Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie 2019

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie 2019"— Transcriere de prezentare:

1 Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie 2019
CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HUNEDOARA INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie 2019 Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate PREVENTIVE ”Prin prevenție, sănătate pentru toți!” #prevenție #sănătatepentrutoţi Compartimentul Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate

2 Ziua Internațională a Sănătății
Institutul Național de Sănătate Publică 7 Aprilie 2019 Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj Ministerul Sănătății Prin prevenție, sănătate pentru toți! Acoperirea universală cu servicii de sănătate - (En. Universal Health Coverage – UHC): asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătății, de prevenire a îmbolnăvirilor, curative, de recuperare și paliative de o calitate suficientă astfel încât să fie eficiente, menținând în același timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populației în urma accesării acestor servicii1. Această definiție încorporează trei obiective principale: 1) Echitate în accesul la servicii de sănătate; 2) Calitatea serviciilor de sănătate și 3) Protejarea populației împotriva riscurilor financiare2. Motivația alegerii, de către OMS, pentru al doilea an consecutiv, a temei pentru ZMS acoperirea universală cu servicii de sănătate: Cel puțin jumătate din populația lumii nu este acoperită cu servicii esențiale de sănătate Aproximativ 100 de milioane de persoane sunt împinse dincolo de limita sărăciei extreme (definită ca traiul cu mai puțin de 1.9 dolari americani/zi) ca urmare a cheltuielilor cu serviciile de îngrjiri de sănătate Mai mult de 800 de milioane de persoane (aproximativ 12% din populația lumii) cheltuiesc cel puțin 10% din veniturile gospodăriei pentru plata serviciilor de îngrijiri de sănătate3. România se situează pe locul 4 la nivelul țărilor EU28 în ceea ce privește rata standardizată de mortalitate la de locuitori pentru decesele prevenibile, având, în anul 2015, o rată de aproximativ 1,7 ori mai mare decât media țărilor EU28. CAMPANIA NAȚIONALĂ ZMS 2019 TEMA CAMPANIEI: ”Prin prevenție, sănătate pentru toți!” OBIECTIVELE CAMPANIEI: Creșterea gradului de informare și a conștientizării în rândul populației generale cu privire la importanța accesării serviciilor preventive Creșterea nivelului de responsabilitate în rândul personalului medical implicat preponderent în oferirea de servicii preventive cu privire la importanța acordării serviciilor preventive disponbile, tuturor cetățenilor. GRUPURI ȚINTĂ ȘI MESAJE CHEIE: Populația generală (”Întrebați-vă medicul de familiei despre serviciile preventive!”) Medici de familie, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, medici, stomatologi și asistenți de medicină școlară; personalul medical în ansamblu (”Informați-vă pacienți cu privire la serviciile preventive”) Instrumente adresate profesioniștilor din domeniul prevenției Instrument de lucru pentru profesioniștii din sănătate și sursă de informare pentru populația generală Surse de informare pentru populația generală Figura 2. Distribuția ratelor standardizate de mortalitate la de locuitori pentru decesele prevenibile în cadrul țărilor EU28 în anul 2015 Sursa datelor: Eurostat; Preluat și adaptat din raportul Health at a Glance, Europe 2018 Anexa Nr. 2B din Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare Contractului-cadru de furnizare a serviciilor de sănătate5. Acest document cuprinde tipurile de servicii preventive de care pot beneficia asigurații din sistemul național de asigurări de sănătate, în funcție de vârsta acestora și factorii de risc la care sunt expuși (conform vârstei și în urma aplicării riscogramei) IMPACTUL ECONOMIC AL SERVICIILOR PREVENTIVE ȘI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Creșterea prețului țigărilor la nivelul Uniunii Europene cu 5,50$ ar salva sute de mii de vieți anual. Mai mult de de ani de viață sănătoasă ar putea fi ”câștigați” anual în Europa de Vest, și mai mulți de atât în Europa de Est, prin limitarea expunerii copiilor la publicitatea la mâncăruri și băuturi bogate în sare, zahăr și grăsimi. Reducerea aportului de sare prin reglementare și reformularea produselor alimentare a condus la câștigarea a de ani de viață sănătoasă în Anglia4. Ghidurile de prevenție elaborate în cadrul proiectului RO19.04 “Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România” 1. 2. 3. 4. 5. Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate al Ministerului Sănătății - pentru distribuție gratuită

