Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

VIOLENŢA ULTIMUL REFUGIU AL INCOMPETENŢEI

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "VIOLENŢA ULTIMUL REFUGIU AL INCOMPETENŢEI"— Transcriere de prezentare:

1 VIOLENŢA ULTIMUL REFUGIU AL INCOMPETENŢEI
Violenţa în şcoală Motto: Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei. Isaac Asimov

2

3 Tot ce ne înconjoară are o culoare, un parfum sau un sunet.
Ce culoare are violenţa? Cum miroase violenţa? Ce sunet scoate violenţa? Exerciţiu de imaginaţie

4

5 Definiţie VIOLENŢA: Este lipsă de stăpânire în vorbe sau înfapte; vehemenţă, furie, forţa brutală; constrângere, siluire; încălcare a ordinii legale, orice faptă impulsivă de agresivitate, brutalitate, duritate, impulsivitate, nestăpânire (DEX-Dictionarul)

6 Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate
Noţiunea de violenţă este discutată în relaţie cu cea de agresivitate. Majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa ţine mai mult de cultură, educaţie, context.  Rădăcina latină a termenului violenţă este „vis”, care înseamnă “forţă” şi trimite la ideea de putere, dominaţie, de utilizare a superiorităţii fizice asupra altuia.

7

8

9

10

11

12

13 VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢA!

14 ŞCOALA - UN LOC TOT MAI VIOLENT
Violența școlară nu este un fenomen nou. În contextul actual cultural și politic european se acceptă și se promovează ideea că școala trebuie să fie un spațiu privilegiat, al securității, liber de conflicte și de manifestări ale violenței sociale.

15

16 Violenţa în şcoală este orice formă comportamente precum:
de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, jignire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; agresiune fizică: bruscare, împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub incidenţa legii: viol, consum/comercializare de droguri, vandalism (provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă), utilizare de arme, furt; ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic); comportament şcolar neadecvat: întârzierea sau fuga de la ore, părăsirea clasei în timpul orei, refuzul îndeplinirii sarcinilor, indisciplină, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.

17 Cauzele violenţei elevilor
Cauze individuale Cauze familiale Cauze şcolare * Preluarea unor modele de relaţionare din familie; * Condiţiile economice precare ale familiei; *Nivelul redus de educaţie a familiei; * Indiferenţa, grija insuficientă acordată copiilor şi educaţiei acestora; * Reacţii ale copilului la aşteptări prea înalte ale părinţilor; * Lipsa de supraveghere a copiilor, în cazul familiilor în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi temporar la muncă în străinătate. *Deficienţe de comunicare şi relaţionare în grup; *Programele şcolare prea încărcate şi programul supraaglomerat. *Climatul de competiţie din şcoală; *Managementul defectuos al clasei şcolare; *Decalajul între apiraţiile/ valorile elevilor şi oferta/ practica şcolară; *Nedreptatea profesorului; *Prejudecăţi ale profesorilor legate de apartenenţa etnică; *Imobilismul elevilor; *Funcţia de selecţie a şcolii; * Probleme de comunicare; * Complexe, toleranţă scăzută la frustrări; * Dificultăţi de adaptare la disciplina şcolară; * Imagine de sine negativă; * Instabilitate emoţională; * Instabilitate motrică; * Dificultăţi de concentrare; * Tulburări psihice grave.

18

19 PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOARLĂ
MĂSURI DE PREVENIRE * Respectarea prevederilor regulamentului şcolar; * Asistenţă acordată de consilierii şcolari atât elevilor cât şi părinţilor; * Implicarea şi responsabilizarea părinţilor; * Participarea şi implicarea elevilor în acţiuni sau proiecte care vizează reducerea cazurilor de violenţă; * Realizarea periodică a unor evaluări psihologice ale elevilor; * Iniţierea şi derularea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei, rezolvarea de conflicte, dezvoltarea abilităţilor de comunicare. * Prezentarea unor studii de caz referitoare la violenţa şcolară şi la modalităţile de soluţionare; * Organizarea unor întâlniri şi discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile sau ai comunităţii; implicarea bisericii; * Elaborarea şi difuzarea de materiale informative în vederea conştientizării efectelor negative ale violenţei; * Introducerea în curriculumul la decizia şcolii (CDS) a unor teme privind: strategii de rezolvare a conflictelor, promovarea toleranţei şi cooperării.

