Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ"— Transcriere de prezentare:

1 MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale COMENIUS MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ

2 Obiectivele şi descrierea acţiunii Comenius - Mobilităţi individuale de formare continuă

3 Obiectivul general urmăreşte îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea personalului implicat în educaţie din învătământul preuniversitar la stagii de formare continuă.

4 Unde se pot desfăşura stagiile?

5 Locul de desfăşurare a stagiilor
Aceste stagii trebuie să se desfăşoare în altă ţară europeană decât aceea în care participantul îşi desfăşoară activitatea profesională. Astfel, participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi competenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară în Europa.

6 Durata stagiilor Stagiile de formare continuă vor avea o durată de 1- 6 săptămâni; Cursurile de formare, plasamentul în instituţii şi activitatea tip job-shadowing vor avea o durată de minimum 5 zile; Participarea la conferinţe şi seminarii europene poate avea o durată mai mică de 5 zile.

7 Tipuri de activităţi de formare şi categorii eligibile
Cursuri de formare continuă pentru personalul implicat în educaţie din învăţământul preuniversitar; Plasament şi job-shadowing în instituţii cu rol educaţional; Participare la conferinţe şi seminare europene.

8 Cursurile de formare continuă pot fi:
Cursuri generale 2. Cursuri în domeniul limbilor străine: cursuri de metodologie/pedagogie în predarea limbilor străine; cursuri de învăţare a unei limbi străine.

9 CINE POATE PARTICIPA? Cursuri generale:
Personalul implicat în educaţie din învăţământul preuniversitar. Cursuri in domeniul limbilor străine: cursuri de metodologie/pedagogie în predarea limbilor străine: - profesorii de limbi străine cursuri de învăţare a unei limbi străine: - profesori care doresc să se formeze într-o limbă mai puţin predată pe care să o folosească în predare; - profesori care predau o altă disciplină în şcoală prin intermediul unei limbi străine; - profesori care se recalifică ca profesori de limbi străine; - educatori sau învăţători care predau (sau cărora li se va cere să predea) limbi străine; - cadre didactice care participă în parteneriate COMENIUS şi solicită formare în limba de comunicare folosită în parteneriat.

10 Plasamentul în instituţii
Activitatea de formare a persoanelor eligibile prin plasament în instituţii presupune deplasarea în altă ţară europeană, într-o instituţie şcolară, ONG sau instituţie de autoritate locală, pentru a cunoaşte cum se realizează obiectivul educaţional în instituţia respectivă şi a se implica efectiv în activitatea acesteia.

11 Seminarele şi conferinţele
Seminarele şi conferinţele ce pot constitui activitate de formare sunt cele organizate de Reţelele Comenius, de către Agenţiile Naţionale sau de către Asociaţii Active în domeniul educaţiei şcolare sau pot fi rezultate ale Proiectelor Multilaterale Comenius.

12 Job - shadowing Job-shadowing este o activitate de formare prin observare şi oferă personalului implicat în educaţie posibilitatea de a se deplasa în altă ţară europeană, într-o instituţie similară cu aceea în care profesează.

13 Care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurgă un candidat?
1) să-şi identifice nevoile proprii de formare; 2) să-şi aleagă un stagiu adecvat nevoilor de formare profesională identificate;

14 Care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurgă un candidat
3) să contacteze instituţia organizatoare a stagiului (care trebuie să fie din altă ţară europeană decât România) pentru a solicita o înscriere provizorie la stagiul ales;

15 Care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurgă un candidat
4) să citească cu atenţie toate documentele afişate pe site-ul Agenţiei Naţionale referitoare la acţiunea Comenius-Mobilităţi individuale de formare continuă; 5) să completeze formularul de candidatură adecvat (numai varianta publicată pe site-ul agenţiei la acţiunea respectivă) conform cerintelor;

16 Care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurgă un candidat
6) să trimită prin poştă documentele necesare candidaturii, conform cerinţelor menţionate în APELUL NAŢIONAL PENTRU DEPUNERI DE PROIECTE din anul respectiv; 7) să urmărească pe site afişarea rezultatelor evaluarii.