3 DREPTURILE PACIENŢILOR
Exprimarea angajamentului României în procesul de atingere a acoperirii universale de sănătate (UHC) a fost realizată prin intermediul unei declarații realizate în data de 5 mai 2014 în cadrul întâlnirii realizate în cadrul ONU. În cadrul acestei declarații este inclus, în cadrul Ariei de interes numărul 3 – Sănătate și dinamica populațională, obiectivul de ”atingere a UHC, inclusiv protecția față de riscul financiar, cu o atenție sporită acordată grupurilor marginalizate” . Legea nr. 95 / 2006 Obligatiile pacientilor: pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele: a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie; b) sa anunte medicul de familie/medicul curant ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate; c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati; e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; DREPTUL LA VIAŢĂ DREPTUL LA NON-DISCRIMINARE EGALITATE ÎN FAŢA LEGII LIBERTATE DE MIŞCARE DREPTUL LA MUNCĂ DREPTUL LA INTIMITATE LIBERTATEA DE EXPRIMARE ŞI OPINIE DREPTUL DE A SE CĂSĂTORI ŞI ÎNTEMEIA O FAMILIE DREPTUL DE A PARTICIPA LA VIAŢA SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ

4 Despre Ziua Mondială a Sănătăţii
În anul 1948 se înfiinţează Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), iar Adunarea Generală decide ca data de 7 aprilie să fie desemnată Ziua Mondială a Sănătăţii, pentru a celebra întemeierea acestei organizaţii. Anul acesta se aniversează 71 de ani de la înfiinţarea OMS. Începând cu 1950, ziua de 7 aprilie este sărbătorită anual. Ziua Mondială a Sănătăţii abordează în fiecare an câte un subiect de importanţă majoră, ce afectează sănătatea globală. Ziua Mondială a Sănătăţii se organizează atât la nivel mondial, cât şi regional şi local, implicând numeroase instituţii guvernamentale sau ne-guvernamentale din domeniul medical, social, mass-media, etc.

5 Sloganul campaniei OMS este Sănătate pentru toţi!
#UniversalHealth | #Healthforall SLOGANUL CAMPANIEI NAŢIONALE: “Prin prevenție, sănătate pentru toți!”

6 La nivel internațional (OMS): Acoperirea universală
TEMA CAMPANIEI La nivel internațional (OMS): Acoperirea universală cu servicii de sănătate La nivel național: PREVENTIVE Scopul OMS Creșterea gradului de înțelegere în rândul populației globului în legătură cu conceptul de acoperire universală cu servicii de sănătate – ce servicii ar trebui să fie disponibile și unde pot fi accesate aceste servicii. Prin prevenție 6 6

7 Oricând şi oriunde este nevoie
Acoperire universală cu servicii de sănătate înseamnă: Servicii de medicină primară de calitate, accesibile tuturor Personal medical calificat, tratamente sigure, acces gratuit la vaccinări Oricând şi oriunde este nevoie Fără costuri copleşitoare “Întrebaţi-vă medicul de familie despre serviciile preventive!” Sănătatea pentru toţi este posibilă doar împreună vom reuşi! CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ

8 „Întrebaţi-vă medicul de familie despre serviciile preventive!”
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ „Întrebaţi-vă medicul de familie despre serviciile preventive!”

9 „Prin prevenţie, sănătate pentru toţi!”
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ „Prin prevenţie, sănătate pentru toţi!” „Informati-vă pacienţii despre serviciile preventive!”

10 Obiectivele campaniei ZMS 2019 la nivel național
Creșterea nivelul de informare și a gradului de conștientizare în rândul populației generale cu privire la serviciile preventive disponibile, în special în cadrul medicinei primare Creșterea nivelul de responsabilitate în rândul personalului medical implicat preponderent în oferirea de servicii de asistență medicală primară (medici de familie, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, medici, stomatologi și asistente de medicină școlară) cu privire la importanța acordării serviciilor preventive disponbile, pentru toate categoriile de indivizi.

11 Mesaje cheie ZMS 2019 Serviciile de medicină primară de calitate și accesibile sunt fundația pentru atingerea UHC Medicina primară ar trebui să fie primul contact cu sistemul de sănătate, la nivelul căruia indivizii, familiile și comunitățile să beneficieze de majoritatea serviciilor de sănătate – de la promovare și prevenție la tratament, recuperare și servicii paliative, cât de aproape posibil de locul de muncă sau de locuință. În esența ei, medicina primară are drept obiectiv grija față de indivizi și sprijinirea acestora în menținerea sănătății și a stării de bine, nu doar tratamentul unei singure boli sau condiții medicale. Medicina primară acoperă majoritatea nevoilor tale de sănătate pe tot parcursul vieții, respectiv servicii de screening, vaccinare, informare cu privire la prevenirea bolilor, planificare familială, tratament pentru condițiie medicale acute și cronice, coordonare cu alte niveluri de îngrijire și recuperare. Medicina primară reprezintă un mijloc cost-eficient și echitabil de de livrare a serviciilor de sănătate, sprijinind progresul țărilor în atingerea UHC.

