Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

7 aprilie 2019 Ziua Mondială a Sănătăţii

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "7 aprilie 2019 Ziua Mondială a Sănătăţii"— Transcriere de prezentare:

1 7 aprilie 2019 Ziua Mondială a Sănătăţii
Ministerul Sănătăţii Institutul Naţional de Sănătate Publică Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj 7 aprilie 2019 Ziua Mondială a Sănătăţii PRIN PREVENȚIE, SĂNĂTATE PENTRU TOȚI! Prin Prin prevenție Prin prevenție PROIECT DE CAMPANIE NAȚIONALĂ

2 Niveluri/tipuri servicii preventive
ACOPERIRE EFICACE SECTOR DE SANATATE Servicii de sanatate personale Sănătate îmbunătățită Responsivitate Protecție socială și financiară Eficienţă crescuta Servicii populationale, non-personale, : Reglementare Informare, educare, comunicare Toate sectoarele Actiuni inter-sectoriale : Health in all Policies Adaptata dupa Murray, CL. and Evans, DB. (2003), Health systems performance assessment: Debates, Methods and Empiricism. Geneva: World Health Organization

3 INTERVENŢIILE PREVENTIVE
Actiunea factorilor de risc Etapa modificarilor infraclinice Etapa simptomatică PREVENŢIE SECUNDARĂ Screening INTERVENŢIE TERAPEUTICĂ PREVENŢIE PRIMAR3Ă Imunizări IEC IS PREVENŢIE PRIMORDIALA Reglementari politici

4 Acoperirea universală cu servicii de sănătate preventive
TEMA CAMPANIEI Acoperirea universală cu servicii de sănătate preventive Prin prevenție

5 SCOPUL CAMPANIEI Îmbunătăţirea gradului de informare a populației de către medicii de familie și alte categorii de personal medical cu privire la serviciile preventive disponibile. Creşterea gradului de accesare a serviciilor preventive existente de către populația generală, ca urmare a informării specifice.

6 OBIECTIVELE CAMPANIEI
Creșterea nivelului de informare și a gradului de conștientizare în rândul populației generale cu privire la serviciile preventive disponibile, în special în cadrul medicinei primare Creșterea nivelului de responsabilitate în rândul personalului medical implicat preponderent în oferirea de servicii de asistență medicală primară (medici de familie, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, medici, medici dentiști și asistente de medicină școlară) cu privire la importanța acordării serviciilor preventive disponbile, pentru toate categoriile de indivizi. Prin prevenție

7 PERIOADA DE DERULARE 7 – 14 aprilie 2019

8 SLOGANUL OMS AL CAMPANIEI ZMS:
“Sănătate pentru toţi!” SLOGANUL CAMPANIEI NAŢIONALE: “Prin prevenție, sănătate pentru toți!”

9 GRUPURILE ŢINTĂ Campania se adresează populației generale, indiferent de vârstă, gen sau statut social. Profesioniștilor din sănătate (medici de familie, asistenți medicali comunitari, medici, stomatologi și asistenți de medicină școlară)

10 MESAJELE CHEIE “Utilizarea serviciilor preventive este un drept al fiecăruia” “ Universalizarea serviciilor preventive – un prim pas spre <<Sănătatea pentru toţi>>” “Acoperirea universală cu servicii de sănătate preventive este posibilă – informează-te!”

11 CANALELE DE COMUNICARE A MESAJELOR
Materiale specifice – postere 3, pliante 2, infografic 1 Discuții interactive la nivelul cabinetelor medicale de familie Discuții individuale cu medicii de familie sau cu asistenții medicali Media Social media etc.

12 PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI
Afişare de postere “Prin prevenție, sănătate pentru toți !” “Informați-vă pacienții cu privire la serviciile preventive! ” “Întrebați-vă medicul de familie despre serviciile preventive!” Distribuire de broșuri Afişare infografic ”Prin prevenție, sănătate pentru toți”

13 PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI
Colaborarea cu societatea civilă în vederea obținerii sprijinului în demersurile întreprinse Prezentarea în media a oportunităților din serviciile de profilaxie. Distribuirea de materiale cu mesaje specifice, prin intermediul canalelor social media, respectiv postere și pliante Popularizarea avantajelor prevenției în păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate: accesul la îngrijiri medicale preventive de calitate sporește sănătatea populației și speranța de viață, protejează țările de epidemii, crește productivitatea muncii reducând sărăcia, stimulează creşterea economică şi de aici crearea de noi locuri de muncă, sporeşte egalitatea între genuri.

14 MATERIALE ELABORATE Infografic Postere Pliante
“Ziua Mondială a Sănătăţii 2019, “ Prin prevenție, sănătate pentru toți !” Postere “ Prin prevenție, sănătate pentru toți !” “Informați-vă pacienții cu privire la serviciile preventive! ” “Întrebați-vă medicul de familie despre serviciile preventive!” Pliante “Informați-vă pacienții cu privire la serviciile preventive! ” “Întrebați-vă medicul de familie despre serviciile preventive!”

15 PARTENERI LA NIVEL JUDEŢEAN
Medici de familie și asistenți medicali comunitari Medici, stomatologi și asistenți de medicină școlară Organizaţii non-guvernamentale (ONG-uri), Instituţii de învăţământ, Asociaţii ale părinţilor, Asociaţii ale vârstnicilor, Asociaţii ale persoanelor cu nevoi speciale, Instituţii de protecţie a populaţiei de etnie romă, etc.

16 OBSTACOLE IDENTIFICATE
Se vor preciza în raport cu informaţiile transmise de DSP-urile judeţene BUGET ESTIMAT Se va preciza după sumarea bugetelor estimate de către DSP-urile judeţene

17 INDICATORI DE MONITORIZARE
Indicatori fizici Număr postere utilizate Număr postări social media Număr persoane– potenţiali beneficiari ai serviciilor preventive Indicatori de eficienţă Cost mediu/acţiune

18 TERMEN DE RAPORTARE 15.05.2019 Tabel de raportare Judeţ
Activităţi realizate (enumerare) Parteneri de campanie (enumerare) Număr materiale IEC (nr. de exemplare pentru fiecare tip de pliant, poster, etc.) utilizate Bugetul alocat campaniei IEC (RON) – sursa de finanţare PNV Numărul total de beneficiari din grupul ţintă Pliante Postere Fluturaşi Prezentări ppt Articole presa locală. Altele ** Emisiuni radio TV Social media Altele * Total *** ** vor fi listate şi alte materiale IEC în format electronic *** se va completa numai pentru categoria Număr materiale IEC

19 INFORMAŢII DE CONTACT Către CRSP CLUJ, prin şi în Cc către CNEPSS:


Descărcați ppt "7 aprilie 2019 Ziua Mondială a Sănătăţii"

Prezentări similare


Publicitate de la Google