Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

BANII, FRAUDA ŞI POLITICIANUL

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "BANII, FRAUDA ŞI POLITICIANUL"— Transcriere de prezentare:

1 BANII, FRAUDA ŞI POLITICIANUL
- studiu de caz - 1

2

3 A. PROIECTUL – obiectivul de infrastructură
B. PERSONAJELE – persoanele sau entităţile implicate C. FRAUDA – comportamentele abuzive D. BANII – fondurile afectate de fraudă

4 A. PROIECTUL Lucrări de reabilitare a 2 poduri rutiere afectate de inundaţiile din perioada aprilie – august 2005 Proiect finanţat prin Programul PHARE CES, subcomponenta „Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii”

5 B. PERSONAJELE 1. POLITICIANUL – preşedintele organizaţiei judeţene de partid, membru în conducerea centrală a partidului; 2. AUTORITATEA – consiliul judeţean condus de politician; 3. CONSTRUCTORUL – prietenul politicianului; 4. SUBANTREPRENORUL 1 – ginerele politicianului; 5. SUBANTREPRENORUL 2 – rudă a politicianului.

6 - preşedintele consiliului judeţean - prietenul antreprenorului
1. POLITICIANUL - preşedintele consiliului judeţean - prietenul antreprenorului - socrul subantreprenorului A - ruda subantreprenorului B 2. AUTORITATEA CONTRACTANTA Consiliul judeţean Comisia de evaluare a ofertelor Echipa de implementare a proiectului 4. SUBANTREPRENORUL A 3. CONSTRUCTORUL 5. SUBANTREPRENORUL B

7 FAZELE IMPLEMENTARII UNUI PROIECT
C. FRAUDA FAZELE IMPLEMENTARII UNUI PROIECT FAZA I – OBTINEREA ACORDULUI DE FINANTARE Etapa 1 – Depunerea proiectelor Etapa 2 – Evaluarea proiectelor şi încheierea contractului/acordului de finanţare FAZA II – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI Etapa 1 – Atribuirea contractelor de lucrări, furnizare sau prestări de servicii Etapa 2 – Realizarea obiectivelor proiectului Etapa 3 – Finalizarea proiectului – cuantificarea indicatorilor FAZA III – EVALUAREA POST-IMPLEMENTARE

8 FAZA I – OBTINEREA ACORDULUI DE FINANTARE
FRAUDA FAZA I – OBTINEREA ACORDULUI DE FINANTARE Condiţie de eligibilitate: Obiective de infrastructură rutieră afectate de inundaţiile produse în perioada aprilie – august 2005 Raport de cauzalitate directă între inundaţii şi nevoia de finanţare Cererea de finanţare: declaraţii false privind afectarea unuia dintre poduri de inundaţiile din perioada aprilie – august 2005

9 INVESTIGAŢII DLAF 1. Nu existau documente privind avarierea podului în urma inundaţiilor produse începând cu luna aprilie 2005 2. Au fost identificate documente privind degradarea structurii de rezistenţă a podului întocmite în anul 2004 3. Începând cu luna august 2004 circulaţia rutieră a fost restricţionată 4. La data de 07 martie 2005 circulaţia rutieră şi pietonală pe pod a fost interzisă total

10 FAZA II – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Etapa 1 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări - Depunerea ofertelor de către 9 ofertanţi şi solicitarea de clarificări - Evaluarea ofertelor şi întocmirea raportului de evaluare prin care s-a stabilit oferta câştigătoare a licitaţiei (alta decât oferta ANTREPRENORULUI)

11 - Refuzul ilegal şi nejustificat al conducătorului autorităţii contractante (POLITICIANUL) de a aproba raportul de evaluare (2 aprilie) - Dispoziţia ilegală de a se constitui o comisie în scopul verificării ofertantului câştigător (3 aprilie) - Verificări cu încălcarea competenţei materiale şi teritoriale

12 - Realizarea unui al doilea raport de evaluare conţinând afirmaţii false privind impunerea unui termen minim de realizare a lucrărilor de 3 luni şi maxim 6 luni - Respingerea ofertei declarate câştigătoare pe motiv că termenul ofertat de 2 şi 28 de zile nu poate fi asimilat termenului minim de 3 luni - Acceptarea ofertei ANTREPRENORULUI, cu o valoare mai mare cu circa EUR

13 - Anularea celui de-al doilea raport de evaluare de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) - CNSC a desfiinţat motivele de respingere a ofertelor prin invocarea unui termen minim de execuţie a lucrărilor de 3 luni întrucât nu a fost menţionat în documentaţia de atribuire - Reluarea procesului de evaluare a ofertelor fără a se ţine cont de decizia CNSC

14 - Întocmirea unui al treilea raport de evaluare cu încălcarea deciziei CNSC – motiv de nulitate absolută a contractului de lucrări - În cel de-al treilea raport oferta câştigătoare a fost din nou respinsă pe motiv că a ofertat un termen de execuţie de 2 luni şi 28 de zile, dar a fost admisă spre evaluare o ofertă în care termenul de execuţie a fost de numai 2 luni Contractul de lucrări a fost încheiat cu ANTREPRENORUL, care a avut o ofertă cu o valoare mai mare cu circa EUR decât cea respinsă ilegal

15 - Termenul de execuţie a fost neglijat total după ce ANTREPRENORUL (prietenul POLITICIANULUI) a obţinut contractul (lucrările au durat mai mult de 12 luni) - Valoarea iniţială a contractului a fost majorată cu circa EUR, prin falsificarea documentelor referitoare la procedura de negociere şi a celor privind execuţia lucrărilor „suplimentare”

16 D. BANII 1. Obţinerea ilegală de fonduri PHARE = circa EUR (declararea falsă a afectării de inundaţii a podurilor) 2. Păgubirea bugetului judeţului = circa EUR (respingerea ilegală a unei oferte conforme) 3. Păgubirea bugetului judeţului = circa EUR (majorarea nejustificată a valorii contractului)

17 Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 11 persoane
DLAF a sesizat procurorii, care au continuat investigaţiile şi au probat următoarele: ANTREPRENORUL a cedat o parte din lucrări şi apoi a efectuat plăţi către doi subcontractanţi apropiaţi ai POLITICIANULUI – ginere şi o rudă ANTREPRENORUL i-a transferat POLITICIANULUI un spaţiu comercial de 300 mp în valoare de circa EUR Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 11 persoane POLITICIANUL a fost condamnat la 8 ani închisoare

18

19 Fight against Fraud Department - DLAF
Constantin LICA Consellour Control Directorate Fight against Fraud Department - DLAF


Descărcați ppt "BANII, FRAUDA ŞI POLITICIANUL"

Prezentări similare


Publicitate de la Google