12 Mesaje cheie ZMS 2019 Un sistem de sănătate cu un servicii adecvate de medicină primară prezintă rezultate mai bune ale indicatorilor de morbiditate și mortalitate, este cost-eficient și are o calitate crescută a serviciilor de sănătate. Profesioniștii din sănătate joacă un rol crucial în educarea pacienților în legătură cu modalitățile proprii de menținere a sănătății, în coordonarea procesului de acordare a îngrijirilor și în susținerea drepturilor pacienților lor în fața prestatorilor de servicii și a dezvoltatorilor de politici. Profesioniștii din domeniul medicinei primare au o relație de lungă durată cu pacienții lor, bazată pe încredere și susținută de cunoașterea istoricului medical; imaginea de ansamblu ajută în procesul de acordare a îngrijirilor și contribuie la economisirea banilor în sistem. Profesioniștii din domeniul medicinei primare cunosc tradițiile, cultura și practicile comunităților în care lucrează, ceea ce îi face indispensabili în cazul unei epidemii sau a unei urgențe.

13 Mesaje de mobilizare Adresate populației generale
Îngrijirea sănătății este dreptul tău și al familiei tale. Să le transmitem liderilor noștrii că toți oamenii au dreptul la servicii de sănătate de calitate. Contactează-ți medicul de familie, asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar sau medicul de medicină școlară pentru a te ajuta în obținerea informațiilor necesare pentru a putea avea grijă de sănătatea ta și a familiei tale. Serviciile de sănătate de calitate sunt benefice pentru sănătatea populației, economie și bunăstarea generală a societății. Să le solicităm liderilor la nivel mondial să transforme în realitate conceptul de sănătate pentru toți.

14 Mesaje de mobilizare Adresate specialiștilor din domeniul sănătății
Tu ești vocea pacienților tăi. Împreună cu colegii, sprijină acoperirea uniersală cu servicii de sănătate în fața factorilor de decizie de la nivel local. Specialiștii din domeniul sănătății au puterea de a schimba în bine viețile oamenilor prin oferirea de sfaturi și servicii de sănătate de calitate. Hai să ne asigurăm că toată lumea are acces egal la expertiza și abilitățile tale și ale tuturor specialiștilor din sănătate. Motivează-ți pacienții să aibă grijă de propria lor sănătate. Tu ai un rol esențial în identificarea nevoilor lor și în educarea lor cu privire la ceea ce pot face ei înșiși pentru a se menține sănătoși.

15 Mesaje de mobilizare Adresate dezvoltatorilor de politici și factorilor de decizie
Investițiile în sistemul de sănătate sunt o alegere politică. Asigură-te că politicile de sănătate sunt luate în considerare în cadrul tuturor politicilor guvernului. Pentru atingerea UHC sunt necesare mai multe investiții în medicina primară. Contribuie și tu la atingerea acestui deziderat. Anul acesta i-ați angajamentul de a colecta date de calitate cu privire la starea de sănătate a populației și performanța sistemului sanitar, pentru a putea aloca resursele și aduce schimbări acolo unde este cea mai mare nevoie.

16 Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate - Universal Health Coverage (UHC)
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), UHC este definit ca: Asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătății, de prevenire a îmbolnăvirilor, curative, de recuperare și paliative de o calitate suficientă astfel încât să fie eficiente, menținând în același timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populației în urma accesării acestor servicii. UHC trebuie să țină seama de două dimensiuni: accesul la servicii și protecția împotriva dificultăților financiare. Atingerea UHC a fost unul dintre obiectivele stabilite de OMS în 2015 în contextul adoptării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Ţările care investesc în UHC fac o investiţie solidă în capitalul lor uman. Accesul la servicii esențiale de sănătate și protecția financiară sporește sănătatea oamenilor și speranța de viață, protejează țările de epidemii, reduce sărăcia și riscul foametei, creează locuri de muncă, stimulează creșterea economică și sporește egalitatea între sexe.

