Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Activitatea Casei Judeţene de Pensii Maramureş

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Activitatea Casei Judeţene de Pensii Maramureş"— Transcriere de prezentare:

1 Activitatea Casei Judeţene de Pensii Maramureş
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Activitatea Casei Judeţene de Pensii Maramureş Obiective şi realizări în anul 2018

2 Casa Judeţeană de Pensii Maramureş
A fost înfiinţată în conformitate cu art.3 alin.2 din Legea 19/2000 ca instituţie publică deconcentrată, investită cu personalitate juridică, funcţionând în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Administrează şi gestionează la nivel teritorial sistemul public de pensii şi asigură aplicarea unitară în teritoriu a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat.    Misiunea principală este de a asigura aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aplicarea regulamentelor comunitare şi a altor instrumente juridice internaţionale, expertizarea capacităţii de muncă, gestionarea prestaţiilor ocazionale privind biletele de tratament şi ajutoare de deces. De asemenea, de a realiza activităţi legate de pensiile administrate privat în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniu ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Viziunea adoptată de conducerea instituţiei este aceea de a asigura servicii publice de cea mai buna calitate şi de a exercita cu responsabilitate şi ȋn condiţii optime atribuţiile pentru care instituţia a fost constituită.

3 Activităţile Casei Judeţene de Pensii Maramureş
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Activităţile Casei Judeţene de Pensii Maramureş Stabilirea pensiilor de asigurari sociale si a altor categorii de prestatii; Plata pensiilor si a altor categorii de prestatii Activităţi principale Activităţi secundare Gestionarea evidentei asiguratilor in sistemul public de pensii; Plata ajutoarelor de deces; Repartizarea biletelor de tratament Activitati desfasurate in domeniul accidentelor de munca si al bolilor profesionale.

4 Valoarea principalilor indicatori utilizaţi de CJP în anul 2018
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Denumirea indicatorului Perioada de acordare Suma (lei) 1.Valoarea punctului de pensie 1.000 1.100 2. Ajutor de deces 4.162 3. Indemnizatia de insotitor pentru pensionarii de invaliditate gr.I 880 4. Indemnizatia sociala pentru pensionari 520 640 Varsta standard de pensionare si stagiile necesare in 2018 Sex Varsta standard Stagiul complet de cotizare Stagiul minim de cotizare Femei Intre 60 de ani si 9 luni si 60 de ani si 11 luni Intre 30 de ani si 9 luni si 30 de ani si 11 luni 15 ani Barbati 65 ani 35 ani

5 Organizarea teritorială
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Institutia Tipul de prestatie Numar beneficiari la 30,09,2017 Numar beneficiari la 30,09,2018 Casa Judeteana de Pensii Baia Mare Pensionari de stat 71.800 71.628 Pensionari agricultori 4.981 4.388 Total 76.781 76.016 Casa Locala de Pensii Sighetu Marmatiei 40.634 40.620 Total judet

6 Beneficiarii de prestaţii pe categorii, în plată la 30.09.2018
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Beneficiarii de prestaţii pe categorii, în plată la Numar total de prestatii: Pensii platite din bugetul asigurarilor sociale: Prestatii si indemnizatii suportate din bugetul de stat:

7 Numărul cererilor instrumentate în perioada 01.01.2018-30.09.2018
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Numărul cererilor instrumentate în perioada

8 Indicatorii de performanţăa pe perioada 01.01.2018-30.09.2018
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Indicatorii de performanţăa pe perioada

9 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Număr fizic pensio- nari
MARAMUREŞ Situaţia comparativă a numarului de pensionari de stat si a pensiei medii la , regiunea Nord-vest Judeţ Număr fizic pensio- nari Pensia medie Cluj 1.237 Bihor 1.118 Maramures 1.116 Sălaj 54.657 1.085 Satu Mare 76.367 982 Bistriţa Năsăud 59.352 978 pensionari de stat,1.116 pensia medie pensionari, 982 pensia medie pensionari, 978 pensia medie pensionari, 1.085 pensia medie pensionari, pensia medie pensionari, pensia medie

10 Pensii internaţionale
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Dosare comunitare, constituite in baza Reg. (CE) 883/2004 si 987/2009: 6.028 Dosare constituite in baza altor Acorduri tip UE 203 Albania Canada 22 Quebec Coreea de Sud Israel 174 Serbia Turcia 2 Convenţia între R.P.R. si U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, încheiată la Bucureşti, 24 decembrie 1960, în vigoare cu: Armenia, Federaţia Rusă, Ucraina Belarus. Acord de tip Non-UE 1

