Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL FACULTATEA DE GEOGRAFIE"— Transcriere de prezentare:

1 CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL FACULTATEA DE GEOGRAFIE
TAXA DE ADMITERE CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Cod postal , Sector 1, Bucuresti Tel:; ; , Fișă - tip de înscriere; Diploma de licență în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență în original pentru promoția 2017; Diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul; Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii; Certificat de naştere în copie cetificată conform cu originalul; Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată cu originalul; Adeverință medicală- TIP, din care să rezulte că este apt pentru Facultatea de Geografie; Trei fotografii tip buletin de identitate; B.I. Sau C.I., în copie; Chitanţa/dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București; Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscrierea la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente: copii după certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți); adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație); adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar ,în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali; adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului. Dosar plic. CÂT ? 250 lei pentru un program 350 lei pentru două programe ADMITERE 2017 FACULTATEA DE GEOGRAFIE UNDE ? În perioada înscrierilor la: Secretariatul Facultăţii de Geografie, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, sector 1, Bucureşti Sediul băncii în contul BCR RO30RNCB CUM AJUNGEȚI LA NOI ? Transport în comun: Metrou (M2, stația Universitate) RATB: 61, 69, 70, 90, 122, 137, 268, 300, 336, 381, 601, 783, 66, 91, 92 EȘTI LICENȚIAT? URMEAZĂ UN MASTER AICI

2 CALENDAR PROGRAME ȘI NUMĂR DE LOCURI Domeniul Geografie
GEODEMOGRAFIE ȘI VULNERABILITĂȚI SOCIO-TERITORIALE Buget = 20 Taxă = 5 DEZVOLTARE TERITORALĂ INTELIGENTĂ Taxă = 0 CALENDAR Domeniul Geografie iulie 2017 – înscrierea candidaţilor de luni până vineri între orele 9,00-14,00, sâmbăta și duminica între orele 9,00-12,00 17, 18, 19 iulie 2017 – susţinerea probei scrise 20 iulie afişarea rezultatelor la examenul scris 21, 22 iulie 2017 – contestaţii 22 iulie 2017 – afişarea rezultatelor la contestații 24 iulie 2017 – interviu de departajare (dacă este cazul) şi afişarea rezultatelor finale 25, 26, 27 iulie 2017 – confirmări şi retrageri În condițiile în care rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune de admitere în perioada 04 – 23 septembrie Calendarul desfășurării concursului va fi afișat în termen util. MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR TURISTICE Buget = 24 Taxă = 10 CLIMATOLOGIE ȘI RESURSE DE APĂ Buget = 36 Taxă = 14 PLANIFICARE TERITORIALĂ ȘI MANAGEMENTUL LOCALITĂȚILOR URBANE ȘI RURALE Buget = 22 Taxă = 12 GEOMORFOLOGIE ȘI CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE CADASTRU GEOGRAFIE APLICATĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ Buget = 15 Taxă = 5 GESTIUNEA SPAȚIULUI TURISTIC ȘI SERVICII DE OSPITALITATE Buget = 23 SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE Buget = 32 Taxă = 17 MANAGEMENTUL DEZASTRELOR Buget = 17 Taxă = 13 Domeniul Știința Mediului EVALUAREA INTEGRATĂ A STĂRII MEDIULUI Buget = 22 Taxă = 27 POLITICI DE MEDIU PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ Buget = 14 Taxă = 35 Locuri pentru candidații de etnie romă Domeniul: GEOGRAFIE (IF) = 2 locuri Buget Domeniul: ȘTIINȚA MEDIULUI (IF) = 1 loc Buget Locuri pentru etnici români Domeniul: GEOGRAFIE (IF) : 1 loc FTB – Republica Moldova 1 loc cu bursă - Ucraina INFORMAȚII SUPLIMENTARE CRITERII DE ADMITERE 1 probă (examen scris) din tematica afișată pentru fiecare program de studii SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE la următoarele numere de telefon: ; ;


Descărcați ppt "CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL FACULTATEA DE GEOGRAFIE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google