17 Niveluri/tipuri servicii preventive
ACOPERIRE EFICACE SECTOR DE SANATATE Servicii de sanatate personale Sănătate îmbunătățită Responsivitate Protecție socială și financiară Eficienţă crescuta Servicii populationale, non-personale, : Reglementare Informare, educare, comunicare Toate sectoarele Actiuni inter-sectoriale : Health in all Policies Adaptata dupa Murray, CL. and Evans, DB. (2003), Health systems performance assessment: Debates, Methods and Empiricism. Geneva: World Health Organization

18 INTERVENŢIILE PREVENTIVE
Actiunea factorilor de risc Etapa modificarilor infraclinice Etapa simptomatică PREVENŢIE SECUNDARĂ Screening INTERVENŢIE TERAPEUTICĂ PREVENŢIE PRIMORDIALA Reglementari politici PREVENŢIE PRIMAR18Ă Imunizări IEC IS

19 Serviciile preventive – instrumente adresate populației generale
Serviciile preventive – instrumente adresate profesioniștilor din domeniul sănătății Serviciile preventive – instrumente adresate populației generale Ghidurile de prevenție elaborate în cadrul proiectului RO19.04 “Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România”

20 Serviciile preventive - Strategii, legislație la nivel național
Strategia Națională de Sănătate Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotarârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru : Anexa Nr. 2B Cuprinde tipurile de servicii preventive de care pot beneficia asigurații din sistemul național de asigurări de sănătate, în funcție de vârsta acestora și factorii de risc la care sunt expuși (conform vârstei și în urma aplicării riscogramei) Categorii populaționale incluse: copii-tineri 0-18 ani, adulți ani, adulți > 40 ani, femeia gravidă. Pentru fiecare dintre aceste categorii sunt descrise specific tipurile de servicii (consultații, analize de laborator, etc.) și periodicitatea acestora. 3.Ordinul nr. 377/2017 – Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate

21 Definiția serviciilor de medicină primară
Include 3 componente: Asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare, prevenție, protecție, curative, de recuperare și paliative pe tot parcursul vieții, prioritizând funcțiile cheie ale sistemului de sănătate adresate indivizilor și familiilor, ca parte centrală a unor servicii integrate, livrate la toate nivelurile de asistență medicală (primară, secundară, terțiară) Adresarea sistematică a determinanților sănătății (inclusiv cei sociali, economic, de mediu, precum și caracteristicile individuale-genetice și comportamentale) prin politici publice informate de dovezi și prin acțiuni multi-sectoriale. Stimularea și sprijinirea indivizilor, a familiilor și a comunităților pentru a-și optimiza propria sănătate, prin implicarea în politicile de promovare și protecție a sănătății și bunăstării, dezvoltarea comună (împreună cu autoritățile) a serviciilor sociale și prin asumarea rolurilor de auto-îngrijire și îngrijire a altor membrii ai comunității.

22 Importanța acoperirii universale cu servicii de sănătate preventive
În cadrul serviciilor de medicină primară (dar și în cea secundară și terțiară), serviciile de prevenție prezintă o importanță deosebită din perspectiva scăderii costurilor cu tratamenetele din sistemele de sănătate, a contribuirii la o stare de sănătate mai bună în rândul populațiilor și la creșterea angajabilității și a productivității muncii. Figura 1. Principalele cauze (%) pentru mortalitatea prevenibilă în Uniunea Europeană, 2015 Sursa datelor: Eurostat; Preluat și adaptat din raportul Health at a Glance, Europe 2018 Conform datelor Eurostat, doar în anul 2015 peste un milion de decese ar fi putut fi evitate (mortalitatea prevenibilă) prin măsuri de prevenție și sănătate publică

23 Impactul economic pozitiv al serviciilor preventive
Creșterea prețului țigărilor la nivelul Uniunii Europene în medie cu 5,50$ ar salva sute de mii de vieți în fiecare an, doar în Rusia. Mai mult de de ani de viață sănătoasă ar putea fi ”câștigați” în Europa de Vest în fiecare an, și mai mulți de atât în Europa de Est, cu costuri neglijabile, prin limitarea expunerii copiilor la publicitatea la mâncăruri și băuturi bogate în sare, zahăr și grăsimi. Reducerea aportului de sare prin reglementare și reformularea produselor alimentare a condus la câștigarea a de ani de viață sănătoasă în Anglia, concomitent cu o reducere a costurilor în sistemul medical care a depășit cu mult costurile de implementare a programului de reducere a aportului de sare. Accidentele rutiere implică costuri de până la 3% din produsul intern brut al țărilor europene, costurile măsurilor care adresează aceste evenimente putând fi acoperite într-o perioadă de 5 până la 10 ani. Beneficiile economice și cele legate de sănătate generate de reglementarea expunerii copiilor și adulților la substanțe chimice periculoase depășesc de 10 ori costurile implementării unor astfel de măsuri de reglementare.

