Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” RAPORT REZULTATE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” RAPORT REZULTATE"— Transcriere de prezentare:

1 Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” RAPORT REZULTATE
EVALUARE NATIONALA Anul scolar Nr. înreg. 561/

2 EVALUARE NATIONALA CLASELE a VIII-a Anul scolar

3 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de EVALUARE NAŢIONALĂ
Raport privind organizarea şi desfăşurarea examenului de EVALUARE NAŢIONALĂ CENTRUL DE EXAMEN Şcoala gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Sesiunea 2019 1. Şcoala a dispus de toate dotările necesare pentru a desfăşura în condiţii optime Examenul de Evaluare Naţională (copiatoare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la Internet, consumabile ). 2. Am asigurat supravegherea audio-video atât în săli, cât şi pe hol şi am stocat integral datele pe întreaga perioadă a desfăşurării examenelor. 3. Înscrierea candidaţilor la evaluarea naţională a fost făcută respectând legalitatea, adică absolvenţii clasei a VIII-a din seria 2018/2019, neavând alte tipuri de solicitări. S-au înscris toți cei 49 absolvenți ai anului școlar 4. Comisia din unitatea noastră, desemnată Centru de examen pentru evaluarea naţională din iunie 2019 a fost constituită, conform metodologiei, pe baza deciziei inspectorului şcolar general. 5. În unitatea noastră nu au fost cazuri speciale care să necesite informarea Comisiei Judeţene. 6. Transportul şi securitatea lucrărilor au fost asigurate pe întreaga perioadă a evaluării naţionale conform metodologiei (lucrările au fost transportate de preşedinte însoţit de un membru al comisiei şi predate pe bază de proces verbal preşedintelui şi secretarului din Centrul zonal de evaluare.) 7. Asistenţa medicală a fost asigurată pe durata probelor scrise prin Cabinetul şcolar la care este arondată unitatea noastră, iar paza de către personalul şcolii.

4 8. Instruirea asistenţilor a fost făcută de către preşedintele comisiei în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei şi cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze elevilor aflaţi în săli. Asistenţii au semnat fişa de atribuţii. 9. Candidaţii au fost informaţi cu privire la faptul că şcoala noastră este centru de examen. 10. Candidaţii au fost repartizaţi în sălile de clasă în ordine alfabetică şi listele au fost afişate la loc vizibil. 11. Şcoala a dispus de foi de examen tipizate în număr suficient pentru a nu împiedica bunul mers al examenului. 12. Au fost înregistrate zilnic situaţiile statistice şi raportate către ISJ. 13. Au fost implicate în comisii doar persoane care nu au avut probleme în examenele organizate în anii anteriori. 14. Nu au fost colectate sume de bani de la elevi de niciun fel, scoala asigurând resursele pentru achiziţionarea apei potabile din timpul examenului. 15. OBSERVAŢII În timpul examenului nu au existat probleme de ordin organizatoric. Preşedinte CE Prof. POP IOAN Baia Mare, iulie 2019

5 REZULTATE EVALUARE NATIONALA CLASELE a VIII-a Anul scolar

6 EVALUARE NAŢIONALĂ VIII 2019 – NOTE LA LIMBA ROMÂNĂ
S-au prezentat 46 elevi din cei 49 absolvenți NOTE <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 4 3 12 6 10 11

7 EVALUARE NAŢIONALĂ VIII 2019 – NOTE LA MATEMATICĂ
S-au prezentat 46 elevi din cei 49 absolvenți NOTE <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 11 9 3 1

8 MEDII EVALUARE NATIONALA VIII – 2019
S-au prezentat 46 elevi din cei 49 absolvenți Procent de promovabilitate: 82.61% MEDII <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 8 7 9 11 10 1

9 MEDII GENERALE – CLASELE V-VIII – 46 elevi Participanți la EN 2019
6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 - 6 19 21

10 46 elevi participanți la EN VIII 2019
MEDII DE ADMITERE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019/2020 46 elevi participanți la EN VIII 2019 MEDII DE ADMITERE <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 4 5 10 14 12 1

11 MEDII EVALUARE NAŢIONALĂ vs. 46 elevi MEDII CLASELE V-VIII – 46 elevi
4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 8 7 9 11 10 1 - 6 19 21

