Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEŢUL HUNEDOARA

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEŢUL HUNEDOARA"— Transcriere de prezentare:

1 SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEŢUL HUNEDOARA

2 SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEŢUL HUNEDOARA
este persoană juridică română în baza înscrierii la Judecătoria Deva, unde este înregistrat sub nr. 22/PJ/1992.

3 SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEŢUL HUNEDOARA
este o organizaţie sindicală independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de oricare alte organizaţii politice, religioase sau de altă natură.

4 OBIECTIVE apărarea promovarea reprezentarea drepturilor
prevăzute în legislaţia muncii şi în contractele colective de muncă intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive

5 MEMBRI o persoană poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o singură organizaţie sindicală art. 2, alin. 4, Legea 54 privind sindicatele nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizaţie sindicală art. 2, alin. 3, Legea 54 privind sindicatele

6 personalul didactic auxiliar personalul nedidactic
MEMBRI angajați în unitățile de învățământ din județul Hunedoara personalul didactic de predare personalul didactic auxiliar personalul nedidactic

7 MEMBRI - aderarea se face în baza unei cereri scrise
adresate grupei sindicale din unitatea de învățământ nu se pot efectua rețineri pe statul de plată decât cu acordul persoanei sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă Legea 53 / 2003 privind Codul muncii, art. 164

8 art. 33, Legea 54 privind sindicatele
MEMBRI - retragerea se face în baza unei cereri scrise adresate grupei sindicale din unitatea de învățământ - se face fără a avea obligaţia de a arăta motivele - nu se poate cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau donate art. 33, Legea 54 privind sindicatele

9 se mai poate pierde și prin:
MEMBRI - retragerea calitatea de membru se mai poate pierde și prin: neplata cotizaţiei pe o perioadă de 3 luni consecutive dintr-un an calendaristic sau întârzieri repetate în achitarea acesteia excludere după epuizarea sancțiunilor ce pot fi aplicate

10 DREPTURILE MEMBRILOR organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii în deplina autonomie alegerea în mod liber a reprezentanţilor, participarea acestora la luarea deciziilor exprimarea liberă a opiniilor în toate organismele sindicatului exercitarea dreptului de control asupra activităţii sindicatului

11 DREPTURILE MEMBRILOR să fie sprijiniţi material în exercitarea profesiei să constituie case de ajutor proprii, să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi să editeze şi să tipărească publicaţii proprii să înfiinţeze şi să administreze în interesul membrilor săi unităţi de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, unităţi economico-sociale, comerciale

12 OBLIGAȚIILE MEMBRILOR
Să respecte Statutul sindicatului Să participe la activităţile sindicatului şi organismelor sale Să achite cotizaţia stabilită

13 OBLIGAȚIILE MEMBRILOR
Să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii sindicatului sau celorlalţi membri ai sindicatului Să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii sindicatului; să încurajeze salariaţii din învăţământ să devină membri ai sindicatului Să acorde sprijin celorlalţi membri ai sindicatului

14 Consiliul Județean / Consiliul Liderilor
ORGANELE DE CONDUCERE Conferința Județeană Consiliul Județean / Consiliul Liderilor Biroul Executiv Președintele

15 ORGANELE DE CONDUCERE membrii organelor de conducere
nu pot desfăşura activităţi politice în cadrul organismelor sindicatului

16 ORGANIZAŢII SINDICALE AFILIATE
Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Deva (S.I.P. Deva) Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Hunedoara (S.I.P. Hunedoara) Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Petroşani (S.I.P. Petroşani) Sindicat Învăţământ Preuniversitar Orăştie (S.I.P. Orăştie) Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Zona Haţeg (S.I.P. Zona Haţeg) Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Zona Brad (S.I.P. Zona Brad) Sindicatul Învăţământ Vulcan (S.I. Vulcan) Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Petrila (S.I.P. Petrila) Sindicatul Învăţământ Uricani (S.I. Uricani) Sindicatul Învăţământ Lupeni (S.I. Lupeni) Sindicatul Învățământ Preuniversitar Simeria (S.I.P. Simeria) Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Ilia (S.I.P. Ilia) Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Călan (S.I.P. Călan) Sindicatul „Agora” Călan Sindicatul Liber al Cadrelor Didactice şi Salariaţilor din Învăţământul Special şi de Ocrotire (S.L.C.D.S.Î.S.O)


Descărcați ppt "SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEŢUL HUNEDOARA"

Prezentări similare


Publicitate de la Google