24 Mortalitatea prevenibilă în România
România se situează pe locul 4 la nivelul țărilor EU28 în ceea ce privește rata standardizată de mortalitate la de locuitori pentru decesele prevenibile prin măsuri de prevenție și sănătate publică, având, în anul 2015, o rată de aproximativ 1,7 ori mai mare decât media țărilor EU28 Cu toate acestea, în România, serviciile de îngrijri medicale acordate în spitale sau ambulatorii au totalizat 69% din totalul cheltuielor cu serviciile de sănătate, în timp ce pentru servicii colective (promovare, prevenție, administație) au fost alocați doar 6% din buget Morbiditatea prevenibilă în România În România, 40% din povara generală a bolii, măsurată în ani de viață ajustați pentru dizabilitate (disability adjusted life years – DALY), poate fi atribuită factorilor de risc comportamentali, respectiv fumatul, consumul de alcool, alimentației nesănătoase și activității fizice scăzute. În 2014 consumul de alcool episodic excesiv înregistra o valoare de 53% în rândul bărbaților, cel mai mare procent din toate țările UE Obezitatea în rândul adolescenților, care, deși se situează încă sub media UE, s-a dublat în ultimul deceniu, de la 7% în la 14% în

25 România se situează pe locul 4 la nivelul țărilor EU28 în ceea ce privește rata standardizată de mortalitate la de locuitori pentru decesele prevenibile, având, în anul 2015, o rată de aproximativ 1,7 ori mai mare decât media țărilor EU28. Figura 2. Distribuția ratelor standardizate de mortalitate la de locuitori pentru decesele prevenibile în cadrul țărilor EU28 în anul 2015 Sursa datelor: Eurostat; Preluat și adaptat din raportul Health at a Glance, Europe 2018

26 Situația resursei umane implicată preponderent în oferirea de servicii de sănătate preventive
Conform statisticilor Eurostat, în România, în anul 2016, numărul medicilor de familie era de 77,2 la de locuitori, sub media țărilor UE de 98,7. În ceea ce privește medicii și asistentii medicali de medicină școlară, există o distribuție puternic inegală urban-rural, cu un număr, în anul 2017, mult mai mare de medici și asistenti medicali în mediul urban (aproximativ 4 medici și 17 asistenti/10000 preșcolari și școlari), față de mediul rural (mai puțin de 1 medic și aproximativ 4 la preșcolari și școlari).

27 La locul de muncă, respectați instrucțiunile privind sănăta-
Saturi pentru a vă reduce riscurile de îmbolnăvire Câteva dintre serviciile medicale preventive de care puteți beneficia la medicul de familie, în funcție de grupa de vârstă și profilul dumneavoastră de risc: 0-18 ani: anual, consult preventiv și investigații paraclinice/laborator conform factorilor de risc specifici vârstei. 18-39 ani: fără semne de boală, o dată la 3 ani consult preventiv și investigații de laborator țintite asupra factorilor de risc individuali; cu semne de boală sau cu boli diagnosticate, anual consult preventiv și investigații paraclinice/laborator. >40 ani: consult preventiv anual și investigații para- clinice/laborator în funcție de factorii de risc indi- viduali. Femeia gravidă, lehuza și nou născutul beneficiază de servicii preventive suplimentare-monitorizare a sarcinii, consult și analize specifice pentru mamă, făt și nou-născut, până la vârsta de un an. Pentru mai multe informații cu privire la serviciile preventive disponibile, adresați-vă medicului de familie! Asigurați-vă igiena personală și pe cea a mediului încon- jurător. Nu fumați. Eliminaţi fumatul acasă și la locul de muncă. Luați măsuri pentru a avea o greutate corporală în limite normale. Fiţi activ fizic în viața de zi cu zi. Limitați perioadele de timp petrecute stând așezat. Adoptaţi o dietă sănătoasă: consumați cereale integrale, leguminoase, legume și fructe; limitați consumul alimentelor bogate în calorii (alimente cu conținut crescut de grăsimi sau zahăr) și evitați băuturile îndulcite; limitați consumul de carne roșie și alimentele cu un conținut ridicat de sare. În cazul în care consumați alcool de orice fel, limitați-vă consumul. Pentru prevenirea cancerului este mai bine să nu beţi alcool deloc. Evitați expunerea exagerată la soare, în special în cazul copiilor. Utilizați produse de protecție solară. Nu utilizați apa- rate de bronzat. La locul de muncă, respectați instrucțiunile privind sănăta- tea și securitatea în muncă. Pentru femei alăptarea reduce riscul de cancer al mamei. Dacă puteți, alăptați-vă copilul. Asigurați-vă că dumneavoastră și copiii dv. sunteți vacci- nați conform recomandărilor medicului de familie. Participați la programele organizate de screening pentru depistarea precoce a cancerului.

