Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

ȚESUTURILE VEGETALE ȘI ANIMALE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "ȚESUTURILE VEGETALE ȘI ANIMALE"— Transcriere de prezentare:

1 ȚESUTURILE VEGETALE ȘI ANIMALE
ȚESUTURILE ANIMALE PROF. IONELA – LIVIA PANAINTE © Ionela Livia Panainte

2 LA FINALUL LECȚIEI VEȚI PUTEA:
C1 clasifica principalele tipuri de țesuturi animale; C2 preciza localizarea diferitelor tipuri de țesuturi la om; C3 caracteriza anatomo - fiziologic țesuturile epiteliale, conjunctive, musculare și țesutul nervos; C4 identifica principalelor tipuri de țesuturi animale pe material ilustrativ; C5 demonstra corelația structură - funcție în cazul țesuturilor animale; © Ionela Livia Panainte

3 PLANUL DE RECAPITULARE
♥ ȚESUTURILE EPITELIALE - caracterizare generală; - clasificare: de acoperire, glandulare, senzoriale; - localizarea diverselor tipuri de țesut epitelial; - tipuri de glande (cu exemple); ♥ ȚESUTURILE CONJUNCTIVE - caracterizare generală - celule, substanță fundamentală, fibre; - clasificare: moi, semidur, dur, fluid; subtipuri și localizări în organe; - caracteristici structurale și funcții ale fiecărui tip de țesut studiat. © Ionela Livia Panainte

4 PLANUL DE RECAPITULARE
♥ ȚESUTURILE MUSCULARE - caracterizare generală; - clasificare - striat scheletic, neted, striat de tip cardiac; - localizarea fiecărui tip de țesut muscular; - detalii de structură și funcție pentru fiecare tip ♥ ȚESUTUL NERVOS alcătuirea și proprietățile NEURONULUI; tipuri de celule gliale și rolul lor. © Ionela Livia Panainte

5 FIȘA DE RECAPITULARE I. B. Denumiți 4 tipuri de țesut conjunctiv moale. Precizați câte o localizare și o funcție pentru fiecare tip de țesut denumit. (Activitate în echipă) © Ionela Livia Panainte

6 FIȘA DE RECAPITULARE II. 1. Organizați informațiile despre elementele figurate ale sângelui în tabelul următor: (Activitate în echipă) Denumirea elementului figurat Formă și dimensiune Caracteristicile nucleului Alte caracteristici Funcții (Rol) © Ionela Livia Panainte

7 FIȘA DE RECAPITULARE II.2 Identificați tipul de țesut din fiecare imagine și scrieți-i denumirea în dreptul cifrei adecvate: 1. 2. © Ionela Livia Panainte

8 FIȘA DE RECAPITULARE II.2 Identificați tipul de țesut din fiecare imagine și scrieți-i denumirea în dreptul cifrei adecvate: 3. 4. © Ionela Livia Panainte

9 FIȘA DE RECAPITULARE II.2 Identificați tipul de țesut din fiecare imagine și scrieți-i denumirea în dreptul cifrei adecvate: 5. 6. © Ionela Livia Panainte

10 FIȘA DE RECAPITULARE II.2 Identificați tipul de țesut din fiecare imagine și scrieți-i denumirea în dreptul cifrei adecvate: 7. 8. © Ionela Livia Panainte

11 FIȘA DE RECAPITULARE III. O persoană cu masa corpului egală cu 70 kg suferă o hemoragie în urma căreia pierde 500 ml sânge. Știind că sângele reprezintă 7 % din masa corpului, calculați: (Activitate în echipă) 1. volumul de plasmă rămas în sângele persoanei DUPĂ hemoragie; 2. cantitatea de substanțe dizolvate pierdute prin hemoragie; 3. cantitatea de elemente figurate prezente în sângele persoanei ÎNAINTE DE hemoragie; 4. Completați problema cu o altă cerință și rezolvați cerința propusă. © Ionela Livia Panainte

12 TEMA PENTRU ACASĂ IV. Alcătuiți un minieseu cu tema ”NEURONUL, CELULA NERVOASĂ”, respectând următoarele etape: 1. Enumerați 6 noțiuni specifice temei; 2. Construiți un minieseu (3 - 4 fraze) în care să folosiți corect și în corelație cele 6 noțiuni enumerate. © Ionela Livia Panainte


Descărcați ppt "ȚESUTURILE VEGETALE ȘI ANIMALE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google