Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

CURS DE FORMARE Metode eficiente de învățare a fizicii

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "CURS DE FORMARE Metode eficiente de învățare a fizicii"— Transcriere de prezentare:

1 CURS DE FORMARE Metode eficiente de învățare a fizicii
Facultatea de Fizică a Universității din București Societatea Română de Fizică Finanțator: Romanian-American Foundation

2 DETALII DESPRE CURSUL DE FORMARE

3 Detalii despre curs I Grup ţintă: profesori de fizică din învăţământul preuniversitar Scop: dezvoltarea competenţelor profesorilor de fizică (de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice) în vederea îmbunătăţirii învăţării fizicii şi creării unui mediu de învăţare eficient şi creativ, din perspectiva formării la aceştia a abilităţilor necesare pe piaţa muncii Tipul de program: acreditat DGMRURȘ, finalizat cu atestat de formare continuă şi 15 credite profesionale transferabile Durată: 60 de ore

4 Detalii despre curs II Forma de învăţământ: zi şi la distanţă
Programul este structurat în 3 etape, după cum urmează: stagiu de formare directă organizat în forma de învăţământ de zi, pe durata a 3 zile stagiu practic organizat în forma de învăţământ la distanţă stagiu de analiză şi evaluare - 1 zi

5 A - Stagiul de formare directă
Teme abordate: Paradigme educaţionale în predarea-învăţarea fizicii Constructivismul - noi dimensiuni de formare a competenţelor la elevi Metodele gândirii critice şi cadrul ERR Modele de formare a competențelor utilizate în alcătuirea unităţilor de învăţare: investigaţie, descoperire dirijată, exercițiu, proiect, rezolvare de probleme Proiectarea şi planificarea unităţilor de învăţare Metode şi instrumente de evaluare

6 B - Stagiul de formare la distanţă
studiu individual pe baza bibliografiei indicate de formatori; aplicarea la clasă a două unităţi de învăţare din ghidul metodologic; interacțiune pe platforma de comunicare (accesare materiale, discuții forum etc.); efectuarea de către formatori a unor vizite în şcoli, ce presupun: clarificarea aspectelor abordate pe parcursul sesiunilor de formare directă; sprijinirea profesorilor pentru proiectarea activităţilor didactice în conformitate cu ghidul metodologic; asistenţe la lecţii – acestea pot lua şi forma inter-asistenţelor (cu participarea cadrelor didactice din aceeaşi şcoală sau din şcoli învecinate), discuţii pe marginea lecţiilor vizionate, feed-back personalizat, din partea formatorului, consiliere individuală; colectarea de feed-back de la profesori privind modalitatea de utilizare a unităţilor de învăţare şi a ghidului metodologic în activitatea curentă la clasă; sprijin acordat cadrelor didactice pentru pregătirea portofoliilor în vederea susţinerii sesiunii de evaluare finală.

7 C - Stagiul de analiză şi evaluare
Prezentarea unei teme din portofoliu: jurnal de reflecţie asupra aplicării la clasă a celor două unităţi de învăţare din ghidul metodologic Observaţii: pentru obţinerea atestatului de formare continuă, este necesară prezenţa la cel puţin 75% din durata cursului de formare

8 JUDEȚELE UNDE VOR AVEA LOC CURSURILE

9 JUDEȚELE UNDE VOR AVEA LOC CURSURILE
Cursul se va desfășura în 9 județe și municipiul București. La curs vor participa profesori din 33 de județe ale țării și Bucureștiul, conform tabelului de mai jos: Județul nou în care se va organiza cursul de formare Din ce județe vor participa profesori la cursul organizat Județul de care aparține formatorul CJ CJ + MS, AB HD DJ DJ + VL, OT TM BV BV + CV, SB, AG CV IS BC, VS NT B CT B + GR, TR, DB CS CS + MH, GJ BH BH + SM, SJ AR SV SV + MM, HR BN IL IL + CL, BZ, PH GL GL + BR, VN, TL

10 Legendă verde - cele în care rezultatele au fost bune, roşu - judeţele unde rezultatele anterioare au fost modeste, albastru închis - județele în care se vor desfășura cursuri, albastru deschis - judeţele limitrofe din care vin cursanţi, săgeţile indicând provenienţa acestora.

11 ALTE DETALII

12 Elemente suport ale Ghidului metodologic de predare a fizicii
Experimente filmate și încărcate pe site-ul Experimente cu materiale la îndemână Sarcini de învăţare pentru elevi (foarte) buni Materiale despre managementul clasei Instrumente de evaluare centrate pe elev Itemi (asemănători cu cei utilizaţi la testele TIMSS) Fișe de lucru pentru toate unitățile de învățare Platformă de comunicare, unde sunt încărcate toate materialele enumerate mai sus

13 Detalii despre proiectul în cadrul căruia se desfășoară cursul de formare
Denumirea proiectului: Reforma predării fizicii în învățământul preuniversitar Despre etapele prin care a trecut proiectul: Despre abordarea utilizată în proiect: Justificarea demărării acestui proiect:

14 Date de contact Prof. Univ. Dr. Mihai Gîrțu - coordonator Birou de proiect – Dr. Cristian Hatu - Manager program, membru Birou proiect – Lect. Univ. Dr. Mihail Lungu - membru Birou proiect – Ion Băraru - membru Birou proiect – Lect. Univ. Dr. Cristina Miron- responsabil program formare - Adriana Niculae - coordonator activități –


Descărcați ppt "CURS DE FORMARE Metode eficiente de învățare a fizicii"

Prezentări similare


Publicitate de la Google