28 Date statistice privind serviciile de sănătate în jud.Hunedoara
Unui sistem de servicii de asistenţă comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile in judetul Hunedoara exista un numar de 20 de asistenti comunitari si 2 mediatori sanitari; din pacate nici unul in municipiul Deva. Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară in judetul Hunedoara exista 244 de cabinete medicale ale medicilor de familie, 240 cabinete medicale de medici stomatologi si 5 centre de permanenta ale medicilor de familie care ajuta foate mult la degrevarea serviciilor de urgenta prespitalicesti si spitalicesti care pot sa asigure astfel medicina de urgenta pentru cazurile in care viata pacientilor este in pericol; - Consolidarea calitatii şi eficacitatii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate pe langa cele 9 ambulatorii integrate ale spitalelor din judet ,in jud. Hunedoara functioneaza si 251 de cabinete medicale ale medicilor specialisti

29 Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât și pentru întrega societate.Un individ sănătos poate avea o viață activă, să muncească, de asemeni să contribuie la promovarea sănătății Cele mai importante amenințări asupra sănătății sunt bolile cronice: bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, cancerul, diabetul zaharat, obezitatea.O mare parte dintre aceste boli pot fi prevenite sau apariția lor poate fi întârziată prin modificări ale stilului de viață, adică în - adoptarea unei alimentații sănătoase - creșterea nivelului de activitate fizică Educația pentru alimentație sănătoasă și activitatea fizică trebuie începută cât mai timpuriu, în copilărie pentru a asigura o creștere și dezvoltare sănătoasă, armoniosă și pentru a contribui la sănătatea generațiilor viitoare . Alimentația de calitate este esențială pentru a o creștere și dezvoltare armonioasă, pentru reducerea îmbolnăvirilor din perioada copilăriei, pentru promovarea unei sănătăți optime și prevenirea bolilor cronice la viitorul adult. Obiceiurile alimentare se formează în copilărie și vor dura toată viața, de aceea este important să intervenim cât mai repede în comunitate Dacă în copilărie se obișnuiesc cu o dietă echilibrată și cu consumul de apă în loc de băuturi răcoritoare îndulcite, precum și activitate fizică zilnică, probabilitatea de a continua aceste deprinderi sănătoase în viața de adult este mai mare, astfel se reduce riscul de a deveni adolescenți, adulți obezi .

30 Europa va trebui sa faca fata unei veritabile epidemii de obezitate pana in 2030, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (6 mai 2015), in cadrul unui congres european pe tema obezitatii desfasurat la Praga. Bolile cardiovasculare reprezintă, în prezent, principala cauză de mortalitate la nivel mondial. România ocupă locul 3 în lume, 62% din totalul deceselor fiind din cauza bolilor cardiovasculare. Cei mai mulţi dintre noi avem, în acelaşi timp, mai mulţi factori de risc (fumăm, suntem sedentari, ducem o viaţă stresantă, avem în familie un istoric cardiovascular, avem valori crescute ale tensiunii arteriale sau ale colesterolului etc). Aceşti factori de risc, luaţi împreună, definesc riscul nostru cardiovascular global. Evenimentele locale se pot transforma în urgenţe internaţionale din cauza rapidităţii şi a ariei largi de distribuţie a produselor dar si datorita posibilitatii oamenilor de a calatorii rapid dintr-un loc al globului pamantesc in altul. Vaccinarea previne între două şi trei milioane de decese în fiecare an. Fără vaccinuri, eradicarea globală a variolei şi eliminarea poliomielitei şi a rujeolei în multe zone ale lumii ar fi fost imposibile. Un raport recent al Agentiei Nationale Antidrog (ANA) releva ca, in Romania, consumul de droguri este in crestere usoara, ca Bucurestiul este capitala narcomanilor si ca romanii consuma cu precadere cannabis.Tinerii se drogheaza ca sa fie 'cool', sa nu fie respinsi de grup, acesta este cel mai invocat motiv. Unii spun ca au inceput sa consume stupefiante pentru a deveni virili. Ce primesc în schimb?Scurtarea perioadei de viaţă – narcomani bătrâni nu există...

