Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ"— Transcriere de prezentare:

1 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ
INTRODUCERE INTOXICAȚIA CU NITRAȚI GUNOIUL DE GRAJD CONCLUZII DR. CSIKI IRÉN ZSUZSÁNNA DR. STELIAN CARAGHIAUR

2 I. INTRODUCERE În compoziție gunoiul de grajd conține apa, azot, acid fosforic și potasiu În practicile agricole tradiționale, fertilizatorii minerali și dejecțiile animaliere sunt aplicate pe solul agricol pentru a crește aportul de nutrienți și a îmbunătăți calitatea culturii O parte din nitrați sunt absorbiți de rădăcinile plantelor iar surplusul rămas contaminează pânza freatică, regăsindu-se în râuri, lacuri sau în apele subterane. Când acest surplus de nutrienți se infiltrează prin terenul agricol și ajung în mediul înconjurător există riscul ca aceștia să devină poluanți, în principal din cauza nitraților proveniți din compușii azotați

3 II. INTOXICAȚIA CU NITRAȚI
Nitrații pot avea în apă o dublă origine: Soluri bogate în săruri de azot – origine naturală Poluarea apei, direct cu nitrați (poluarea industrială, agricolă-gunoiul de grajd) sau prin descompunerea substanțelor organice Odată ingerați, nitrații se transformă în nitriți – substanțe mult mai toxice decât nitrații, în urma contactului cu microflora bacteriană a stomacului

4 II. INTOXICAȚIA CU NITRAȚI
Nitraţii din apele de suprafaţă au două surse principale: apele subterane folosite în activităţile agricole; deversarea apelor uzate urbane, care pot conţine de asemenea substanţe azotoase În apa de fântână, concentraţiile crescute de nitraţi pot proveni din mai multe surse: compoziţia naturală a solului; folosirea pe scară largă a fertilizantelor azotoase; nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare şi de amplasare a fântânilor

5 II. INTOXICAȚIA CU NITRAȚI
Nitriții în sânge + hemoglobina » methemoglobina Apare un deficit de O2 » methemoglobinemia infantilă acută: 10-25% - formă ușoară 25-45% - formă medie > 50% - formă gravă Valori normale: Nitrați ≤ 50mg/l Nitriți ≤ 0.5 mg/l ►În 2018, din 205 fântâni și izvoare publice la nivelul județului Mureș, 81 au prezentat depășiri pentru parametrii nitrați și nitriți

6 II. INTOXICAȚIA CU NITRAȚI
methemoglobinemia infantilă acută - aproape în exclusivitate la copiii mici din primul an de viață care sunt alimentați artificial Semne clinice: cianoză la față și extremități (la început) cianoză generalizată dispnee tahicardie agitație convulsii diaree sau constipație

7 II. INTOXICAȚIA CU NITRAȚI
Tratament: vitamina C albastru de metilen întreruperea administrării de apă cu nitrați utilizarea unei surse alternative de apă sau utilizarea apei plate, dar în primul rând hrănirea naturală a sugarului o perioadă cât mai îndelungată în situaţiile în care alimentaţia naturală nu este posibilă, se recomandă mamelor din zonele cu risc să folosească pentru prepararea laptelui praf, apă plată/apă de masă necarbogazoasă

8 III. GUNOIUL DE GRAJD Conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei: Art. 11 „(1) Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate* şi perimetrul unităţilor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele: Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale care deservesc mai multe exploataţii zootehnice, platforme comunale m Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine m *zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social - culturale, de învăţământ şi medicale

9 III. GUNOIUL DE GRAJD Art. 11 „(2) Pentru exploataţiile agrozootehnice prevăzute la alin. (1) pct , platformele de depozitare a gunoiului de grajd pot fi amplasate în interiorul fermei, în zona cea mai îndepărtată de locuinţele vecine şi sursele de apă, dar nu la o distanţă mai mică decât cea prevăzută la art. 15 alin. (21), şi exploatate astfel încât să nu polueze sursele de apă şi să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea populaţiei din proximitate. Art. 15 „(21) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1)* şi (2)*, adăposturile pentru creşterea animalelor se amplasează la distanţă de 50 m de cea mai apropiată locuinţă vecină şi sursă de apă destinată consumului uman * Se calculează conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe şi ratele de conversie în unităţi vită mare

10 III. GUNOIUL DE GRAJD Art (1) Distanţele prevăzute la art. 11 alin. (1) pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii publice elaborate de persoane fizice şi juridice specializate, certificate conform metodologiei de efectuare a studiilor de impact asupra sănătăţii, aprobată de către ministrul sănătăţii Art. 20. – (6) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populaţiei se realizează pentru unităţile prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 5 alin. (1) - (3) şi pentru orice situaţii specifice gospodăriilor neprevăzute la art. 15, precum şi pentru obiective şi/sau activităţi care nu sunt supuse prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului, dacă se apreciază că produc riscuri asupra sănătăţii populaţiei

11 IV. CONCLUZII Depozitarea și păstrarea gunoiului de grajd este necesar să se facă pe platforme special amenajate Pentru depozitarea îngrășămintelor organice se va acorda cea mai mare atenție prevenirii si protecției apelor și mediului împotriva poluării, prin următoarele măsuri: amplasarea în afara zonelor sensibile și departe de sursele de apă; capacitate de stocare suficientă; construcție corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de siguranță și protecție; condiții de exploatare în sigurantă, optime și eficiente Împrăștierea fertilizatorilor minerali și a dejecțiilor animaliere trebuie făcută cu atenție, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și perioada aplicării, pentru a reduce riscul supra- acumulării nutrienților și infiltrarea acestora

12 VĂ MULȚUMIM!


Descărcați ppt "DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google