Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Asociatia Profesionistilor Prof. dr. Mircea Vintilescu, Decan

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Asociatia Profesionistilor Prof. dr. Mircea Vintilescu, Decan"— Transcriere de prezentare:

1 Asociatia Profesionistilor Prof. dr. Mircea Vintilescu, Decan
in Protectia Mediului Inconjurator Prof. dr. Mircea Vintilescu, Decan Biomasa, un impact pozitiv major asupra mediului, a sănătaţii plantelor şi a populaţiei  Constituția României, art. 35 garanteaza: ”Dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic”,   În România avem un cadru legislativ favorabil pentru trecerea la valorificarea biomasa Aplicarea prevederilor au caracter strict declarativ și formal, pentru că în acest domeniu nu s-a prea făcut mai nimic.

2 LEGEA nr. 265/2006 privind protecția mediului
art. 3. ”Principiile și elementele strategice ce stau la baza acestei legi”, d). principiul reținerii poluanților la sursa; e). principiul "poluatorul plătește"; f). principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; g). utilizarea durabilă a resurselor naturale și în special al celor locale; art. 4. modalități de implementare a). prevenirea și controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului; f). introducerea și utilizarea pârghiilor și instrumentelor economice stimulative sau coercitive; k). recunoașterea produselor cu impact redus asupra mediului; l). menținerea și ameliorarea calității mediului; m). reabilitarea zonelor afectate de poluare; t). înlăturarea cu prioritate a poluanților care periclitează nemijlocit și grav sănătatea oamenilor.

3 Mobilizarea biomasei – Dreptul la energie
Pentru dezvoltarea viitoare a României trebuie să punem accentul conceptului modern de promovare a antreprenoriatului și al inovației. Despre inovație pot spune că s-au prezentat numeroase elemente care ne determină să-i felicităm pe autorii acestor tehnologii novatoare și mai ales să-i îndemn să sfideze toate greutățile pe care a trebuit să le învingă și mai ales să ierte acestă ignoranță prin care toate guvernele României de după anul 1990 au manifestat-o față de acești creatori și întreprinzători privați care se străduiesc singuri, prin sudoarea minții lor creative să promoveze soluții tehnice moderne în valorificarea energetică superioară nu numai a biomasei, ci și a unei largi categorii de deșeuri. Cu toate că acești bravi creatori au pus la punct aproape toate procesele tehnologice care reprezintă o noutate în industria producției energetice, noutăți care sunt generatoare de progres și mai ales de prosperitate pentru statul și populația noastră, constatăm că încă autoritățile noastre manifestă mari rezerve pentru a sprijini și mai ales pentru a implementa cît mai rapid la nivel național, produsul efectiv al acestor inovații.

4 Mobilizarea biomasei – Dreptul la energie
În România biomasa care se găsește din abundență poate interveni ca element nu numai complementar și alternativ, dar poate genera prin valorificarea ei judicioasă: - Creșterea bunăstării permanente a populației; Poate contribuii la creșterea standardului de viață și de confort al populației, Elimină cea mai mare parte din riscurile care afectează în prezent starea de sănătate a populației - Aduce semnificative îmbunătățiri la nivelul protecției calității mediului înconjurător

5 Mobilizarea biomasei – Dreptul la energie
Datorită întârzierii în mod total nejustificat a programelor de sortare și colectare selectivă a deșeurilor menajere direct la sursă, s-a ajuns la generarea unei poluări acute și de lungă durată, operatorii depozitind în comun deșeurile organice cu cele anorganice Uniunea Europeană a ținut să informeze autoritățile române că în urma sistemului lor de monitorizarea a rezultat că anual mor peste de persone și se îmbolnăvesc peste 2 milioane de oameni în urma poluării accentuate a aerului atomosferic. Cele mai afectate centre urbane sunt Bucureștiul, Brașovul, Iașul și Clujul, la care se mai asociază toate localitățile care au în vecinătatea lor gropi de gunoi.

6 Mobilizarea biomasei – Dreptul la energie
Din estimările noastre rezultă că anual se depune o cantitate de masă organică de circa 3 milioane t/an. La acestea se asociaza si nămolurile organice rezultate de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești în cantități ce depășesc t/an. Din aceasta cantitate procesata in peleti si valorificata prin tratare termica sau termo-chimica se obțin circa MWh. Dacă s-ar procesa si valorifica deșeurile din zootehnie și din agricultură se pot obține cantități de 10 ori mai mari de energie, În urma punerii efectiv în practică a ansamblului de practici și tehnologii specifice valorificării superioare a biomasei se poate realiza într-un sistem compensator de prețuri reabilitarea tuturor zonelor afectate de poluare, asigurându-se în mod gratuit și înlăturarea poluanților care periclitează nemijlocit și grav sănătatea oamenilor.

7 Mobilizarea biomasei – Dreptul la energie
Concluzionând putem spune că prin aceste tehnici și practici care au fost prezentate astăzi, se pun bazele unui parteneriat durabil între om și mediu înconjurător, parteneriat care va contribui la consolidarea și garantarea drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane aflate pe teritoriul României, respectiv dreptul la viață, la sănătate, la siguranță existențială, la bunăstare, la libertate și la un mediu înconjurător sănătos care poate asigura continuitatea vieții și a civilizației umane în acest spațiu carpato-dunăreno-pontic. Va multumesc


Descărcați ppt "Asociatia Profesionistilor Prof. dr. Mircea Vintilescu, Decan"

Prezentări similare


Publicitate de la Google