17 Ce trebuie să consultaţi cu atenţie?
Apelul Naţional pentru propuneri de proiecte 2011 şi Addendumul acestui Apel Ghidul LLP Catalogul de cursuri Centre de formare pentru profesorii de limbi străine Formularul de candidatura 2011

18 Candidatura

19 Documente necesare depunerii candidaturii
Ø Formularul tip de candidatură pentru anul 2011 – 2 exemplare Descrierea activitatii de formare oferita de institutia organizatoare/gazda - 1 exemplar Confirmarea înregistrării electronice – 1 exemplar

20 Descrierea stagiului 1. Din baza de date, dacă stagiul a fost ales din Catalogul COMENIUS/GRNDTVIG. Link: În această situaţie el va avea un cod, de ex.: FR sau UK ; 2. Oferită de instituţia organizatoare sub forma unei broşuri sau de pe pagina de Internet a instituţiei. Această descriere trebuie să ofere cât mai multe detalii legate de: conţinutul stagiului, obiective, public ţintă, programul zilnic, număr de ore precum şi costuri.

21 Descrierea stagiului Dacă este o activitate de formare tip plasament în instituţie sau job-shadowing, descrierea activităţii trebuie să fie oferită de instituţia gazdă şi să cuprindă: o invitaţie trimisă de instituţia gazdă, obiectivele activităţii, programul zilnic, persoana care va răspunde de activitatea respectivă în instituţia gazdă.

22 Termene limită pentru depunerea candidaturilor COMENIUS - formare continuă in anul 2011
14 ianuarie pentru stagiile de formare care se desfăşoară începând cu data de 1 mai 2011 şi se finalizează cel târziu la 31 august 2011; 29 aprilie pentru stagiile de formare care se desfăşoară începând cu data de 1 septembrie 2011; 16 septembrie pentru stagiile de formare care se desfăşoară începând cu data de 1 ianuarie 2012. Activităţile trebuie să înceapă cel târziu la 30 aprilie 2012.

23 FONDUL SOCIAL EUROPEAN SPRIJINĂ PROGRAMUL COMENIUS ÎN ROMÂNIA
prin proiectul strategic « Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning) » finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cu Contractul nr. POSDRU/3/1.3/S/4 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

24 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
SCOPUL PROIECTULUI Asigură finanţarea suplimentară a granturilor de formare continuă, care să favorizeze atât creşterea numărului de participanţi cât şi majorarea grantului alocat unei mobilităţi MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

25 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
DURATA PROIECTULUI Proiectul se desfăşoară începând din anul 2009 până în anul 2011 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

26 FINANŢAREA Finanţarea granturilor aprobate pentru COMENIUS - Mobilităţi individuale de formare continuă se asigură pe perioada derulării proiectului strategic din 2 surse: 1. Din FSE se asigură cheltuielile de transport şi taxa de curs, în limita valorilor maxime publicate anual în APELUL NAŢIONAL PENTRU DEPUNERI DE PROIECTE 2011 şi în Addendumul respectivului apel 2. Din LLP se asigură cheltuielile de subzistenţă (cazare, mese zilnice, transport intern în localitatea în care se desfăşoară stagiul, asigurare medicală) în limita valorii maxime publicată anual în APELUL NAŢIONAL PENTRU DEPUNERI DE PROIECTE 2011 şi în Addendumul respectivului apel

27 Avantajele activitatii de formare continua prin COMENIUS
recunoaşterea activităţilor COMENIUS- formare continuă prin credite profesionale transferabile în plan naţional; posibilitatea nemijlocită de a stabilii relaţii interumane de prietenie şi colaborare cu colegi din alte ţări; posibilitatea testării (confruntării) capacităţilor profesionale în plan european;

28 Avantajele activitatii de formare continua prin COMENIUS
lărgirea orizontului cultural prin cunoaşterea şi descoperirea altor culturi; existenţa unui cadru favorabil schimbului informaţional referitor la sisteme educaţionale europene; prestigiul unei formări la nivel european.

29 MULT SUCCES! Daniela Dragomir proiecteeducationaletm@hotmail.com


Descărcați ppt "MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google