Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Proiect.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Proiect."— Transcriere de prezentare:

1 Proiect

2 Măsura 2/1A - „Creşterea gradului de educaţie generală, profesională şi antreprenorială
Sub-măsura „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” Domeniul de intervenţie principal 1A - „Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoştinţe în zonele rurale” Domeniul de interveţie secundar 1 C - „ Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier” Titlul proiectului: „CREȘTEM SATUL ROMÂNESC! OM INFORMAT, PROIECT REALIZAT!” Contract Nr. C X /

3 Obiectivul proiectului
Valoarea proiectului Proiectul, cu o valoare totală de ,73 euro, este finanţat din Fondul Social European prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Obiectivul proiectului Proiectul şi-a propus atestarea fermierilor pe două domenii de activitate, respectiv agricultură și silvicultură. Persoanele vizate au fost în număr de 125, provenind din regiunea acoperită de GAL MARA NATUR. Obiectivul este în concordanță cu măsurile PNDR, întrucât susține dezvoltarea capitalului uman prin oferirea unor cursuri de atestare profesională. De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea agricolă și silvică în regiunea Maramureș, cu precădere în zonele din teritoriul GAL MARA NATUR.

4 Proiectul s-a desfasurat pe o perioada de 4 luni prin intermediul celor mai potrivite direcții de acțiune: organizarea de cursuri de atestare corespunzătoare cu nevoile pieței locale, timp de 5 zile, a câte 8 ore pe zi, iar la finalizare cursuriilor au obţinut atestate de participare. Proiectul va aduce beneficii pe termen lung: îmbunătățirea calității vieții, conservarea mediului natural, promovarea alimentelor ecologice provenite de la micii fermieri, educarea fermierilor pentru menținerea unui ecosistem nealterat de factori nocivi (ex: îngrășământ chimic, poluarea apelor etc.), învățarea fermierului pentru a-și identifica propriile parcele, cunoașterea sistemului IPA cât și accesarea acestuia.

5 Domeniul Agricol 40 ore – 5 zile, 8 ore /zi
În cadrul acestuia au fost abordate teme precum: Suportul ecologic al producţiei agricole; Tehnologia şi tehnica în ecosistemul agricol; Suportul material al producţiei agricole; Metode generale de tehnică agricolă;

6 Domeniul Forestier 40 ore – 5 zile, 8 ore / zi
În cadrul acestuia au fost abordate teme precum: Valorificarea superioară a resurselor forestiere; Gospodărirea durabilă a pădurilor;

7 Implementarea proiectului a vizat 3 componente strategice:
1. Furnizarea de cursuri de atestare profesională conform legislației în vigoare, pentru îmbunătățirea competențelor; 2. Creșterea gradului de informare privind principiile promovate prin proiect și a beneficiilor acestuia; 3. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole a grupurilor țintă și a altor persoane, care vor beneficia de rezultatele proiectului.

8 Proiectul a realizat următoarele obiective specifice:
1.Dobândirea de informații și cunoștințe relevante a unui grup țintă format din 100 de participanți, reprezentanți ai teritoriului acoperit de GAL MARA NATUR, care să permită gospodărirea durabilă a fermelor, terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea și modernizarea sectoarelor de procesare și comercializare pentru produsele agricole și forestiere, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și realizând diminuarea ratei șomajului în zonele rurale; 2. Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor unui grup țintă format din 25 de participanți, reprezentanți ai teritoriului acoperit de GAL MARA NATUR, necesare persoanelor care sunt sau care vor fi implicați în activități forestiere pentru practicarea unui management durabil în gestionarea pădurilor în vederea creșterii suprafețelor forestiere, prelucrării lemnului și valorificarea eficientă a produselor existente în această arie.

9 Au fost formate 5 grupe a cate 25 de persoane x 5 zile de curs.
Beneficiarii proiectului au fost fermierii dn zona de Nord-Vest (Maramures). Numarul de beneficiari care au fost atestati in cadrul acestui proiect au fost in numar de 125. Au fost formate 5 grupe a cate 25 de persoane x 5 zile de curs. Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat

10 LOCAŢIA PROIECTULUI ROMÂNIA REGIUNEA JUDEŢUL: MARAMUREŞ LOCALITATEA / LOCALITĂŢI:
Teritoriul Asociației Microregionale Mara-Natur, respectiv orașul Baia Sprie și comunele: Băiuţ ,Cerneşti , Coaş ,Coltău ,Copalnic Mănăştur , Coroieni , Cupşeni , Dumbrăviţa , Groşi , Groşii - Ţibleşului , Lăpuş , Recea , Săcălăşeni , Suciu de Sus , Şişeşti ,Vima Mică . Localitatile in care s-au desfasurat cursurile au fost: Grosi, Sisesti, Grosii Tiblesului, Baia Sprie.

11 VĂ MULȚUMIM!


Descărcați ppt "Proiect."

Prezentări similare


Publicitate de la Google