31

32 Efecte de scurtă durată ale consumului de alcool:
euforie, relaxare răspunsuri încetinite faţă de mediul ambiant; scăderea coordonării; scăderea capacitaţii de a gândi limpede; alterarea memoriei şi atenţiei; vomă; tulburări de vedere; risc crescut de accidente; dificultatea de a merge sau a sta în picioare; pierderea cunoştinţei; comă; deces. Efectele de lungă durată ale consumului de alcool: gastrită cronică; deteriorarea creierului; pierderea memoriei; autocontrolului; demenţă alcoolică; accidente vasculare cerebrale; convulsii; hepatită alcoolică; steatoză („ficat gras”); ciroză hepatică; polinevrită; malnutriţie; scurtarea duratei de viaţă.

33 Unele cauze ale consumului de droguri şi efectele utilizării
Curiozitatea – dorinţa de-a încerca ceva ce e interzis; cum e? Plictiseala – nu mă aranjează modalităţile de petrecere a timpului oferite de societate... Presiunea grupului ,,de gaşcă” – tu nu eşti ca noi? Nu vrei să faci parte din societate? Probleme în familie, şcoală, prieteni... Lipsa de bani, etc – voi scăpa de toate aceste nevoi ce-mi fac viaţa amară, plec în ,,lumea fericirii”. Neintegrarea în societate – dacă n-am acces în lumea voastră, îmi fac propria lume! Ce primim în schimb? Scurtarea perioadei de viaţă – narcomani bătrâni nu există... Dependenţa fizică şi psihică Degradarea intelectuală Boli sexual transmisibile Infecţii prin seringi nestrilizate Malformaţii ... Sfârşit nedemn de un OM!

34 Minim 30 de minute de miscare pe zi - Fii activ!
Activitatea fizică contribuie la reducerea riscului de apariţie al bolilor cardiovasculare, scade greutatea, îmbunătăţeşte valorile tensiunii arteriale, ale colesterolului şi ale glicemiei, reduce stresul şi creşte buna dispoziţie. Cu numai 60 de minute pe săptămână de activitate aerobă de intensitate moderată poţi să începi să obţii efecte benefice.Pentru efecte benefice optime specialiştii recomandă pe săptămână minim 150 minute de efort de intensitate moderată sau 75 minute de efort de intensitate mare. Cu cât eşti mai activ cu atât cresc şi efectele benefice. Copiilor şi tinerilor le sunt recomandate 60 minute de activitate fizică în fiecare zi. Un bun mod de a încuraja această activitate este practicarea mişcării în familie. De asemenea, se recomandă copiilor să înlocuiască timpii petrecuţi în faţa ecranului TV sau al calculatorului cu activitatea fizică.

35 Cinci mesaje cheie pentru siguranţa alimentaţiei
1. Păstraţi curăţenia 2. Separaţi alimentele gătite de cele crude 3. Gătiţi cât mai bine alimentele 4. Păstraţi alimentele la temperaturi sigure 5. Folosiţi surse de apă şi materii prime sigure. CUNOAŞTERE = PREVENIRE De la fermă până în farfurie, Mâncarea sigură să fie #SafeFood

36 Alimentaţia copilului / adolescentului trebuie să respecte următoarele reguli:
Alimentaţia trebuie să cuprindă o varietate largă de alimente din grupele de bază: pâine, cereale, orez şi paste făinoase, vegetale, fructe, lapte, brânză şi iaurt, carne, pui, peşte şi ouă. Masa trebuie să se servească înainte de a-i fi foarte foame copilului, de a fi obosit sau iritat. Trebuie să se ofere câteva variante de alimente la alegere şi cel puţin un aliment favorit. Pentru asigurarea raţiei zilnice de nutrienţi, mesele principale vor fi completate cu gustări formate din cereale cu lapte, sandvişuri, fructe, sucuri de fructe, iaurt simplu sau iaurt cu fructe, brânză. Alimentele din meniu pot să aibă consistenţă şi culori diferite, în vederea stimulării poftei de mâncare. Cantitate de mâncare trebuie să fie adecvată vârstei copilului; o modalitate practică de stabilire a cantităţii de mâncare la copilul mic, în lipsa tabelelor şi a graficelor, este de a-i servi o lingură din fiecare grup alimentar pentru fiecare an de vârstă al copilului. Masa trebuie să se încheie când copilul s-a săturat.