12 REPARTIZAREA ABSOLVENTILOR CLASELOR a VIII-a pentru anul scolar 2019-2020 – 49 absolvenți
Nr. crt. Instituţia în care este admis elevul Specializarea Elevi admişi Media de admitere 1. Colegiul Naţional „Gh. Şincai” Matematică-Informatică Științe ale naturii/Lb. Română Stiințe sociale/Lb. română 1 8,99 9,54 8,90 TOTAL 3 2. Colegiul Naţional„M. Eminescu” Filologie/Lb română/ Lb. engleză Filologie/Lb.română Filologie/Lb.română/Lb. franceză Filologie/Lb.română/Lb. italiană 2 8,55-8,20 8,36-8,21 7,43 7,63 Ştiinţe sociale/Lb. Română 8,45 Secția -ROMI 6,13 8 3. Colegiul Naţional„Vasile Lucaciu” Ştiinţe sociale/Lb. română 8,63 8,80 4. Liceul Teoretic„Emil Racoviţă” Ştiinţe ale Naturii/Lb. română 6 8,12-7,26 Industrie textila si pielarie 6,39-6,24 Matematică-Informatică/ Lb.română 8, Turism şi alimentaţie 7,91-7,02 13 5. Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Economic/Lb. română 7,55-7,40 Școala profesională 5 7,33-4,47 3+5

13 REPARTIZAREA ABSOLVENTILOR CLASELOR a VIII-a pentru anul scolar 2019-2020 – 49 absolvenți
6. Liceul Teologic Penticostal Teologie 1 6,96 7 Seminarul teologic 6,57 TOTAL 2 8. Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Electronică-automatizări 6 7,06-5,79 Liceul cu Program sportiv Înot Atletism 3 6,49-4,70 5 9. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Electric/Lb. română 5,31-5,24 TOTAL elevi repartizaţi 49

14 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CARE OPTEAZĂ
CENTRALIZATOR REPARTIZAREA ABSOLVENTILOR CLASELOR a VIII-a pentru anul scolar – 49 absolvenți NUMĂR ELEVI ADMISI – 49 elevi Nr. Crt. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CARE OPTEAZĂ Număr de elevi admiși 1. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL - PENTICOSTAL  1 2. LICEUL TEOLOGIC - ORTODOX 1 3. COLEGIUL NAŢIONAL “GH. ŞINCAI”  3 4. COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU”  8 5. LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIŢĂ”  13 6. COLEGIUL TEHNIC “A. SALIGNY”  2 7. COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE LUCACIU” 8. COLEGIUL TEHNIC “N. TITULESCU”+ SCOALĂ PROFESIONALĂ 5 9. COLEGIUL TEHNIC “G. BARIŢIU”  6 10. LICEUL SPORTIV  5 TOTAL ABSOLVENȚI

15 a rezultatelor elevilor la examenul de Evaluare Naţională
RAPORT DE ANALIZĂ a rezultatelor elevilor la examenul de Evaluare Naţională Anul şcolar În urma analizei rezultatelor obţinute la testele de evaluare naţională a elevilor claselor a VIII-a din Şcoala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc” pot fi formulate următoarele concluzii: La examenul de Evaluare Națională s-au prezentat 46 de elevi din cei 49 absolvenți. La finele anului școlar nu au existat elevi repetenți sau corigenți la nivelul celor două clase a VIII-a. Cei 3 elevi care au absentat de la Examenul de Evaluare Națională s-au înscris la Școli profesionale. Rezultatele obţinute de unitatea noastră de învăţământ se situează puţin deasupra mediei pe judeţ, procent de promovabilitate de 82,61%, ceea ce înseamnă o apreciere bună, pe ansamblu; A existat o tendinţă de supraevaluare a elevilor pe perioada de şcolarizare, lucru rezultat din analiza mediilor pe anii de studiu si cele de la evaluarea naţională; Chiar dacă s-au făcut consultaţii la disciplinele de evaluare naţională, ele n-au avut un cadru informal suficient de clar (obiectivele, caiet de prezenţă, invitaţii adresate părinţilor, raportări scrise săptămânale a situaţiilor apărute la direcţiune, etc.); Nici direcţiunea, nici profesorii diriginţi şi nici profesorii care au iniţiat activităţi de remediere pe discipline de evaluare nu au popularizat suficient aceste activităţi;

