Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Perspective sindicale pentru sporirea investiţiilor în RU

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Perspective sindicale pentru sporirea investiţiilor în RU"— Transcriere de prezentare:

1 Perspective sindicale pentru sporirea investiţiilor în RU
Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane : “Investește în oameni!” Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/60304 Perspective sindicale pentru sporirea investiţiilor în RU Sorin Stan, Expert dialog social Gabriela Mitoiu, Expert legislatia muncii Seminar național Creşterea investiţiilor în resursele umane şi promovarea ocupării formale Sinaia, 7-9 februarie 2013

2 Investiții RU = interes sindical de bază
1. Protejarea poziției pe piața muncii a membrilor: Creșterea continuă a adaptabilității și competitivității lucrătorilor pe piața muncii Adaptarea la fluctuațiile pieței muncii, menținerea locului de muncă Beneficii sporite – venituri, condiții de muncă, prestigiu Dezvoltare profesională și personală Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității economiei 2. Consolidare organizațională, creșterea rolului sindicatelor la nivel național, sectorial, local, de unitate

3 Priorități sindicale privind DRU
Asigurarea accesului tuturor la educație și formare profesională inițială și continuă (tineri, vârstnici) Modernizarea sistemului de învățământ și corelarea acestuia cu cerințele reale ale pieței muncii Creșterea calității învățământului profesional și tehnic și a programelor de formare continuă Sporirea investițiilor în educație și formare pentru a asigura competențele necesare creșterii economice  Schimbarea mentalităților privind DRU și îmbunătățirea cotei de participare la educație permanentă și a Indicelui Dezvoltării Umane

4 Implicare sindicală prin DS tri/bipartit
Participare la structuri de dialog social tri/bipartit - de obicei, rol consultativ Dezvoltarea cadrului de reglementare DRU: propuneri de îmbunătățiri legislative, dezbateri ale proiectelor de acte normative, consultanță acordată membrilor Dezvoltarea și promovarea politicilor de DRU: strategii și programe naționale/regionale/județene privind investiții în RU și formare profesională planuri de formare profesională – instituții, companii Activitatea unor structuri specifice: CNFPA/ANC, ANOFM, comitete sectoriale, comisii de autorizare

5 Implicare sindicală directă
Promovarea programelor care includ măsuri DRU la nivelul organizațiilor membre – POSDRU, AJOFM, proiecte de investiții cu componentă de formare Consultanță privind dezvoltarea de proiecte POSDRU sau cu componentă DRU Dezvoltarea și implementarea de proiecte cu fonduri atrase – POSDRU, Leonarda da Vinci, bilaterale Ofertă directă de cursuri pentru (membri, personalul propriu): delegat sindical, TIC, management, sănătatea și securitatea muncii .

6 CNSLR-Frăția și promovarea investițiilor RU
Participare la negocieri și dezbateri pe marginea cadrului legal al educației și formării profesionale, Participare la dezvoltarea, promovarea, implementarea politicilor de formare și ocupare, dar și a celor privind dezvoltarea economică Implicare în structuri de dialog social specifice: CA al ANOFM, comitete consultative AJOFM, CNPFPA/ANC, comisii de autorizare, comitete sectoriale (prin federații) Implicare directă în dezvoltarea cadrului național al calificărilor, în elaborarea/validarea standardelor ocupaționale

7 Programe interne: Școala sindicală de vară
Organizată anual, începând din 2000 Peste 100 de participanți pe sesiune Tematici diverse, de actualitate: Codul de Dialog Social și Codul Muncii; Sănătatea și securitatea la locul de muncă; Managementul sindical; Integrarea europeană; Conflicte de muncă; Finanțarea proiectelor prin FSE; Strategia sindicală în contextul crizei actuale

8 Programe interne: Program de formare pt tineri
Parteneri: Fundația Friedrich Ebert, CNS Cartel Alfa, BNS, CSDR Participanţi: tineri implicați în activitatea sindicală Structură: 4 seminarii = 4 teme: Drepturi sindicale; Noțiuni de economie; Negociere Sănătate și securitate în muncă Prima serie: 2008

