Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport Nisporeni

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport Nisporeni"— Transcriere de prezentare:

1 Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport Nisporeni
Şedinţă organuzatorică cu conducătorii de instituţii PLANUL-CADRU pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal anul de studii S. Bejan, şef-adjunct, şef SPEM

2 Elemente de noutate Conţinuturile reconceptualizate pentru disciplina Educaţie pentru societate vor fi implementate gradual, în cl. aV-a - a VI-a şi a X-a – a XI-a. Studierea modulului obligatoriu Educaţie digitală în clasa a II-a ( Educaţie tehnolologică); 15 ore predate de învăţător Implementarea Planurilor de învăţământ pentru treapta de liceu, la alegerea instituţiei

3 Aplicarea Metodologiei de evaluare la disciplinele şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal, prin implementare graduală: - Clasele V, VI, X,XI - Metodologia ECD - Cl. V,VI - Metodologia ECD la Educaţie muzicală, Educaţie plastică, Educaţie tehnologică şi Educaţie fizică

4 ORARUL Orarul sunetelor, lecţiilor şi activităţilor extraşcolare - discutat şi aprobat la CA; (Până la 10 septembrie) Durata recreaţiilor: min.; Pauză mare de min.; Elaborarea unui orar echilibrat; În cl. VIII-XII – pot fi organizate lecţii perechi; Oraul ES: 1 pe zi, cel mult 3 pe săptămână.

5 Atenţie!!! Temele pentru acasă se proiectează conform cerinţeor curriculare la disciplinele şcolare, în corespundere cu prevederile Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă în învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

6 Clase şi grupe Clasele pot fi divizate în 2 grupe de la 25 elevi şi mai mult în clasă la disciplinele: Învăţământ primar: limba străină Învăţământ gimnazial: limba străină informatica, educaţie tehnologică Învăţământ liceal: limba străină; informatica fizică,chimie – lecţii/lucrări practice, conform nr. de ore stipulat

7 Disciplinele opţionale- componentă flexibilă
În luna mai – cereri în scris despre opţiunea elevilor; În cl. a X-a, se menţionează disciplina opţională în cererea de înmatriculare Componenta opţională (lista orientativă propusă de MECC), stabilită în baza cererilor elevilor, se aprobă de către CP,în luna august. Fiecare elev, cu exepţia elevilor din clasele cu profil, studiază în mod obligatoriu o disciplină opţională Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii

8 Asigurarea protecţiei vieţii şi săntăţii elevilor
În cadrul disciplinei Dezvoltare personală, cl. I-XII. UI: Securitatea personală; Formarea comportamentului responsabil în caz de situaţii exepţionale se va realiza şi la disciplinele:Biologie, Fizică, Chimie, Informatică, Educaţie tehnologică etc. ( vezi: Repere metodologice privind organizarea procesului educaţional la disciplinele respective) Repere metodologice adresate instituţiilor ref. la planificarea şi desfăşurarea activităţilor cu elevii : Pagina web:

9 Important!!! Includerea în Planul anual de activitate al fiecărei instituţii a compartimentului special: Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii elevilor Respectarea procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, stabilită prin Ordinul ME nr

10 Planul-cadru pentru clasele I-IX
Oportunitatea de a studia a doua limbă străină pentru întreaga perioadă a ciclului gimnazial, începând cu 2 ore săptămânal în cl. a V-a Elevii care au început studierea l. ruse o vor studia până la absolvirea ciclului gimnazial. În cl. I-IV (cu condiţia prezenţei a 15 elevi de etnie romă) – Istoria, cultura şi tradiţiile romilor din RM, 1 oră săptămână.

11 Planul-cadru pentru învăţământul liceal
Repere metodologice privind implementarea modelelor de Plan-cadru, MODEL I, II,III ( de discutat cu profesorii, comunitatea) Transparenţă decizională, pagina web a MECC Prezentarea propunerilor pentru fiecare model - până la 04 septembrie 2019

12 Pentru consultare publică: INSTRUCŢIUNE privind organizarea procesului educațional și aplicarea curriculumului național pentru învățământul primar în condițiile activității simultane 


Descărcați ppt "Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport Nisporeni"

Prezentări similare


Publicitate de la Google