Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Valorile și principiile Uniunii Europene

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Valorile și principiile Uniunii Europene"— Transcriere de prezentare:

1 Valorile și principiile Uniunii Europene

2 Valorile și principiile UE
Valorile și principiile Uniunii Europene sunt cuprinse în Tratatul privind Uniunea Europeană și ele devin obligatorii pentru orice stat membru. Tratatul de la Lisabona enunță trei principii fundamentale: principiul egalității democratice, principiul democrației reprezentative și principiul democrației participative.

3 Valorile și principiile UE
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), la articolul 2, prevede că „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților”

4 Valorile și principiile UE
Cetățenia europeană - instituita prin prevederile Tratatului de la Maastricht, care a introdus în Tratatul CE partea a doua, "Cetățenia Uniunii", cuprinzând art.8(17)-8 E (22). Astfel, conform dispozițiilor art. 8(17): se instituie o cetățenie a Uniunii. “Este cetățean al Uniunii orice persoană având naționalitatea unui stat membru” Din calitatea de cetățean european decurg o serie de drepturi: drepturi politice, libertăți cu caracter economic și drepturile garanții

5 Valorile și principiile UE
Article I-4 guarantees the free movement of persons, goods, services and capital within the Union (the famous "four freedoms") and strictly prohibits any discrimination on grounds of nationality. Cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene Libera circulaţie a persoanelor Libera circulaţie a serviciilor Libera circulaţie a mărfurilor Libera circulaţie a capitalurilor

6 Valorile și principiile UE
Libera circulație a persoanelor poate fi manifestată prin următoarele forme: dreptul de liberă circulație și dreptul de sejur pe teritoriul celorlalte state membre; dreptul de liberă circulație a lucrătorilor și accesul liber la locuri de muncă; libertatea de stabilire pe teritoriul oricărui stat membru, inclusiv constituirea și gestionarea întreprinderilor;

7 Valorile și principiile UE
Libera circulație a mărfurilor interzicerea între statele membre UE a taxelor vamale asupra importurilor și exporturilor; interzicerea între țările UE a oricăror alte taxe cu efect echivalent taxelor vamale, eliminarea restricțiilor cantitative adoptarea unui tarif vamal comun în relațiile cu statele din afara UE

8 Valorile și principiile UE
Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că orice țară europeană poate depune cererea de aderare dacă respectă valorile democratice ale UE şi se angajează să le promoveze. O țară poate deveni membră a UE dacă reunește toate criteriile de aderare: politic – trebuie să dispună de instituții stabile care să garanteze democrația, statul de drept şi respectarea drepturilor omului economic – trebuie să aibă o economie de piață funcțională şi să poată face faţă presiunii concurențiale şi forțelor pieței din cadrul Uniunii juridic – trebuie să accepte legislația şi practica UE - în special obiectivele majore care ţin de uniunea politică, economică şi monetară.


Descărcați ppt "Valorile și principiile Uniunii Europene"

Prezentări similare


Publicitate de la Google