Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Total cauze de soluţionat şi soluţionate – perioada

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Total cauze de soluţionat şi soluţionate – perioada"— Transcriere de prezentare:

1

2 Total cauze de soluţionat şi soluţionate – perioada 2006 - 2010
Aspecte cantitative Total cauze de soluţionat şi soluţionate – perioada

3 Total cauze de soluţionat şi soluţionate – perioada 2006 - 2010
Aspecte cantitative Total cauze de soluţionat şi soluţionate – perioada

4 Cauze penale înregistrate în 2010
Aspecte cantitative Cauze penale înregistrate în 2010 Total cauze penale înregistrate – ( cauze în 2009)

5 Evoluţia datelor statistice Urmărire penală proprie
Aspecte cantitative Cauze soluţionate Total cauze soluţionate – ( în 2009)

6 Cauze nesoluţionate Total cauze nesoluţionate - cu autori cunoscuţi – ( în 2009) cu autori necunoscuţi – ( în 2009) P.J. - AC – ( în 2009) AN – ( în 2009) P.T. - AC – (1.131 în 2009) AN – ( 101 în 2009) P.C.A - AC – 262 (584 în 2009) AN – 0 ( 0 în 2009)

7 Aspecte cantitative Media dosarelor repartizate unui procuror Media – dosare

8 Aspecte cantitative Media dosarelor soluţionate de procuror Media – dosare

9 Aspecte cantitative şi calitative Cauze soluţionate prin rechizitoriu Total rechizitorii ( cauze în 2009)

10 Fermitate; Inculpați trimiși în judecată

11 INCĂRCĂTURA PE PROCUROR PCA Ploieşti – Activitate proprie

12 INCĂRCĂTURA PE PROCUROR Parchete judeţene - dosare

13 INCĂRCĂTURA PE PROCUROR Parchete judeţene

14 INCĂRCĂTURA PE PROCUROR Parchete de pe lângă judecătorii

15 INCĂRCĂTURA PE PROCUROR Parchete de pe lângă judecătorii

16 Celeritatea solutionarii cauzelor

17 Operativitatea de soluţionare a cauzelor în termenul de 6 luni de la sesizare
69,5 % din cauze au fost soluţionate în mai puţin de 6 luni de la sesizare 69,5

18 SPECIALIZAREA ACTIVITĂŢII CORUPTIE
Parchetul de pe lângă Cauze de soluţio- nat Cuze soluţiona-te Rechizi-torii Netrimiteri, din care: Sancţiuni cu 18¹ NUP + clasări Rămase nesoluţi-onate Tribunal Buzău 51 40 2 11 10 27 8 Tribunal Dâmboviţa 81 45 5 1 - 39 20 Tribunal Prahova 124 31 4 25 Curtea de Apel Ploieşti 7 TOTAL 263 118 14 93 111

19 SPECIALIZAREA ACTIVITĂŢII EVAZIUNE FISCALA
Parchetul de pe lângă Număr sesizări Număr rechizitorii în anul 2010 Cuantum amenzi administrative Prejudicii recuperate în sumă de: Cuantum măsuri asiguratorii Număr rechizitorii în anul 2009 Tribunal Buzău 308 40 28.930 18 Tribunal Dâmboviţa 1.061 28 34.900 ,58 13 Tribunal Prahova 1.634 12 3 Curtea de Apel Ploieşti 1 1.500 35.744,13 TOTAL 3.015 81 ,7 34

20 SPECIALIZAREA ACTIVITĂŢII SPĂLAREA DE BANI
2010 – 9 cauze, din care în 4 sesizările au fost formulate de ONPCSB (34/21 în 2009). Numărul de măsuri preventive = 2, în acelaşi dosar complex – obligarea de a nu părăsi ţara (0 în 2009); Valoare bunuri indisponibilizate prin măsuri asiguratorii = Ron (0 în 2009); Rechizitorii = 0 (0 în 2009).

21 CALITATEA ACTIVITĂŢII
În 2010 : 4 – art. 10 lit. a Cpp. 3 – art. 10 lit. c Cpp.

22 CALITATEA ACTIVITĂŢII

23 CALITATEA ACTIVITĂŢII-Alti indicatori de calitate

24 CALITATEA ACTIVITĂŢII

25 Indicatori de calitate Urmărire penală şi supravegherea cercetărilor
Inculpaţi achitaţi Arestaţi netrimişi în judecată

26 Volum activitate Judiciar
Procurorii au participat la judecarea unui număr de cauze penale şi civile şi au verificat, în vederea exercitării căilor de atac un număr de hotărâri judecătoreşti penale şi civile. Hotărâri judecătoreşti Apeluri şi recursuri S-au declarat 535 apeluri şi recursuri împotriva hotărârilor judecătoreşti penale nelegale şi netemeinice şi 57 împotriva hotărârilor judecătoreşti civile. Au fost soluţionate, indiferent de data declarării, un număr de 353 căi de atac din care 225 au fost admise, procentul de admisibilitate, în materie penală fiind de 64%. În materie civilă au fost soluţionate 16 căi de atac, din care 12 admise, procentul de admisibilitate fiind de 86%. Au fost judecate 57 recursuri împotriva unor hotărâri pronunţate în apel în materie penală, iar 36 au fost admise, procentul de admisibilitate fiind de 63% (fata de 67% in 2009). În materie civilă au fost judecate 3 recursuri. Soluţionate