9 Proiecte externe: Acorduri semnificative I
Parteneriat: FNV Olanda, Human European Consultancy Olanda, BNS România CNSLR Frăția MSOZS Ungaria Desfășurare: 2003 – 2006 Finanţare: fonduri MATRA, Olanda Buget: euro

10 Proiecte externe: Acorduri semnificative I
Obiectiv: crearea unui centru sectorial de expertiză în formare profesională în ramura construcţii de maşini, pentru: elaborarea şi implementarea unui sistem unitar la nivel sectorial de formare profesională continuă, evaluare şi certificare a competenţelor; coordonarea activităţilor de formare profesională şi dezvoltare a resurselor umane la nivel sectorial; constituirea unui fond sectorial pentru finanţarea formării profesionale a angajaţilor; implementarea mecanismelor de asigurare a calităţii în formare profesională, conform modelului european.

11 Proiecte externe: TRIA
Parteneri: SEK – Confederaţia Lucrătorilor din Cipru, DLI – Inspecţia Muncii din Cipru, Asociaţia Cipriotă pentru Sănătate şi Securitate la Locul de Muncă – CYSHA, OEB – Federaţia Patronilor din Cipru, Institutul Elenic de Igienă si Siguranţă la locul de muncă – ELINYAE, ETUC-TUTB, Universitatea Politehnică din Bucureşti Desfășurare: 2004 –2007 Finanţare: Leonardo da Vinci euro Obiectiv: realizarea a 10 module şi a unor seminarii de formare privind riscurile la locul de muncă, la nivel european

12 Proiecte externe: Acorduri semnificative II
Parteneri: Peer Consultancy Olanda, FNV Olanda Desfășurare: ian 2007 – aug 2008 Finanţare: fonduri CROSS Olanda Buget: euro Scop: realizarea unor standarde ocupaţionale acceptate de comun acord de către companii, sindicate şi furnizori de formare profesională din sectorul aeronautic și cel naval și a unor programe de formare bazate pe acestea.

13 Proiecte ext: Dezvoltarea unui cadru de formare de bază privind concertarea socială şi negocierea
Partener: ABVV-FGTB (Federaţia Generală a Muncii din Belgia) Desfășurare: 2008 – 2010 Obiective: realizarea a 3 seminarii destinate unor reprezentanţi sindicali cu experienţă, vizând: dezvoltarea unor materiale de formare pe teme de educație sindicală, sub îndrumarea directă a formatorilor ACOD familiarizarea cu metoda de formare ACOD în vederea susţinerii în propria organizaţie a cursurilor elaborate Nov 2010: follow-up – finalizarea materialelor de formare

14 Proiecte externe: INCONTRA
Titlu complet: Rolul formării sindicale în punerea în aplicare a acquis-ului comunitar cu privire la dreptul la informare şi consultare în companiile multinaţionale Parteneri: CC.OO (Comisiones Obreras) - Şcoala Sindicală Juan Zapico, Spania (promotor), CISL (Confederaţia Sindicală Italiană), LO (Confederaţia Sindicală Suedeză), ABVV-FGTB (Federaţia Generală a Muncii din Belgia) Desfășurare: 2009 – 2010 Obiectiv principal: dezvoltarea unui program sindical comun de formare a membrilor comitetului european de întreprindere, disponibil formatorilor sindicali din ţări UE

15 Proiecte externe: INCONTRA
Alte obiective: schimb de experienţă cu privire la formarea sindicală necesară la nivel naţional şi European, abordarea dintr-o perspectivă interculturală a dreptului la informare şi consultare pentru membrii Comitetului European de Întreprindere crearea unei reţele între şcolile de formare sindicală Produse (diseminate la nivel național): suport de curs, materiale destinate formatorilor, materiale de informare

16 Va multumim!


Descărcați ppt "Perspective sindicale pentru sporirea investiţiilor în RU"

Prezentări similare


Publicitate de la Google