Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Instrumentar de formare privind APE 7. 6

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Instrumentar de formare privind APE 7. 6"— Transcriere de prezentare:

1 Instrumentar de formare privind APE 7. 6
Instrumentar de formare privind APE 7.6. Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

2 Instrumentar de formare privind APE
Modulul 1: Introducere Modulul 4: Evaluarea nevoilor Modulul 2: Aspecte strategice ale APE Modulul 5: Achizițiile publice circulare Modulul 3: Aspecte juridice ale APE Modulul 6: Implicarea activă a pieței Modulul 7: Operațional (vopsele, lacuri și marcaje rutiere) Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

3 Impacturile asupra mediului
Ce impacturi au aceste produse asupra mediului? Principalele impacturi asupra mediului: Dispersia de contaminanți și emisia de COV Deșeuri toxice în timpul producției și al eliminării Emisii de GES și schimbări climatice în timpul producției Deșeuri generate de produse neutilizate Impacturile vopselelor, ale lacurilor și ale marcajelor rutiere depind de: durabilitatea produsului; componenta principală a vopselei. 2 105 733 t (CO2)e emise la nivel global de industria vopselelor (*) 900 000 de tone de vopsele neutilizate devin deșeuri anual (**) Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

4 Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere
Domeniul de aplicare Ce cuprind criteriile UE privind APE? Produsele Vopsele și lacuri Vopsele pentru podele Produse nuanțate de către distribuitori Sisteme de nuanțare Vopsele decorative în formulă lichidă sau solidă Marcaje rutiere Vopsele sau sisteme structurale din plastic compuse dintr-un material pigmentat pentru marcare rutieră și microbile de sticlă Produse pentru marcare rutieră preformate: Grunduri și adezivi Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

5 Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere
Evaluarea nevoilor Alegerea tipului corect de vopsele, lacuri și marcaje rutiere Trei întrebări-cheie: În cazul renovărilor a fost verificată starea suprafeței care urmează a fi vopsită? La lucrările de întreținere a drumurilor, a fost evaluată vizibilitatea indicatoarelor rutiere? Există aspecte critice privind siguranța cetățenilor? Regândirea nevoii Implementarea unor programe frecvente de întreținere a clădirilor și a drumurilor poate evita utilizarea unor cantități mari de vopsele și lacuri Informații suplimentare în: Modulul 4: Evaluarea nevoilor Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

6 Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere
Prezentare generală Abordarea UE privind APE pentru vopsele și marcaje rutiere Promovarea vopselelor și a marcajelor rutiere durabile Reducerea la minimum a impactului fabricării prin abordarea ingredientelor specifice și a dozării Menținerea sub control a cantității de COV prezenți în vopsea Încurajarea producătorilor să utilizeze alternative pe cât posibil Introducerea de restricții privind utilizarea anumitor substanțe chimice sau grupuri de substanțe chimice și a produselor finite clasificate ca fiind periculoase Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

7 Criteriile UE privind APE
Vopsele și marcaje rutiere (2018) Exemple de contracte pentru lucrări de vopsire: Criterii de selecție (CS) – competențele profesionale ale ofertantului în domeniile relevante pentru natura contractului (de exemplu, abilitatea de a utiliza eficient vopseaua la fața locului) Specificații tehnice (ST) – produsele care urmează a fi utilizate în timpul programului stabilit trebuie să întrunească criteriile stabilite pentru vopsele și lacuri (de exemplu, un anumit conținut de pigment alb și de compuși organici volatili) Criterii de atribuire (CA) – se acordă puncte suplimentare potrivit volumului estimat redus de vopsea utilizată în timpul programului stabilit Clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul trebuie să pună la dispoziție evidențe privind cantitatea de vopsea achiziționată și utilizată în îndeplinirea specificațiilor din contract. Pentru a afla toate criteriile, consultați: Criteriile UE privind APE pentru vopsele, lacuri și marcaje rutiere Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

8 Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere
Verificare Verificarea conformității cu criteriile privind APE pentru vopsele, lacuri și marcaje rutiere Ce trebuie solicitat? Când? Rapoartele de testare Eticheta ecologică Documentația tehnică Declarația pe proprie răspundere Referințele legate de contracte de lucrări relevante anterioare Documentația verificată de o parte terță Sistemul de monitorizare a conținutului reciclat Conformitatea cu criteriile privind APE trebuie evaluată atât la momentul selectării celei mai bune oferte, cât și pe parcursul etapei de execuție a contractului. Pentru rapoartele de testare, autoritatea publică poate decide la ce etapă să fie furnizate documentele. Pentru instrucțiuni complete privind verificarea, consultați: Criteriile UE privind APE pentru vopsele, lacuri și marcaje rutiere Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

9 Disponibilitatea pe piață
Cum identificăm produsele sustenabile Eticheta ecologică a UE se poate utiliza pentru verificarea conformității cu unele criterii privind APE, precum: ST1.1: Conținutul de pigment alb ST1.2: Conținutul de compuși organici volatili ST1.3: Etichetarea pericolelor pe care le implică produsul Sept. 2018 – 37 506 de produse cu eticheta ecologică a UE! Nu toate etichetele ecologice sunt identice! Unele etichete ecologice au valoare mai mare decât altele – etichetele de „tipul I” (adică cele verificate de către un terț și acordate ținând cont de impacturile asupra ciclului de viață) A se vedea Modulul 3 (Aspecte juridice) pentru informații suplimentare privind etichetele ecologice Informații suplimentare privind furnizorii care dețin eticheta ecologică a UE: Eticheta ecologică a UE pentru vopsele și lacuri Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

10 Legislația UE relevantă
Legislația care vizează sectorul producției de vopsele Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale – prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru fabricarea de substanțe chimice organice în volume mari Directiva 2004/42/CE privind vopselele Directiva 67/548/CEE privind substanțele periculoase Regulamentul (CE) nr. 1907/2009 (REACH) Informații suplimentare în: Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) Lista REACH a SVHC candidate Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere

11 Studii de caz Serviciul de asistență privind APE Pentru asistență suplimentară privind APE, UE oferă gratuit un serviciu de asistență Irlanda transformă achiziționarea de mobilier sustenabil într-o reușită (Guvernul Irlandez, Irlanda) Instrumentar elaborat pentru Comisia Europeană de către ICLEI – Autorități locale pentru durabilitate Autorul modulului: Fondazione Ecosistemi Proprietar, editor: Comisia Europeană, DG Mediu, 2019 Fotografii: prin bunăvoința Pixabay.com conform Creative Commons CC0 Declinare de răspundere: Acest instrumentar este un document orientativ al serviciilor Comisiei și nu poate genera niciun fel de obligații pentru această instituție. Nici Comisia Europeană, nici vreo persoană care acționează din partea Comisiei nu este responsabilă pentru posibila utilizare a informațiilor cuprinse în acest document. Modulul 7.6 – Vopsele, lacuri și marcaje rutiere


Descărcați ppt "Instrumentar de formare privind APE 7. 6"

Prezentări similare


Publicitate de la Google