Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

COMENIUS REGIO “4S-Say Short Simply Sport”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "COMENIUS REGIO “4S-Say Short Simply Sport”"— Transcriere de prezentare:

1 COMENIUS REGIO 2013-2015 “4S-Say Short Simply Sport”
COM-13-PR-18-TM-PL

2

3 PARTENERI: ROMÂNIA: Inspectoratul Şcoalr Judeţean Timiş – coordonator
naţional Clubul Sportiv Şcolar Bega Timişoara Şcoala Gimnazială nr. 6 Timişoara Şcoala Gimnazială Variaş Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Timiş POLONIA: Primăria Municipiului Elblag – coordonator internaţional Şcoala Primară nr. 9 Elblag Şcoala nr. 4 Elblag Centrul Sportiv Interşcolar Elblag

4 ABSTRACTUL PROIECTULUI
Sportul şi educaţia fizică au un rol foarte important, şi amândouă au o foarte mare importanţă atât în termeni personali cât şi în termeni sociali. Efortul fizic are o influenţă directă în sănătatea de zi cu zi, îmbunătăţeste sănătatea şi conturează un obicei de zi cu zi, care este un lucru obligatoriu pentru o bună sănătate. Activităţiile sportive învaţă generatia tânără cum se lucrează în echipă şi le oferă ambiţia să îşi atingă obiectivele. Este important să ţinem pasul cu nevoile generaţiei tinere, oferindu-le activităţi atractive de către profesori calificaţi. Educaţia fizică are un rol principal în educaţia pentru sănătate şi are ca scop să determine elevii să aibă grijă de ei, de sănătatea lor, ceea ce va duce la crearea unui mediu mult mai sănătos. Este de aşteptat ca educaţia fizică va fi un suport pentru dezvoltarea ideii de sănătate fizică şi va extinde elevilor potenţialul de sănătate, ceea ce va contribui la creşterea calităţii vieţii, a duratei de viaţă. Mulţumită acestui proiect o să fim capabili să împărtăşim experienţe şi cazuri de bune practici în cele 2 regiuni, specificând cât de important este sportul pentru generaţia tânără şi să arătăm cum se coordoneaza activităţile sportive în şcoală pentru a fi mai atractive pentru elevi.

5 Obiectivul general al proiectului:
este acela de a-i ajuta pe tineri să obţină competenţe de viaţă esenţiale necesare pentru dezvoltarea personală, pentru un viitor loc de muncă şi o cetăţenie europeană activă”.

6 Obiectivele specifice ale proiectului:
- să conştientizeze tinerii şi corpul profesoral cu privire la atractivitatea unor forme de activităţi fizice şi la întelegerea valorilor oferite de sport; - să-i ajute pe tineri, prin intermediul sportului, să-şi însuşească anumite competenţe de viaţă de bază, necesare pentru dezvoltarea personală, pentru un viitor loc de muncă şi pentru o cetăţenie europeană activă; - să susţină dezvoltarea unor metodologii inovative de predare a educaţiei fizice; - să îmbunătăţească calitatea şi nivelul pregătirii profesorilor în ceea ce priveşte orele de educaţie fizică; - să susţină perfecţionarea strategiilor pedagogice din domeniul educaţiei fizice; - să promoveze sportul ca parte atractivă şi esenţială a vieţii.

7 Problemele care vor fi abordate în proiect:
- sportul ca mijloc de furnizare de beneficii sociale, educaţie şi sănătate, - un mod de predare a sportului în scoli, -influenţarea atractivităţii activităţilor sportive extracurriculare, - îmbogăţirea ofertei şcolare a şcolilor, - Explorarea şi dezvoltarea oportunităţilor şi ofertelor organizaţiilor sportive din cele două regiuni partenere, - organizarea de evenimente sportive, - popularizarea sportului la nivelul tinerei generaţii, - disciplinele sportive practicate în mod general, - numărul câştigătorilor în domeniul sportiv.

8 Rezultate aşteptate: - realizarea a 8 întâlniri transnaţionale în cadrul cărora se vor organiza sesiuni practice, de training, mese rotunde cu scopul de a împărtăşi experienţe şi bune practici ; - Crearea de brosuri despre oferta educatională şcolilor partenere cu privire la activităţile sportive, - interviuri cu maeştri ai sportului din regiunile partenere, crearea de informari despre proiect, care vor fi postate pe websiturile partenerilor locali şi în media locală, - efectuarea unui sondaj in rândurile elevilor şi profesorilor implicaţi în proiect cu privire la beneficiile sportului, domeniul sportiv preferat, metodele de predare a educaţiei fizice şi crearea de noi sporturi, - scrierea de rapoarte (în timpul şi după desfăşurarea proiectului),

9 Rezultate aşteptate: - organizarea de evenimente asociate cu popularizarea sportului, cu participarea reprezentanţilor celor două ţări, a elevilor şi profesorilor din regiunile partenere, - Cooperarea între cluburile sportive din ambele ţări, - implicarea a minimum 100 de persoane (12 angajaţi în sistemul educaţional, 8 profesori din şcolile participante la proiect, 80 elevi din şcolile participante la proiect), - creşterea nivelului de conştientizare a tinerei generaţii şi a corpului profesoral cu privire la atractivitatea unei forme active de activitate fizică şi a valorilor sportive implicite, - dezvoltarea de deprinderi şi competente de viaţă de bază necesare pentru dezvoltarea personală, obţinerea unui loc de muncă în viitor şi pentru o cetăţenie europeană activă, - inocularea unei pasiuni pentru sport la nivelul tinerei generaţii, - sporirea calităţii actului de predare în ceea ce priveşte orele de educaţie fizică, - sporirea atractivităţii activităţilor sportive suplimentare extracurriculare, - îmbogăţirea ofertei sportive şcolare.


Descărcați ppt "COMENIUS REGIO “4S-Say Short Simply Sport”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google