii, părinţi, alţii? Ce responsabilităţi vor avea voluntarii? Ce fel de sprijin aţi obţinut în implementarea proiectului, de la cine?

14 Descrierea proiectului
Unde s-a implementat proiectul? Care sunt argumentele pentru care a fost realizat? În ce perioadă s-a desfăşurat proiectul? De ce a fost aleasă respectiva perioadă? Care au fost etapele proiectului, inclusiv pregătirea, de la primele contacte şi până la finalizare. Care sunt argumentele pentru care a fost aleasă această împărţire în etape? Ce evenimente sau activităţi au avut loc pe parcursul acestui proiect? Care sunt argumentele pentru care au fost alese aceaste activităţi? Un proiect poate avea efecte imediate sau de perspectivă asupra membrilor echipei, asupra voluntarilor sau asupra altor oameni, membrii ai comunităţii. Ce impact a avut proiectul? Care au fost costurile proiectului şi cum aţi reuşit să le acoperiţi? Cine v-a sprijinit? Care sunt argumentele care v-au ajutat să obţineţi acest sprijin?

15 Realizările proiectului:
Ce rezultate s-au obţinut, pe etape şi în finalul proiectului? Ce a mers bine în proiect şi ce nu? Unde am întâmpinat obstacole, greutăţi? S-au găsit căi bune de a le învinge? Este proiectul bine receptat în comunitate? Ce învăţăminte au tras membrii echipei de proiect după încheierea acestuia? Care sunt şansele ca proiectul să fie continuat sau extins în viitor? Ce posibilităţi de dezvoltare ulterioară a proiectului există? Cu cine s-ar putea organiza dezvoltarea proiectului: cu voluntari, cu alţi parteneri, cu ceilalţi membrii ai comunităţii, cu anumiţi sponsori, cu mass media?

16 FOARTE IMPORTANT! Argumentele care vă diferenţiază proiectul: Care sunt elementele care vă diferenţiază de alte proiecte desfăşurate în comunitatea voastră? Cum sunt argumentele care demonstrează durabilitatea proiectului vostru? De ce ar accepta un sponsor să vă finanţeze ideea? Ce beneficii i-ar aduce proiectul vostru?

17 Criterii de evaluare Relevanţa proiectului pentru temele şi subiectele europene de actualitate Relevanţa implicării echipei de proiect şi a voluntarilor în desfăşurarea proiectului Susţinerea publică a proiectului; Raportul investiţie – rezultate; Modalităţile prin care membrii echipei de proiect (elevii) sunt implicaţi direct în realizarea proiectului; Prezentarea publică a proiectului.

18 Detalii la http://www.europacasanoastra.ro/
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Chelgate Romania. Persoana de contact: Mirela Mustaţă, Consultant Comunicare Strategică   T: F: M: 

19 VA MULTUMESC!


Descărcați ppt "Campanie de informare a Reprezentanţei Comisiei Europene în România"

Prezentări similare


Publicitate de la Google