16 Director instituţie de învăţământ
Munca individuală este insuficient folosită de către elevi; Se constată o superficialitate în citirea şi înţelegerea cerinţelor formulate la disciplinele de examen; Nu există o pregătire susţinută pe întreg ciclul de studiu (4 ani) de către elevi, învăţându-se în salturi şi mai ales în perioada de dinaintea examenelor. Director instituţie de învăţământ Prof. dr. POP IOAN Iunie 2019 CONCLUZII privind rezultatele elevilor la examenul de Evaluare Naţională Anul şcolar 49 elevi absolvenţi în anul şcolar 46 elevi au participat la Evaluarea Naţională, 8 dintre ei au obținut medii sub 5. -procentul de promovabilitate fiind de 82,61% Dintre cei 49 elevi, 6 elevi au participat la probe de aptitudini şi au fost înscrişi la liceele respective, 3 elevi s-au înscris la şcoli profesionale, iar 36 au fost repartizaţi in urma completării opţiunilor conform programului.

17 PLAN DE MĂSURI REMEDIABILE
DESTINATE SPORIRII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE ALE ELEVILOR DIN CLS a VIII-a, AN SCOLAR NR. crt MĂSURA INDICATORI RESPONSABILI TERMEN 1. Aplicarea testelor iniţiale după modele elaborate de CNEE şi analiza rezultatelor prin identificarea deficienţelor, elaborarea unui plan de măsuri remediale. Testele iniţiale, interpretarea rezultatelor, planul de măsuri remediale. Profesorii disciplinelor la care se sustin probele de evaluare 2. Analiza rezultatelor pe clasă, pe disciplină si pe fiecare cadru didactic. Procese verbale în CA,, CP, comisii metodice Situația rezultatelor obținute Profesori Octombrie 2018 3. Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative: note testare iniţiala - medie semestrială/ medie anuală; medie semestrul I- medie sem. II Analize comparative Pe tot parcursul anului şcolar 4. Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor. Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen. Caietele elevilor Condica de prezenţă a cadrelor didactice Profesorii Dirigintii . 5. Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor de competențe la care elevul prezintă lacune. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri. Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe ale elevilor. Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice. Fişe de lucru diferenţiate

18 6. Stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de la disciplinele de examen Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită. Orarul de pregătire suplimentară pentru examenul de testare nationala Tabele de prezență la orele de pregătire suplimentară Tematica orelor de pregătire suplimentară. Profesorii disciplinelor la care se sustin probele de evaluare Săptămânal 7. Organizarea a cel puţin doua simulari pentru toate disciplinele la care elevii susțin probe scrise la examenele naţionale Teste de simulare a examenului de testare nationala Director Director adj. Profesorii de specialitate februarie 2019 Aprilie 2019 8. Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară. Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – sancţiuni pozitive. Cataloage de prezență la orele de pregătire suplimentară Profesorii disciplinelor la care se susţin probele de evaluare Pe tot parcursul anului şcolar 9. Lectoratul cu părinții. Informarea părinților despre rezultatele testelor inițiale şi traseul remedial care se impune pentru fiecare elev. Prelucrarea metodologiei la examenele naționale din anul școlar Prezentarea rezultatelor obținute în urma simulărilor pentru toate disciplinele la care elevii susțin probe scrise la examenele naţionale Observaţii în caietele elevilor Procese-verbale de la şedinţele cu părinţii Diriginții Octombrie 2018 Decembrie 2018 Mai 2019 10. Monitorizarea activităţilor propuse în Planul de măsuri din şcoală. Rapoarte semestriale Raport final Director adjunct Responsabilii comisiilor metodice Prof. POP CAMELIA, ŞANDOR IONUŢ- matematica / HOSU MARIA, BLEDEA RAMONA- limba romana

19 LA EXAMENELE NAŢIONALE
VĂ MULŢUMIM! SUCCES LA EXAMENELE NAŢIONALE DIN ANUL ŞCOLAR !


Descărcați ppt "Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc” RAPORT REZULTATE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google