20 Intervenţii la nivel comunitar şi Intervenţii la nivel individual
Măsuri de intervenţie Intervenţii la nivel comunitar şi social # Iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de violenţă şcolară; # Dezvoltarea de parteneriate ale şcolii cu alte instituţii la nivel local- poliţie, jandarmerie, autorităţi locale, ONG-uri ; # Implementarea unui sistem de monitorizare la nivel naţional a fenomenelor de violenţă în şcoală; # Multiplicarea măsurilor de reducere a violenţei exprimată în mass-media – violenţă verbală, pornografie şi imagini cu conţinut violent; # Diversificarea programelor de asistenţă socială adresate familiilor dezavantajate din punct de vedere socio-economic. Intervenţii la nivel individual şi relaţional # Sancţionarea comportamentului violent şi a indisciplinei elevilor prin: observaţie individuală, mustrare în faţa clasei sau în scrisă, eliminarea de la cursuri pentru o perioadă determinată (3-5 zile), exmatricularea; # Identificarea şi consilierea elevilor cu manifestări de violenţă sau cu dificultăţi de adaptare la regulamentul şcolar; # Discuţii cu elevul, cu prietenii sau colegii cu părinţii şi cu dirigintele; # Acţiuni de mediere a conflictelor între elevi sau între elevi şi cadre didactice.

21

22 Cele mai frecvente forme de violenţă între elevi

23 Cele mai frecvente comportamente neadecvate ale profesorilor faţă de elevi

24 POVESTEA CREIONULUI... Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă: - Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine? Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului: - E adevarat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar placea să fii ca el, când vei fi mare. Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el. - Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea! - Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să le menţinem, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună pace cu lumea. Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui. A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun. A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce e greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, însă ceea ce este neapărat nevoie este să ne menţinem pe drumul cel drept. A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău. Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta. (Paulo Coelho)

25 Capcana comportamentelor
Era odată un sat atacat deseori de mistreţi. În fiecare zi, aceştia intrau în sat şi provocau mari distrugeri în încercarea lor de a-şi găsi hrana. Sătenii au încercat diferite metode pentru a-i îndepărta sau a-i vâna, dar fără prea mult noroc. Într-o zi, un înţelept dintr-un sat vecin a venit să-i sfătuiască pentru a scapa de mistreţi. El le-a cerut sătenilor să îi asculte întocmai sfaturile şi instrucţiunile. Pentru că deja încercaseră până atunci tot ce le stătuse în puteri, sătenii au acceptat. Înţeleptul le-a spus acestora să adune mâncare pentru mistreţi din toate gospodăriile şi să o pună în mijlocul unui câmp. Ei i-au urmat sfatul şi îndată au văzut sute de mistreţi apropiindu-se de locul unde fusese aşezată mâmcarea. Mistreţii s-au arătat mai întâi îngrijoraţi, dar odată ce au luat primele înghiţituri au prins curaj şi s-au întors în acel loc şi în zilele următoare. În fiecare zi, sătenii puneau cât mai multă mâncare… iar mistreţii veneau acolo să mănânce. După un timp, înţeleptul le-a cerut oamenilor să ridice patru stâlpi mari care să marcheze locul. Mistreţii erau prea preocupaţi de mâncare şi n-au observat. După câteva săptămâni, mistreţii aveau deja obiceiul de a veni să mănânce mâncarea pusă de săteni fără să mai dea atenţie locului unde ea se găsea aşezată. Înţeleptul a pus apoi oamenii să împrejmuiască cu un gard câmpul şi să facă o poartă mare pe unde să poată intra mistreţii să mănânce. În cele din urmă, sătenii au reuşit să termine gardul şi atunci au închis poarta, prinzând mistreţii înăuntru. Mistreţii fuseseră învinşi!

