Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

“Educatie cu responsabilitate si oportunitate de dezvoltare pentru copii si tinerii romi din Homorod, judetul Brasov –EROD” Proiect finanţat cu sprijinul.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "“Educatie cu responsabilitate si oportunitate de dezvoltare pentru copii si tinerii romi din Homorod, judetul Brasov –EROD” Proiect finanţat cu sprijinul."— Transcriere de prezentare:

1 “Educatie cu responsabilitate si oportunitate de dezvoltare pentru copii si tinerii romi din Homorod, judetul Brasov –EROD” Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială CONFERINŢĂ DE PRESĂ Data : Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014; Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor

2 Proiectul “Educatie cu responsabilitate si oportunitate de dezvoltare pentru copii si tinerii romi din Horomod, judetul Brasov –EROD” conform contract 122/ , finantat in cadrul apelului local din cadrul programului RO10 "Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale". Activitatile proiectului se concentreaza pe un grup tinta de 60 de copii romi, 35 de parinti romi si 13 specialisti din domeniul educatiei, incluziunii sociale, culturii si/sau dezvoltarii comunitare. Proiectul se intinde pe o durata de 18 de luni.

3 Valoarea totală a proiectului este de 542,555 lei, costuri eligibile
Valoarea totală a proiectului este de 542,555 lei, costuri eligibile. Valoarea Grantului SEE este de maxim 461, lei. Cofinanţarea publică inclusă în finanţarea nerambursabilă este de maxim 81, lei

4 OBIECTIVELE PROIECTULUI
A) Facilitarea dezvoltarii intelectuale, psiho-morale si fizie pentru 60 de copii romi (cu varste intre 7-15 ani elevi in clasele 1-8), din comuna Homorod, localitatea Homorod, din judetul Brasov, prin implicarea lor in activitati integrate de educatie formala si nonformala, activitati precum sprijin suplimentar pentru scoala, dezvoltare de competente complementare (TIC), cunoastere si dezvoltare personala, formare de peer educators, dezvoltare de cunostinte , etc B) Sporirea gradului de informare si constientizare privind educatia pentru 35 de parinti (ai copiilor romi beneficiari ai proiectului) prin implicarea lor intr-un cerc al parintilor proactivi, cerc in cadrul caruia sa aiba loc o serie de intalniri si discuti libere cu privire la impactul educatiei asupra dezvoltarii copiilor. C) Facilitarea cooperarii in domeniul promovarii a artei, culturii si obiceiurilor traditionale multietnice, prin stabilirea unui parteneriat cu institutii publice si private si specialisti (din aceste institutii) din domeniul educatiei, incluziunii sociale, culturii si dezvoltarii.

5 ACTIVITATILE PROIECTULUI
Identificarea si selectia a 95 de beneficiari, dintre care 60 de elevi de etnie roma cu varste intre 6-15 ani, 35 de parinti ai copiilor si tinerilor romi, 15 specialisti din domeniul culturii, educatiei, incluziunii sociale si dezvoltarii comunitare participanti din 5 institutii publice sau private ce vor deveni membre ale parteneriatului 2 tipuri de activitati de sprijin intensiv(meditatii) organizate la materiile romana si matematica, pentru 20 de copii din ciclul primar si 40 de copii din ciclul gimnazial un atelier in cadrul caruia se vor crea impreuna cu copiii beneficiari diferite obiecte artizanale, obiecte decorative, obiecte traditionale. Activitatile se adreseaza tuturor celor 60 de copii beneficiari si isi propun sa le dezvolte creativitatea, prin crearea de obiecte artizanale si decorative. un cerc de arta si traditii rome si dansuri traditionale rome. Activitatile se adreseaza unui numar de 20 de copii beneficiari (2 grupe a cate 10 copii), vor avea o durata de 4 ore/saptamana/fiecare grupa si isi propun sa dezvolte cunoasterea si implicarea acestor copii in promovarea obiceiurilor si artei traditionale rome. un cerc de promovare a patrimoniului cultural si istoric al zonei si cu dansuri populare. Activitatile se adreseaza unui numar de 40 de copii beneficiari (4 grupe a cate 10 copii), vor avea o durata de 2 ore/saptamana/fiecare grupa si isi propun sa dezvolte cunoasterea si implicarea acestor copii in promovarea patrimoniului istoric si cultural si in invatarea dansurilor populare cursuri axate pe dezvoltarea abilitatilor complementare ale celor 60 de copii vizati ca beneficiari in proiect. Astfel, se vor organiza cursuri TIC pentru cei 60 de copii (impartiti in 6 grupe de cate 10 copii). parteneriat cu scolile din apropierea comunei Homorod pentru a organiza 4 activitati comune de promovare a valorilor culturale traditionale multietnice

6 Alaturi de 30 de copii ne propunem sa organizam activitati nonformale in aer liber, excursii tematice de o zi (1 excursii/luna raza 100 km), sa fie constientizati copiii in legatura cu importanta protectiei mediului, consumul responsabil de resurse. o serie de concursuri pentru copii. Aceste concursuri (cate unul pe an de implementare) vor atinge urmatoarele domenii: educatie ecologica, concurs cea mai buna idee de voluntariat, cel mai bun matematician, concurs de creatii literare, concurs de creatii artistice, concurs de dansuri, concurs obiecte artizanale. Aceste concursuri se vor solda cu premii pentru copiii beneficiari. Astfel, pentru premiile 1-3 se vor acorda un set de rechizite si un rand de haine (30 de copii/an/vor beneficia de aceste premii). 2 tabere de educatie nonformala(cate una pentru fiecare an de implementare) pentru castigatoriii concursurilor (50 de copii si 5 insotitori – copiii sunt dintre cei care sunt implicati in activitatile proiectului, dar pot fi si copii beneficiari care au participat si au castigat concursul). Fiecare tabara va avea o durata de 6 zile sesiuni de dezvoltare personala si informare pentru copii si tineri in domenii precum: competente sociocivice, egalitate de sanse, drepturile copilului si drepturile omului, interculturalitate si multiculturalitate, jocuri de aventura si autodescoperire, copiii vor fi impartiti in 3 grupuri de 20 de copii 35 de parinti, care vor participa la o serie de intalniri cu parintii (1 intalnire/luna/ grupa) in care se vor dezbate urmatoarele aspecte: continuarea si mentinerea in educatie a copiilor; importanta educatiei pentru viitor; avantajele mentinerii in educatie a copiilor, multiculturalitate si interculturalitate, se vor organiza si module de promovare a conceptelor de egalitate de sanse, protectia mediului inconjurator, responsabilitate sociala, promovarea educatiei printre parinti , se vor organiza 4 activitati comune parinti -copii

7 Promotor de Proiect Comuna Homorod PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI: SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD FUNDAŢIA ,,TRANSILVANIA EXPRES”

8 Vă mulţumim pentru atenţie !
“Educatie cu responsabilitate si oportunitate de dezvoltare pentru copii si tinerii romi din Homorod, judetul Brasov –EROD” Vă mulţumim pentru atenţie ! Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi , Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014; Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor


Descărcați ppt "“Educatie cu responsabilitate si oportunitate de dezvoltare pentru copii si tinerii romi din Homorod, judetul Brasov –EROD” Proiect finanţat cu sprijinul."

Prezentări similare


Publicitate de la Google