Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Propunere proiect ştiinţific

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Propunere proiect ştiinţific"— Transcriere de prezentare:

1 Propunere proiect ştiinţific
Titlul proiectului Nume/prenume Anul admiterii Conducătorul ştiinţific Spital/Departament/Facultate

2 Tema abordată (Evidențierea întrebării la care se caută răspuns)
Problema care face obiectul studiului. (Evidențierea întrebării la care se caută răspuns)

3 Prezentarea generală a proiectului
O scurtă prezentare generală sau un rezumat al proiectului/ tezei de doctorat

4 Stadiul actual al cunoașterii în domeniul de cercetare abordat
State – of – art Informația existentă în fluxul principal de publicații (referințe inserate în text). Justificarea alegerii temei Importanța temei; Impactul preconizat asupra dezvoltării cunoașterii în domeniu. Caracterul de noutate/originalitatea Contribuțiile originale aduse prin cercetarea doctorală.

5 Ipoteza / ipotezele de lucru
Pe baza cercetărilor preliminarii, a studiului bibliografic de specialitate se formulează ipoteza/ipotezele de lucru (ca cea mai informată presupunere - ca răspuns sau soluţie, la întrebarea pusă).

6 Planul de cercetare (Program experimental)
- Modul de desfășurare a cercetării - 2/3 din material 1. Obiective urmărite

7 Planul de cercetare (Program experimental)
2. Etapele cercetării Se prezintă - punctual, planul cercetării / programul experimental

8 Planul de cercetare (Program experimental)
3. Materiale și metode de lucru - modul de selecție a loturilor/populației (criterii de includere/ excludere); - teste statistice avute în vedere; - tehnici de lucru. OBS. Respectarea normelor de bioetică în cercetarea doctorală (unde este cazul). Dificultăți preconizate și modalități de abordare / soluționare (managementul riscului), abordări alternative.

9 Procedură/Metodologie
Informații suplimentare Etapele parcurse în realizarea planului experimental. OBS. Desfășurarea planului experimental – să respecte ordinea cronologică inițială, cu reveniri în cazul unor rezultate negative). Adăugaţi, eventual diagrame/grafice (unde este cazul sau dacă s-au realizat cercetări preliminarii).

10 Variabile (Opțional) Variabile controlate: Variabile păstrate aceleaşi în timpul derulării experimentelor. Variabile independente (cauza): Variabile pe care intenţionaţi să le modificaţi. Variabilă/variabile dependentă/e (efectul): Măsura modificării observate datorită variabilei independente (Răspunsul sistemului model) OBS. Este important să decideţi cum veţi măsura aceste răspunsuri

11 Rezultate experimentale Date/Observaţii
Prezentați (eventual) date, rezultate, observații (preliminarii / confirmate).

12 Valorificarea rezultatelor
Modul avut în vedere, de valorificare a rezultatelor Lucrări prezentate la manifestări științifice Articole științifice Brevete de invenție (indicați eventual, potențiale manifestări științifice și potențiale reviste de specialitate, avute în vedere).

13 Lucrări citate Sursele bibliografice folosite, aranjate alfabetic. Obs. Se pot insera și pe fiecare slide în parte

14 lacramioara.popa@gmail.com lacramioara.popa@umfcd.ro


Descărcați ppt "Propunere proiect ştiinţific"

Prezentări similare


Publicitate de la Google