11 Polii de competenţă Reorganizarea activitatii de solutionare a cererilor de pensie in dosarele cetatenilor nerezidenti, Ordinul 1043/2017 al Presedintelui CNPP Dosarele cetatenilor rezidenti in Andaluzia care solicita pensie din Romania Alocate din 156 dosare Dosarele cetatenilor romani rezidenti in Germania, care solicita pensie din Romania, de la DRV Nordbayern, Initiala numelui de la U la W Alocate din 8 dosare Pana la , de la institutia noastra s-au transferat 215 dosare la noii poli de competenta

12 Bilete de tratament balnear 01.01.2018-30.09.2018
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMURES Bilete de tratament balnear Numar de cereri inregistrate la CJP Maramures: Numar bilete repartizate de CNPP: Numar de cereri valorificate de CJP Maramures: Procent de valorificare: 97% Proportia biletelor valorificate contra cost si gratuit: 14.71% gratuit 85.29% cu suportarea contributiei

13 Activitatea de expertizare a capacitatii de munca
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ Situaţia activităţii de expertizare a capacităii de muncă la Activitatea de expertizare a capacitatii de munca Gradul de invaliditate Numar pensionari in plata Gradul I 1779 Gradul II 9183 Gradul III 8028 Total 18990 Cabinetul 4 Sighetu Marmatiei Cabinetul 1 Baia Mare Cabinetul 2 Baia Mare Cabinetul 3 Baia Mare Medic expert Post vacant din 2013 Post vacant din 2018 Medic expert

14 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
MARAMUREŞ Comunicare şi relaţii cu publicul  Contact direct Baia Mare Sighetu Marmatiei Total Judet Audienţe 1.164 660 1.824 Informaţii stabiliri pensii 14.345 8.139 22.484 Plăţi pensii/ajutoare de deces 4.793 2.075 6.868 Bilete tratament/preluare cereri 7.700 Bilete tratament/eliberare bilete 3.024 Adeverinte stagii de cotizare 5.199 Contracte de asigurare 6.796 Casierie 9.810 Expertiza medicala 12.285 Comunicare pensii internationale 3.800 Total persoane 68.916 10.874 79.790 Medie zilnica de vizitatori 363 57 420 Contact indirect Baia Mare Din care, internationale Telefonic 15.600 3.600 654 552 Site, din care: Actualizari 196 Raspunsuri publice 400 28 Portal CNPP 331 Mass-media, din care Comunicate de presa 17 Materiale video 4 Total 17.202 4.180

15 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
MARAMUREŞ Noutăţi legislative Actul normativ Continutul actului normativ Ordonanţă de urgenţă nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale și Ordonanţă de urgenţă nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - asigurarea facultativă pe bază de contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie; - clarificarea mai multor reglementări din Legea nr.263/2010, cum ar fi: definirea noțiunii de nevăzător, introducerea dreptului de opțiune al copilului între pensia proprie și pensia de urmaș; - plata ajutorului de deces de către casele teritoriale de pensii în cazul angajaților;

16 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
MARAMUREŞ Noutăţi legislative Actul normativ Continutul actului normativ Legea nr.221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 I Legea are două categorii de dispoziții: Dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a legii ( ), atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual; sunt avute în vedere: persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condițiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de ) și în condiții speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcție de numărul de ani de stagiu de cotizare realizați în aceste condiții, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010; anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiții speciale de muncă și care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum și de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea  - la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general, sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucrați în aceste locuri de muncă;.

17 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
MARAMUREŞ Noutăţi legislative Actul normativ Continutul actului normativ Legea nr.221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 2. Dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial; sunt vizați: - pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.1691 și care – până la   data de – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispozițiilor unor hotărâri judecătorești; - pensionari cu drepturi deschise între data de și data intrării în vigoare a prezentei legi și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile  speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d (aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1 la lege) e (activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la lege) și f (activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4 la lege) din Legea nr.263/2010. Recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 octombrie 2018 se realizează din oficiu, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri. Recalcularea se va realiza în perioada – , iar drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de , indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare.

18 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
MARAMUREŞ Vă mulțumesc pentru atenție. Întrebări? Casa Judeteana de Pensii Maramures Str Hortensiei 1/A, Baia Mare Tel , Fax

19


Descărcați ppt "Activitatea Casei Judeţene de Pensii Maramureş"

Prezentări similare


Publicitate de la Google