Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

INFORMAŢII GENERALE Asociaţia ADIVEST este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală şi nonsectantă, constituită.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "INFORMAŢII GENERALE Asociaţia ADIVEST este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală şi nonsectantă, constituită."— Transcriere de prezentare:

1 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ADIVEST

2 INFORMAŢII GENERALE Asociaţia ADIVEST este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală şi nonsectantă, constituită pe baza dreptului la liberă asociere. Actul Constitutiv al asociaţiei a fost redactat la data de , iar asociaţia şi-a început activitatea începând cu data de , pe durată nedeterminată. Este interzisă desfiinţarea ei înainte de Sediul social se află în Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 nr.17. Patrimoniul iniţial al ADIVEST a fost de RON, constituit din contribuţia în numerar a fiecărui asociat cu suma de RON.

3 MEMBRII FONDATORI Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Bvd. Revoluţiei nr. 75, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean - dl. Nicolae IOŢCU Judeţul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie Nr. 1, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean - dl. Sorin FRUNZĂVERDE Judeţul Hunedoara, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean - dl. Mircea Ioan MOLOŢ Judeţul Timiş cu sediul în Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean - dl. Constantin OSTAFICIUC

4 SCOPUL ASOCIAŢIEI Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărui judeţ din Regiunea Vest, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru situaţii de urgenţă

5 OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă; Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; Prevenirea şi facilitarea intervenţiei în caz de dezastre; Implementarea proiectelor cu finanţare internă, externă sau mixtă care să conducă la funcţionarea unui sistem regional de coordonare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

6 CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL (1)
Organele de conducere, administrare şi control ale ADIVEST: Adunarea Generală Consiliul Director Comisia de Cenzori

7 CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL (2)
ADUNAREA GENERALĂ - Este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori ai Asociaţiei şi are rolul de a asigura realizarea obiectivelor acesteia Componenţă: Judeţul Arad IOŢCU Nicolae Preşedinte Judeţul Caraş–Severin FRUNZĂVERDE Sorin Preşedinte Judeţul Hunedoara MOLOŢ Mircea Ioan Preşedinte Judeţul Timiş OSTAFICIUC Constantin Preşedinte

8 CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL (3)
2. CONSILIUL DIRECTOR - Este organul cu rol de execuţie a hotărârilor Adunării Generale Componenţă: Bălaşa Sergiu-Cristian Preşedinte (Tm) Chişbora Lucia Vicepreşedinte (Ar) Avram Silviu-Dan Membru (CS) Demeter Ioan Membru (Hd)

9 CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL (4)
3. COMISIA DE CENZORI - Este organul care asigură controlul financiar al Asociaţiei Componenţă: Stângaciu Ana-Maria Preşedinte (ADRVEST) Velici Monica Membru (Ar) Pavel Nuţa-Gina Membru (CS) Şendroni Aurel Membru (Hd) Mihuţ Mircea-Marian Membru (Tm)

10 CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL (5)
4. DIRECTORUL EXECUTIV Asigură conducerea curentă a Asociaţiei Este desemnat de către Consiliul Director Execută sarcinile încredinţate de către Consiliul Director Reprezintă şi angajează Asociaţia, pe baza împuternicirii Consiliului Director.

11 ORGANIGRAMA ADIVEST

12 OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ ALE ASOCIATIEI
Extinderea domeniului de activitate al ADIVEST pentru alte domenii de interventie de interes regional, complementare atribuţiilor ADR Vest, cum ar fi: Planificare teritorială regională (elaborare PATR - Plan de amenajare a teritoriului regional; Elaborarea programului strategic regional ca şi instrument de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Vest, România; Extinderea domeniilor de promovare si implementare a proiectelor de interes regional pentru infrastructura rutieră, turism, infrastructura de afaceri, promovare regională, mediu, etc.

13 VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ !
Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele adrese: ADIVEST B-DUL Revoluţiei din 1918, nr.17, Tel: , Fax: Persoane de contact: SERGIU BĂLAŞA, Director, LUCIA PĂTRUICĂ, Manager Proiect,


Descărcați ppt "INFORMAŢII GENERALE Asociaţia ADIVEST este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală şi nonsectantă, constituită."

Prezentări similare


Publicitate de la Google