26 Morala: Comportamentele pe care le dezvoltăm au un sens, o utilitate într-un anumit context. Pe de o parte, economisim energie şi timp folosindu-le. Pe de altă parte…din păcate de prea multe ori continuăm să folosim comportamentele deja învăţate şi atunci când contextul se schimbă, şi astfel obiceiurile pe care le avem se transformă în capcane. Unul dintre lucrurile care îi deosebesc pe oamenii de succes de ceilalţi oameni este acuitatea: capacitatea de a observa prompt schimbările contextului în care evoluează. Ca urmare, ei pot acţiona de fiecare dată în consecinţă, fără a lăsa obiceiurile pe care le au să se transforme în capcane....

27 STOP VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ!

28 -Spune-mi mami, de ce avem o gură şi două urechi?
Citeşte şi reţine! -Spune-mi mami, de ce avem o gură şi două urechi? Poate, draga mea, pentru că natura a hotărât că e nevoie să ascultăm de două ori mai mult decât să vorbim...

29 Nu uita! Nu luăm cu noi decât binele pe care l-am făcut.
Adevărul te ajută să-ţi recapeţi sănătatea. Nu te grăbi să arăţi cine eşti, ceilalţi vor vedea singuri. Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te... dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă! Cel care este însoţit de gânduri nobile nu este niciodată singur.

30 A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate persoanele angrenate în actul educaţional. Dardel Jaouadi

31 Un copil este ca o sămânţă de floare
Un copil este ca o sămânţă de floare... Cât de frumos va creste, cât de frumos va rodi, Depinde de grădinarul care o va îngriji, De ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, De cât e de ferită de frig, de furtună ţi de soare prea tare. E atât de plăpândă... Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare Când e tot ce va mai rămâne în urma ta.                  (Irina Petrea) Bătaia nu educă și nu dezvoltă copiii, ci le distruge sufletul. Alege să comunici fără să rănești!

32 A cere scuze nu înseamnă a-ți pierde demnitatea sau orgoliul
A cere scuze nu înseamnă a-ți pierde demnitatea sau orgoliul...este curajul de a recunoaște greșeala pe care ai făcut-o!

33

34 Copiii învaţă ceea ce trăiesc
Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne. Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi. Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi. Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea. Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi. Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia. Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi. Dacă trăiesc în încurajare,copiii învaţă să fie încrezători. Dacă trăiesc în toleranţa, copiii învaţă răbdarea. Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea. Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească. Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine. Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă de ce este bine să ai un ţel. Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă generozitatea. Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr. Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi. Dacă trăiesc în bunăvoinţa şi consideraţie, copiii învaţă respectul. Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi. Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume  (Dorothy Law Nolte)

35 Joc didactic - :,,Așa da!”, ,,Așa nu!”
V-am pregătit doi boboci de floare. Ca să rezolvați această cerință trebuie să deschidem petalele acestor flori. Pe fiecare petală este scris un mesaj/reprezentat prin desene .Trebuie grupate petalele după denumirea lor:,,Așa da!” și ,,Așa nu!” *Iubirea este medicamentul violenței! *Nu lăsa violența să intre în casa și în școala ta! *Dacă un coleg mă loveste din greșeaăa îl iert! *Să exmatriculam violența! *Dacă un coleg mă jignește îl jignesc și eu! *Îmi place să-i chinuiesc pe cei din jur! *Violența este modul de a obține ceea ce vreau! *Îmi place să îmbrâncesc colegii!

36 Dragi copii, vă invit să vă construiţi simbolic:
o cutie de lemn în care să vă ţineţi bucuriile, o cutie din pânză prin care să iasă nemulţumirile, o cutie din carton în care să vă strecuraţi emoţiile, o cutie din fier în care să vă ţineţi furiile, o cutie cu flori în care să aruncaţi fricile, o cutie incoloră în care să stea durerile, şi un mic cufăr în care să vă ascundeţi tristeţile.

37 Dragi părinţi, dragi profesori,
,,Copiii cresc zâmbind; copiii cresc în joacă; ei cresc folosind culorile şi dând crezare poveştilor care se termină cu bine. Când violenţa le şterge zâmbetul sau le opreşte joaca sau schimbă culorile în negru şi face poveştile de necrezut, copiii nu mai cresc pe dinăuntrul lor.” Dr. Cristian Andrei


Descărcați ppt "VIOLENŢA ULTIMUL REFUGIU AL INCOMPETENŢEI"

Prezentări similare


Publicitate de la Google