Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

F.L.O.R.A Finding Love Of natuRe Again The Human Impact on FLORA in the 21st century

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "F.L.O.R.A Finding Love Of natuRe Again The Human Impact on FLORA in the 21st century"— Transcriere de prezentare:

1

2 F.L.O.R.A Finding Love Of natuRe Again The Human Impact on FLORA in the 21st century
Programul Comenius pentru învăţare pe toată perioada vieţii Parteneriat Multilateral

3 Şcoli Participante Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, România -coordonator proiect Complex of Technical and Comprehensive Schools no 1, Chorzow, Polonia - partener Colegio Heidelberg S.A., Las Palmas de Grand Canaria, Insulele Canare, Spania- partener Uddevalla Gymnasieskola, Öppna Programmet, Uddevalla, Suedia-partener

4 Obiectiv General Dezvoltarea aptitudinilor fundamentale ale elevilor, în vederea formării unei cetăţenii europene active, prin ameliorarea unei probleme de mediu.

5 Obiective Specifice Consolidarea abilităţilor de învăţare ale elevilor prin participare la activităţi experimentale din cadrul Ştiinţelor Naturii Consolidarea cunoştinţelor intercurriculare prin schimb de informaţii ştiinţifice şi soluţii practice la probleme de mediu comune diferitelor ţări participante Achiziţionarea de competenţe transversale de baza: digitale, civice şi interpersonale, anteprenoriale. Dezvoltarea unor strategii inovatoare în procesul de învăţare prin crearea unui grup de studiu transcurricular şi interdisciplinar. Dezvoltarea compentenţelor lingvistice şi a abilităţilor de comunicare folosind, pe lângă limba Engleză, limbile naţionale ale tuturor partenerilor din proiect. Înfiinţarea clubului de ecologie FLORA.

6 Activităţi Accesarea de informaţii ştiinţifice privind speciile de plante pe cale de dispariţie folosind surse bibliografice şi internet, discuţii cu persoane calificate din instituţii de cercetare ştiinţifică şi protecţia mediului. Realizarea unui site al proiectului cu informaţii care vor fi permanent actualizate.

7 Activităţi Realizarea unui jurnal al proiectului în care vor fi trecute evenimente şi activităţile din proiect. Realizarea unui pliant de promovare al proiectului, tradus în toate limbile ţărilor participante la proiect. Înfiinţarea unui club de ecologie. Stabilirea posibilelor arii de studiu afectate de factorii umani.

8 Activităţi Realizarea unor excursii tematice pentru identificarea speciilor pe cale de dispariţie. Realizarea unei baze de date conţinând rezultatele monitorizării speciilor de plante pe cale de dispariţie identificate în zonele din apropierea şcolii. Întâlniri de proiect şi conferinţe on-line, în vederea comparării rezultatelor obţinute în excursiile tematice.

9 Activităţi Organizarea unei expoziţii de fotografie legată de activităţile proiectului. Realizarea unei activităţi de ecologizare a unei zone afectate de factorii umani. Realizare de postere care să ilustreze problema de mediu identificată. Punerea în scenă a unei piese de teatru.

10 REZULTATE ŞI PRODUSE ALE PROIECTULUI
Site-ul proiectului. Jurnalul proiectului. Pliantul de promovare a proiectului. Baza de date cu speciile de plante pe cale de dispariţie identificate în zonele din jurul şcolilor implicate în proiect. Clubul de ecologie FLORA.

11 REZULTATE ŞI PRODUSE ALE PROIECTULUI
Sensibilizarea opiniei publice privind problema de mediu identificată. Ecologizarea unei zone afectate de factori antropici. Plan de ameliorare a problemei de mediu identificate. Punct de informare a opiniei publice.

12 IMPLICARE ÎN PROIECT 800 elevi 60 profesori

13 ECHIPA DE PROIECT Prof. DANIELA NEAMŢU Prof. ALINA SAUCIUC
Prof. LETIŢIA SPĂTARU Prof. TEODORA HULPOI Prof. CARMEN FLORESCU Prof. GABRIELA BLAGA Prof. OCTAV PREISLER Prof. DIANA BEJAN Prof. RALUCA ENE


Descărcați ppt "F.L.O.R.A Finding Love Of natuRe Again The Human Impact on FLORA in the 21st century"

Prezentări similare


Publicitate de la Google