Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Violenţa în şcoală. Agresivitate în rândul elevilor

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Violenţa în şcoală. Agresivitate în rândul elevilor"— Transcriere de prezentare:

1 Violenţa în şcoală. Agresivitate în rândul elevilor

2

3 Definiţie Violenţa – este considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane: dreptul la viaţă, la demnitate, la securitate şi la integritate fizică şi mentală.

4

5 Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate
Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate. Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa ţine mai mult de cultură, educaţie, context.  Rădăcina latină a termenului violenţă este „vis”, care înseamnă “forţă” şi trimite la ideea de putere, dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice asupra altuia.

6 Agresivitatea trebuie înţeleasă într-un context de interacţiune socială care presupune în mod obligatoriu vătămare. Ea este, deci, o acţiune vătămătoare, orientată împotriva unui organism, iar a vătăma înseamnă a traumatiza, a leza, a distruge, componente care afectează, enervează şi jignesc.

7 Între elevii care frecventează diferite niveluri de învăţământ apar forme specifice de violenţă: bătaie, agresivitate verbală, furturi etc. Aceste forme de violenţă sunt menţionate cu pondere mai ridicată la nivelul şcolilor cu clase I-VIII (unde diferenţa de vârstă dintre copiii din clasele mici faţă de cei din clasele finale este de până la 8 ani), comparativ cu unităţile de învăţământ post-obligatoriu.

8 În cazul acestor forme de violenţă, cel mai
adesea, copii de vârstă mai mică sunt victimele elevilor din clasele mai mari. Alte situaţii de violenţă şcolară fac referire la conflictele dintre elevii care aparţin unei scoli şi cei din afara acesteia.

9 Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul violenţei şcolare: conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune centrată pe educaţie în spiritul civismului democratic (toleranţă şi relaţii interculturale, egalitate între sexe, respectarea drepturilor omului, gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenţei );

10 considerarea tinerilor ca actori şi parteneri-cheie în orice acţiune desfăşurată în această direcţie; conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţă să se declanşeze, avându-se în vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicati şi prevenirea timpurie a violenţei;

11 prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor de violenţă; conştientizarea necesităţii de acţiune la toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării acestora; promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii;

12 Manifestarea violenţei în şcoală - tendinţe semnalate la nivel internaţional
Violenţa fizică – violenţa simbolică Violenţa – expresie a intoleranţei faţă de diferenţele etnice, religioase, de gen, de statut social Multiplicarea violenţei faţă de profesori Creşterea numărului de violenţă extremă în spaţiul şcolar Difuzia mediului proxim şcolii în spaţiul şcolar

13 Violenţa în şcoala românească – elemente de context
Tensiunile sociale asociate perioadelor de tranziţie – difuzie la nivelul şcolii Procesele de schimbare sunt însoţite de tensiuni Democratizarea şcolii - nevoia unor reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori ale actorilor Rolul mass-media în informarea publicului Efecte ale mass-media asupra dezvoltării copiilor

14 VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢA!

15 Actori ai violenţei în şcoală
Violenţa între elevi Manifestări violente ale elevilor faţă de profesori Manifestări violente ale profesorilor faţă de elevi Părinţii – actori ai violenţei în şcoală Violenţa în proximitatea şcolii

16 ŞCOALA - UN LOC TOT MAI VIOLENT

17 Cele mai frecvente forme de violenţă între elevi
Loviri – agresiune fizică Injurii, jigniri Agresiune non verbală Atitudini ironice, sarcastice Refuzul îndeplinirii sarcinilor Ignorarea mesajelor transmise Indisciplina Absenteismul, fuga de la ore

18 Cele mai frecvente forme de violenţă între elevi

19 Cele mai frecvente comportamente neadecvate ale profesorilor faţă de elevi

20 Cauzele violenţei şcolare
Ierarhizare Mediul familial I Incapacitatea de a găsi alte forme de manifestare II Lipsa stimei de sine III Comportamentul agresiv al altora IV Absenţa unui program riguros V Programul zilnic/săptămânal încărcat VI Influenţa mass-media VII Presiunea grupului VIII Autocontrolul scăzut IX Consum de alcool sau droguri X Supravegherea exagerată din partea părinţilor/profesorilor XI Iubirea neîmplinită XII Neacceptarea de către colectivul clasei XIII Comportamentul profesorului XIV

21 Profilul elevului violent: ipostaze posibile
Eşti al nimănui! Descurcă-te cum poţi în viaţă! Fie ce-o fi! Viaţa este o junglă. În viaţă îţi ajută tare mult dacă ştii să te baţi.

22 A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional. Dardel Jaouadi

23 STOP VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ!

24 Un copil este ca o sămânţă de floare
Un copil este ca o sămânţă de floare... Cât de frumos va creste, cât de frumos va rodi, Depinde de grădinarul care o va îngriji, De ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, De cât e de ferită de frig, de furtună ţi de soare prea tare. E atât de plăpândă... Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare Când e tot ce va mai rămâne în urma ta.                  (Irina Petrea)


Descărcați ppt "Violenţa în şcoală. Agresivitate în rândul elevilor"

Prezentări similare


Publicitate de la Google