Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI"— Transcriere de prezentare:

1 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (I) M.O. no. 860/02 Marilena PATRASCU, Env’l Policy Expert Sinaia, 13 – 22 January 2003 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Marilena PATRASCU Expert Politici de Mediu Bucuresti, Ianuarie 2005

2 Cadrul legal (1 - EIA) Scop:
Reglementarea conditiilor pentru solicitarea si obtinerea acordului/ acordului integrat de mediu pentru un proiect cu impact semnificativ asupra mediului, necesar obtinerii Acordului Unic. Baza legala: HG nr. 918/ 2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (cu modificarile si completarile ulterioare – HG 1705/2004). OM: nr. 860/2002 (modificat prin 210/2004); 863/2002 si 864/2002.

3 Cadrul legal (2 - SEA) Scop:  Reglementarea conditiilor pentru solicitarea si obtinerea avizelor de mediu pentru planuri si programe. Baza legala: HG nr. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

4 Participanti la EIM Parti implicate:
Autoritatile publice pentru protectia mediulu (conduc procedura); Colectivul de Asistenta Tehnica; Initiatorul proiectului; Publicul interesat.

5 Domeniul procedurii EIM
Procedura se aplica obligatoriu pentru: Proiecte noi de investitii; Modificari substantiale aduse celor existente; dezafectari, privind activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, stabilite prin HG nr. 918/2002 (cu modificarile si completarile ulterioare) –anexele 1 si 2. NB: Toate proiectele localizate in siturile ecologice NATURA 2000 sunt supuse procedurii EIM.

6 Proiecte supuse EIM – Sectoare de activitati
1. Agricultura 2.Industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui si turbei 3. Industria energetica 4. Producerea si prelucrarea metalelor 5. Industria materialelor minerale de constructii 6. Industria chimica si petrochimica 7. Industria lemnului si a hârtiei 8. Proiecte de infrastructura 9. Industria alimentara 10. Turism si recreere Alte tipuri de proiecte

7 Etape procedurale Inaintarea solicitarii si evaluarea initiala; etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului; etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

8 Alternative privind continuarea procedurii, functie de evaluarea initiala si de incadrare
. Identificare Impact semnificativ Etapa I (Identificare Cu EIM Activitati cu impact nesemnificativ Activitati incluse in Anexa 2 Activitati incluse in Anexa 1 Etapa II (Incadrare) Incadrare Impact semnificativ Definirea domeniului Impact redus Emiterea Fisei Tehnice Fara EIM Cu EIM

9 Participarea publicului
Autoritatile competente pentru protectia mediului: - anunta public: a) depunerea solicitarii; b) domeniul de evaluare definit; c) dezbaterea raportului la studiul de evaluare EIM; d) decizia de emitere sau de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu. - pun la dispozitie publicului urmatoarele informatii: a) continutul solicitarii si al raportului la studiul EIM; b) continutul acordului si orice conditii prevazute în acesta, cu exceptia celor care afecteaza confidentialitatea informatiilor, conform legislatiei în vigoare; c) principalele motivatii si consideratii pe care se bazeaza aceasta decizie; d) descrierea, dupa caz, a principalelor masuri pentru prevenirea, reducerea si,daca este posibil, eliminarea efectelor adverse.

10 Evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Conventia Espoo)
Aplicabilitate: - cand un proiect este posibil sa aiba un efect semnificativ asupra mediului altui stat, sau - când un alt stat posibil sa fie afectat semnificativ solicita informatii asupra proiectului. Obligatie: APCPM transmite (cat mai curand posibil) autoritatii centrale de mediu a acelui stat, în cadrul relatiilor bilaterale, pe baza de reciprocitate si în condiţii de echivalenta informatii referitoare la proiect.

11 Autorizarea activitatilor noi
Obligatorie la punerea in functiune a obiectivelor pentru care s-a emis acord/ acord integrat de mediu; Autorizare integrata (IPPC) pentru activitatile listate in anexa 1 a OUG nr. 34/2002 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002); Lista coroborata a activitatilor supuse prevederilor EIM si IPPC.


Descărcați ppt "EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI"

Prezentări similare


Publicitate de la Google