37 Consumati minim 2 litri de apa pe zi
Apa este foarte importanta pentru organismul nostru, fiind implicata in toate reactiile organismului. Deci pentru a fii sanatosi si a avea un metabolism optim trebuie sa consumam apa. Omul rezistă, în medie, 30 de zile fără hrană şi doar zile fără apă. Intervalul diferă foarte mult în funcţie de vârstă, starea de sănătate,efort fizic ş.a., dar în primul rând de temperatura mediului ambiant. Beneficiile consumului de apă: Pierdere în greutate: Consumul apei ajută să pierdem în greutate deoarece elimină toxinele din corp. Consumul de apă reduce senzaţia de foame, suprimă apetitul, aşa că veţi mânca mai puţin. În plus, apa conţine 0 calorii. Remediu natural pentru dureri de cap: Ajută la alinarea durerilor de cap şi a celor de mijloc, din cauza deshidratării. Deşi sunt şi alte motive pentru care apar durerile de cap, deshidratarea este cea mai comună cauză. Arătaţi mai tineri şi aveţi o piele mai sănătoasă: Veţi arăta mai tineri atunci când pielea va fi corespunzător hidratată. Apa ajuta la hranirea tesuturilor, hidrateaza pielea si creste elasticitatea acesteia. O mai mare productivitate a muncii: Creierul nostru este făcut în mare parte din apă, prin urmare consumul de apă va ajută să gandiţi mai bine, să fiţi mai alerţi şi mai concentraţi. Exerciţii fizice mai eficiente: Consumul de apă reglează temperatura corpului. Vă veţi simţi mai energici în timpul exerciţiilor, iar apa va deveni combustibilul necesar muşchilor. Ajută digestia împotriva constipaţiei: Consumul de apă stimulează metabolismul deoarece ajută digestia.

38 Sarea in bucate / sarea iodata
Fara sare, fara apa, orice organism viu moare indiferent ca este om, animal sau planta. Toate alimentele pe care le consumam contin sare! Sarea se adauga mancarurilor din diferite motive precum: - Asezonare - pentru a imbunatati gustul alimentelor - Conservare - Agent de ingrosare - in carnea procesata; - Colorant natural - face mancarea mai atractiva din punct de vedere vizual - Modificare a texturii - ajuta la fragezirea carnii si ofera consistenta branzeturilor; - Controlul procesului de fermentare - influenteaza consistena si reduce riscul infectarii cu bacterii daunatoare a alimentelor. Adultii ar trebui sa nu depaseasca o limita de 5-7 grame de sare pe zi, adica aproape o lingurita plina;15 grame de sare in plus in fiecare zi cresc pofta de mancare, efect- kilograme acumulate; maresc tensiunea arteriala,suprasolicitand rinichii;risc pentru ateroscleroza si boli cardiovasculare. Aceste 15 grame in plus pot sa scada durata medie de viata cu ani! Reducerea aportului de sare conduce la scăderea valorilor tensiunii arteriale şi a riscului de boală cardiovasculară. In Romania gusa endemica (hipotiroidism - boala caracterizata in forma severa si prin retard mintal) este inca o problema de sanatate importanta, mai ales in zonele muntoase si subcarpatice (datorita saraciei in iod al solului).Deficitul de iod din tara noastra, asemanator celui din Elvetia, Germania, a facut ca in 1946 sa se infiinteze Institutul De Endocrinologie. Am fost a treia tara din lume, dupa Elvetia si SUA, care a inceput tratamentul de corectare a deficitului de iod, prin administrarea tabletelor iodate in scoli. Datorita masurilor de prevenire a gusii, in Romania nu mai exista formele severe neuropate (cretinism), iar populatia a inregistrat intre 1940 si 2000 o crestere in inaltime cu 10 centimetri. Pentru combaterea gusii este necesara suplimentarea cantitatii de iod in dieta zilnica. Mijloacele prin care se realizeaza acest lucru sunt diverse: sarea iodata, tableta iodata, iodarea uleiului, iodarea apei. La noi in tara s-a ales iodarea universala a sarii, cu de miligrame de iod pe kilogramul de sare. La un consum mediu si normal de 5-7grame de sare pe zi ajung in organism circa de micrograme de iod. Astfel este acoperit necesarul zilnic de iod.

39

40

41 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢUL HUNEDOARA – DEVA
Ziua Mondială a Sănătăţii 7 aprilie 2019 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢUL HUNEDOARA – DEVA DIRECTOR EXECUTIV MEDIC ŞEF DEPARTAMENT S.S.P., Ec. Monica Cînda Dr. Birău Cecilia


Descărcați ppt "Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie 2019"

Prezentări similare


Publicitate de la Google