27 Volum activitate Plângeri, memorii, sesizări
În anul 2010 parchetele au avut de soluţionat plângeri, memorii, sesizări. Lucrari inregistrate Procurorii au soluţionat plângeri, memorii şi sesizări. În temeiul art C.p.p. au fost solutionate 2.459, din care 224 admise si respinse. alte lucrări de soluționat (analize, studii, informări, audiențe, etc.) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti – activitate proprie – în anul 2010 s-au înregistrat 987 plângeri, memorii, sesizări, în crestere cu 221 faţă de 2009. Au fost soluţionate 577 plângeri (206 admise). Au rămas de soluţionat 65 plângeri, reprezentând 6,59% din totalul lucrărilor de soluţionat şi 345 plângeri au fost trimise altor instituţii spre competentă soluţionare. Lucrari Soluţionate

28 CALITATEA ACTIVITĂŢII
La nivelul PCA Ploieşti – activitate proprie au fost înregistrate 9 infirmări şi 2 redeschideri. După infirmare sau redeschideri s-a dispus o altă soluţie decât cea iniţială în 72 cauze, în 11 fiind emise rechizitorii. Au fost identificate 23 de hotărâri nelegale rămase definitive, împotriva cărora procurorul nu a exercitat căile de atac ordinare, structurate după cum urmează: La parchetele din judeţul Prahova – 9 La parchetele din judeţul Dâmboviţa – 6 La parchetele din judeţul Buzău În temeiul art. 278¹ C.p.p. au fost trimise la instanţă 992 dosare, urmare plângerilor formulate. Indiferent de perioada în care au foost adresate, au fost soluționate 863: 679 prin respingere și 184 prin admitere – din care 17 reținute spre judecare. 285 dosare primite de procurori ca urmare a admiterii plângerilor – au fost soluționate 121, iar în 1 a fost întocmit rechizitoriu.

29 Aspecte privind cooperarea judiciară internaţională
Au fost soluţionate 51 de mandate europene de arestare, 65 comisii rogatorii internationale, ce au presupus activităţi laborioase (audieri multiple, perchezitii, ridicare de bunuri, analize ADN, etc.; S-au soluţionat 12 cereri de preluare a urmăririi penale adresate de alte state, 2 cereri de transfer a executării pedepsei pentru un cetăţean străin şi 1 cerere de extradare solicitata de S.U.A. A fost organizată în partea a doua a anului 2010, la nivelul PCA Ploieşti, întâlnirea de lucru cu tema “Instrumente juridice si implementarea lor in activitatea de cooperare judiciara in materie penala: mandatul european de arestare-darea în urmărire naţională şi internaţională prevăzute de art. 493¹ şi urm. C.p.p. Mandatul european de obtinere a probelor”.

30 Justiţia pentru minori
S-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 176 inculpaţi minori, din care 29 în stare de arest preventiv, pentru infracţiuni contra patrimoniului, vieţii şi integrităţii corporale sau infracţiuni privitoare la viaţa sexuală. Cauzele cu minori au fost soluţionate cu celeritate, urmărindu-se respectarea drepturilor inculpaţilor şi părţilor vătămate minore. A crescut numărul inculpaţilor minori trimişi în judecată de la 168 la 176. Minorii au fost părţi vătămate în 20 cauze ale infracţiunilor contra vieţii, în 27 cauze privitoare la viaţa sexuală şi în 14 cauze având ca obiect infracţiuni contra patrimoniului.

31 APLICAREA LEGII 544/2001 S-au luat toate măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal, în acord cu cerinţele minime de securitate a prelucrării acestor date. Purtătorii de cuvânt au monitorizat presa centrală, revista presei trimisă de CSM, presa locală, precum şi emisiuni audio-video, răspunzând cu promptitudine la toate solicitările mass-media. Liberul acces la informaţiile de interes public s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile Legii 544/2001 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG 123/2002.

32 Priorităţi pentru anul 2011
Menţinerea la un nivel cât mai mic a numărului achitărilor, restituirilor, infirmărilor şi redeschiderilor, prin: Responsabilizarea procurorilor şi conducătorilor de unităţi privitor la calitatea dosarelor cu care sunt investite instanţele Identificarea cauzelor când controlul legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului s-a făcut în mod formal şi prelucrarea în şedinţele de lucru Redactarea, la nivelul PCA Ploieşti, a unui ghid de efectuare a controlului în temeiul art. 264 Cpp Demersuri pentru unificarea practicii parchetelor în materia aplicării prevederilor art. 18¹ CP pentru a se realiza prevenirea de soluţii de achitare de către instanţă şi evitarea lor Creşterea eficienţei în combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală, con- trabandă şi spălare de bani, prin: Îmbunătăţirea cooperării instituţionale cu organismele ce au atribuţii în domeniu în vederea formulării de sesizări consistente Concentrarea eforturilor în vederea emiterii rechizitoriilor în timp rezonabil Luarea de măsuri asiguratorii Recuperarea prejudiciilor produse. Menţinerea fermităţii în domeniul infracţiunilor comise prin violenţă sau în cadrul asocierilor infracţionale, prin: Propunerea şi luarea de măsuri preventive Emiterea de rechizitorii în timp cât mai scurt de la comiterea faptei Efectuarea de controale tematice în domenii pe care le considerăm vulnerabile: infracţiuni privind regimul silvic, infracţiuni rutiere. Continuarea efortului de diminuare a numărului de cauze vechi înregistrate în anii anteriori.


Descărcați ppt "Total cauze de soluţionat şi soluţionate – perioada"

Prezentări similare


Publicitate de la Google