Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Seminar de lucru privind piaţa muncii şi ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local organizat de CNSLR-Frăţia Moneasa, 7-9 iunie.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Seminar de lucru privind piaţa muncii şi ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local organizat de CNSLR-Frăţia Moneasa, 7-9 iunie."— Transcriere de prezentare:

1 Seminar de lucru privind piaţa muncii şi ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local organizat de CNSLR-Frăţia Moneasa, 7-9 iunie 2012 Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!”

2 Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune:
proiect național strategic derulat în perioada iulie 2010 – iunie 2013; implementat de CNSLR – FRĂȚIA, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Asociația “Centrul Român de Inițiative” finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , în cadrul axei prioritare nr.3 - “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție “Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile”;

3 Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune
Obiectivul proiectului: consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național, prin promovarea dialogului social tripartit și bipartit.

4 Primul an de implementare, încheiat în iunie 2011, a urmărit dezvoltarea unei campanii de conștientizare și dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului social bipartit și tripartit în domeniul dezvoltării economice durabile, al ocupării și al incluziunii sociale, prin: Realizarea unei analize asupra nivelului de implicare și eficiență al partenerilor sociali în dialogul social și al nivelului de dezvoltare a dialogului social în România; Organizarea a 3 seminarii naționale pentru identificarea celor mai bune practici și metode de acțiune pentru creșterea nivelului de implicare al partenerilor sociali în cadrul dialogului social – cu participarea largă a diferitelor categorii de grup țintă atrase în proiect, interesate de acest subiect: organizații sindicale, organizații patronale, organizații ale societății civile.

5 Primul seminar - „Rolul și implicarea organizațiilor sindicale în dialogul social bipartit și tripartit” a avut loc la Băile Herculane, în perioada noiembrie 2010 și a beneficiat de participarea a peste 200 de participanți, reprezentanți a 20 de federații sindicale afiliate la CNSLR-Frăția, 39 de uniuni județene ale CNSLR-Frăția, la care se adaugă reprezentanți ai MMFPS și CES.

6 Cel de-al doilea seminar - „Rolul și implicarea organizațiilor patronale în dialogul social bipartit și tripartit” a fost organizat în perioada februarie la Sinaia. La seminar au participat, alături de echipa de implementare, experți invitați din partea MMFPS, CES, UE-CNCFPA si 180 de persoane, membri ai unor organizații patronale reprezentative la nivel național, inscrise in grupul tinta al proiectului.

7 Al treilea Seminar – “Modalităţi de colaborare eficientă între PS şi ONG pentru identificarea unor soluţii comune în promovarea ocupării şi incluziunii sociale” a fost organizat la București, pe 25 martie 2011, având ca participanți circa 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile. Dezbaterile din cadrul acestor seminarii precum și rezultatele analizei realizate, au constituit o bază importantă pentru elaborarea Manualului de acțiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului în cadrul dialogului social.

8 Primul an de implementare al proiectului s-a finalizat prin organizarea Conferinței naționale pentru conștientizarea și promovarea dialogului social (Mamaia, 2-4 iunie 2011), în cadrul căreia au fost diseminate și testate principalele rezultate ale Manualului de Actiune al Partenerului Social, în fața unui public heterogen, constituit din reprezentanți ai tuturor categoriilor de grup țintă vizate în cadrul proiectului, și anume: sindicate, patronate, ONG-uri și asociații profesionale.

9 În al doilea an de implementare a proiectului accentul s-a pus pe consolidarea capacității partenerilor sociali pentru promovarea și implicarea activă în dezvoltarea dialogului social tripartit și bipartit, prin: Realizarea unei analize a nevoilor de formare pentru membrii PS și întocmirea unui material suport pentru pregătirea acestora cuprinzând aspecte din domeniul pieții muncii, incluziunii sociale și egalității de șanse; Organizarea a 5 sesiuni de instruire pentru 100 persoane – personal al partenerilor sociali Organizarea unui seminar la nivel național pentru facilitarea transferului de competențe în rândul partenerilor sociali în corelație cu descentralizarea administrației publice. Organizarea a 16 seminarii regionale de lucru privind piața muncii și ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local Sesiune de instruire a Partenerilor Sociali, Predeal, noiembrie 2011

10 Până în prezent au avut loc 9 din seria celor 16 seminarii regionale de lucru privind piața muncii și ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local, în urma cărora se vor elabora și disemina 8 planuri teritoriale de acțiune pentru promovarea dialogului social la nivel local, adaptate la caracteristicile celor 8 regiuni de dezvoltare ale țării. Primul seminar regional de lucru, Snagov, 1-3 martie 2012

11 Al treilea an al proiectului (iulie 2012 – iunie 2013) este consacrat unei campanii de promovare și informare în vederea diseminării la nivel național a beneficiilor ocupării formale și combaterii muncii la negru, principalele acțiuni planificate fiind: Organizarea unui seminar la nivel național, în vederea identificării modalităților concrete de creștere a interesului angajatorilor pentru sporirea investițiilor în resursele umane și promovare a ocupării formale Elaborarea unei analize pentru identificarea beneficiilor ocupării formale, pentru angajați, dar și pentru angajator O campanie națională pentru promovarea ocupării formale și combaterea muncii la negru (broșuri, fluturași, spoturi radio și TV)-evaluarea impactului campaniei si promovarea rezultatelor proiectului. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304

12 Vă mulțumim pentru participare!
Pentru informatii suplimentare contactați: Ion SAMOILĂ – Președinte C.N.S.L.R. – FRĂȚIA Răzvan DARABAN – Președinte Centrul Român de Inițiative Telefon ; Fax Gabriela NECȘULIU, Manager proiect Vă mulțumim pentru participare! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304


Descărcați ppt "Seminar de lucru privind piaţa muncii şi ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local organizat de CNSLR-Frăţia Moneasa, 7-9 iunie."

Prezentări similare


Publicitate de la Google